Emekli

2021 İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar? Başvuru ve Şartları

2021 isteğe bağlı sigorta prim ve esasları yeniden belirlenmiştir. Buna göre bireylerin aylık olarak ödemeleri gereken isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücretin brüt değeri üzerinden yapılan yüzdelik oran ile belirlenmiştir. Buna göre bireyler her ay ilgili sigorta için yapacakları ödeme de bu miktardaki parayı kurum hesabına yatırmalıdırlar. Aksi takdirde işlemlerin iptali söz konusu olur.

SGK Nedir?

Sosyal Sigortalar Kurumu, birtakım riskler sonucu geliri veya kazancı azalan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bu bireylerin başkalarına muhtaç olmadan hayatlarını idame edebilmelerini sağlamak adına bireylere sigorta hizmeti veren kurumun adıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak da bilinen kurum bireylerin hastane masrafları gibi ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasının önünü açan sigorta hizmetlerini sağlamakla görevlidir. Sigortalar, bireylerden çalışırken aylık olarak cüzi bir miktar talep etmekte ve bu talep karşılığı bireylerin iş hayatlarında veya sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri riskler sonucu yaşadığı sağlık problemleri ve kazalar sonucu ihtiyaç duyacağı şeylerin masraflarını karşılar. Aynı zamanda bireylerin emekli maaşları da bu süreçte biriken miktara devletin yaptığı katkıyla birlikte ödenmektedir.

BAĞ-KUR nedir?

Esnaf ve sanatkârlar ile birlikte herhangi bir kurum çatısı altında çalışmayan bireylerin tabi olduğu sigorta kurumu BAĞ-KUR’dur. Herhangi bir sigorta kurumuna tabi olmayan bireyler ise isteğe bağlı sigorta kapsamında BAĞ-KUR üzerinden işlem yaparlar. Tıpkı SSK’da olduğu gibi BAĞ-KUR’da da bireyler aylık olarak ödemeler yapmakta ve bu ödemeler karşılığında sigorta hizmetlerinin yanı sıra emeklilik hizmeti almaktadırlar. Buradaki temel amaç da yine, bireylerin devlete sunmuş olduğu iş gücü desteğinin ve ekonomik katkının bir karşılığının verilmesidir. Bu karşılık da yine aynı şekilde aylık olarak yapılmakta ve bireylere banka hesapları üzerinden ulaştırılmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

Zorunlu olmayan sigorta olarak da tanımlanabilecek bu sistemde bireyler SGK veya BAĞ-KUR emeklilik ve sigorta sistemleri kapsamında bir işte çalışmıyor olsalar dahi sigorta yaptırabilirler. Bireylerin yaptıracakları sigorta için gelir düzeylerinin belirli yüzdelerini aylık olarak kuruma ödemeleri gerekir. Bireysel emeklilik planlarının uygulanış şekline benzeyen bu şekilde bireyler sigorta güvencesi altında bulunabilirler. 2021 yılında belirlenen en düşük prime dayalı esas kazanç tutarı 2.943 TL’dir. İsteğe bağlı BAĞ-KUR sigortasının en düşük prim tutarı, prime esas en düşük aylığın %32’si oranında olması gerekir.

İsteğe Bağlı Sigorta Şartları ve Başvuru

İsteğe bağlı sigorta şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir. Bireyler herhangi bir zorunlu sigorta programı kapsamında çalışmıyor olsalar dahi bu sistem sayesinde isteğe bağlı sigorta yaptırarak güvence sağlamış olurlar. İsteğe bağlı sigorta şartlarından bazıları şunlardır:

  • Herhangi bir kurumda SGK kapsamında çalışmayan ve SGK üzerinden emeklilik hakkı bulunmayan bütün vatandaşlar, isteğe bağlı sigorta üzerinden SGK hizmetlerinden faydalanabilir.
  • Sigortalıların düzenli şekilde primlerini ödemesi durumunda, belirlenen emeklilik yaşında emekli olma hakları bulunmaktadır.
  • İsteğe bağlı sigortanın başlangıç ve bitiş tarihleri, sigortalılar tarafından belirlenmektedir. İstenen dönemlerde, isteğe bağlı sigorta ödemeleri dondurulabilir ya da sonlandırılabilir.
  • İsteğe bağlı sigorta kapsamında belirlenen asgari prim tutarının altına düşmemek şartıyla, istenen tutarda prim ödemesi yapılmaktadır.
  • Tam zamanlı çalışmayan ya da serbest zamanlı bir işe sahip olan kişilerin tamamı, isteğe bağlı sigorta başlangıcı yaptırabilir.
  • Daha önce SGK kapsamında çalışan ancak malullük, iş kazası ya da iş hastalığı gibi sebepler sonucunda işten ayrılmak zorunda kalan kişilerin, isteğe bağlı sigorta üzerinden kalan prim borçlarını ödemesi mümkündür.

Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu