Kosgeb Destekleri

2021 KOSGEB Başvuruları Ne Zaman?

2021 KOSGEB başvuruları tarihi KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve destek paketlerinden yararlanmak isteyen girişimciler için önem teşkil eder. Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesinde son derece etkili bir rol oynayan KOSGEB’in başvuruları zaman zaman değişkenlik gösterir. Farklı tarihler arasında verilen bu kurslara katılmak için öncelikle yapılması gereken KOSGEB veri tabanına kayıt olmaktır.

2021 yılında destek paketlerinden yararlanmak isteyenler için KOSGEB başvuruları son bulmuş, başvuru sonuçları da 23.01.2021 Cuma tarihinde açıklanmıştır.

KOSGEB sadece iş kuran girişimcilere değil, hâlihazırda işi olan ancak bu işi geliştirmek isteyen işletme sahiplerine de çeşitli destekler sunar. Böylece işletmeler arasında rekabetin gelişmesine ve dolaylı olarak şirketlerin büyümelerine katkı sağlamaktadır. Böylelikle istihdamın artmasına ve işsizliğin de tam tersi olarak azalmasına zemin hazırlanmış olur.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB ülke genelinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü belirlemek, etkinliklerini ve rekabet güçlerini arttırmak hedefiyle kurulmuş olan bir kamu kurumudur. KOSGEB kısaltmasının açılımı ise şu şekildedir; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı.

Birçok açıdan hizmetleri olan KOSGEB’in bir diğer hizmeti de KOBİ işletmelerinin Ar-Ge, kurumsallaşma ve ihracat gibi konularda kendilerini geliştirmesini sağlamak ve bu konuda finansman sağlamak. 12 Nisan 1990 senesinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. KOSGEB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 12 Nisan 1990 yılında 3624 sayılı yasa ile kurulumu ve hizmeti kesinleşmiştir.

Kendi işini kurup, kendi işinde gelişim göstermek ve işveren olmak isteyen girişimcilere sağladığı hibe veya faizsiz kredi imkânı ile iş kurma yolunu açıp bu konuda çeşitli destekler sağlamaya devam etmektedir. KOSGEB, hibe ve kredi desteklerini iş hayatına yeni atılmış veya da iş yeri açmak isteyen kişilerin yanında tüm Kobilere sunulmaktadır.

2021 KOSGEB Başvuruları Açıklandı Mı?

2021 yılında KOSGEB’e yapılan başvurular 2021 senesi henüz girmemişken başladı. KOSGEB tarafından sağlanan finansman desteklerinden yararlanmak isteyen girişimciler ya da Kobi işletmeleri başvurularını tamamladı. KOSGEB başvuruları sonuçları 22.12.2021 (24 saat sonunda) 23.12.2021 Cuma gününde açıklandı.

KOSGEB kredi başvuru sonuçları ise farklı yollardan öğrenilebilmektedir. Başvuru sonucunu sorgulamak isteyen Kobi’ler KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilirler. Bunun için Sıfır Faiz KOSGEB üzerinden başvuru yapılan aynı ekrana giriş yaparak sonuçlar öğrenilebilir. Onay alınması halinde onayın çıktısını sistemden alınabilir.

KOSGEB’e Kimler Başvuru Yapabilir?

2021 yılında KOSGEB’e başvuru yapacak kişiler şu şekildedir:

 • Yeni iş kurma planı olan ve iş hayatına atılmak isteyen girişimciler,
 • Mevcut iş yerini geliştirmek ve ileriye taşımak isteyen kişiler,
 • Yeni makine ve teçhizat ihtiyacı olan işletme sahipleri ya da Kobi sahipleri,
 • Firmasının tanıtımını yapmak için sermayeye ihtiyaç duyanlar,
 • Mevcut iş yerinde aha fazla personel istihdam etmek isteyen iş yeri sahipleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılım sağlamak için finansman desteğine ihtiyaç duyanlar,
 • İş yerinde çalıştırdığı çalışanına eğitim vermek isteyen işverenler,
 • Ar-Ge ve İnovasyon projelerini geliştirmek ve bu projeleri hayata geçirip ekonomiye katkıda bulunmak isteyen girişimcilere KOSGEB tarafından destek paketleri sunulur.

Her iş kurmak isteyen ya da iş yerini geliştirmek isteyen KOSGEB desteklerinden yararlanamamaktadır. Sanayiyi geliştirme ve destekleme başkanlığı bu konuda bazı ölçütler ve şartlar belirlemiştir. KOSGEB destek kredilerinden yararlanmak için öncelikle kurumun vermiş olduğu iş kurma eğitiminin alınması gerekmektedir. Bu eğitimin başarı ile sonuçlanması ve sertifika sahibi olunması da ayrıca şarttır.

KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

2021 KOSGEB’e başvuru yapmak için şu adımlar izlenmelidir:

 • Girişimci kişi ya da işletme sahibi https://www.kosgeb.gov.tr/ KOSGEB resmi internet sitesi üzerinde veri tabanına kayıt yaptırmalıdır.
 • Ardından bu site üzerinde eksiksiz ve doğru bir şekilde KOBİ beyannamesi doldurulmalıdır.
 • Doldurulan KOBİ beyannamesine göre KOSGEB uzmanları tarafından yapılan başvuru incelenip, kontrol edilecektir.
 • Son aşama olarak KOSGEB uzmanları ile görüşülerek sunulan projelerin niteliklerine göre destek talep edilecektir.

2021 KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB’e başvuru yapabilmek için gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk olarak KOSGEB başvuruları KOSGEB tarafından belirlenen süre zarflarında yapılmalıdır. Bu tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu yüzden KOSGEB başvuru tarihleri girişimci kişilerce takip edilmelidir.
 • Program, eğitim ve sağlanacak destek kapsamında KOSGEB Kurumu tarafından talep edilen belge ve evrakların eksiksiz olarak tamamlanması gereklidir.
 • KOSGEB destek paketlerinden yararlanmak isteyen girişimci kişiler için öncelikle kurumun düzenleyip yönettiği 32 saatlik ücretsiz kurslara katılmak zorunlu kılınmıştır. Bu kurslar ülke genelinde birçok ilde düzenlenmektedir.
 • Desteklerden yararlanmak için düzenlenen kurslardan başarı elde etmiş olmak gereklidir. Kurslar sonrasında sertifika alınmaya hak kazanılmalıdır. Alınan eğitimler neticesinde de iş planı hazırlamak ve KOSGEB’e sunum yapmak şarttır.
 • Aynı proje için daha önce yapılan başvurularda üç kere red kararı alınmamış olması gereklidir. Üç kere red alan projeler için olumlu geri dönüt almak oldukça zordur.

2021 KOSGEB Desteklerinde Bilinmesi Gerekenler Nedir?

KOSGEB tarafından sağlanan destekler hakkında bilinmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Bu destekten yararlanmak isteyen girişimci için aranan ilk şart KOSGEB tarafından düzenlenen eğitim ve kurslara katılıp sertifika almaya hak kazanmış olmak gereklidir.
 • Eğitim sonrasında alınabilecek bu sertifikayı almadan kendi şirketini kurmuş girişimci ne yazık ki KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve kredi desteklerinden yararlanamayacaktır.
 • Ortak olarak kurulmuş şirket ve firmalarda ortak olan girişimci kişinin en az %30 hisseye sahip olması gereklidir. %30 hisse altında olan girişimci mevcut işletmesi için KOSGEB’e başvuru yapamaz.
 • Destek oranı erkek girişimcilere ortalama olarak %60, kadın girişimcilere ise yine ortalama olarak %70 oranında sağlanmaktadır. Kadınlara verilen desteğin erkeklere verilen destekten daha fazla olmasının sebebi ise kadın girişimcilerin sektörde daha az faaliyet göstermesidir. Böylelikle ülke genelinde kadın istihdamına da destek verilir.
 • Şirket harcamalarının faturalandırılması gereklidir. Ardından bu faturalar KOSGEB’e gönderilir ve harcamalardan 2 – 3 ay sonra faturalar KOSGEB tarafından karşılanır.

2021 Yılında KOSGEB Hangi Sektörlere Destek Sağlar?

2021 yılında KOSGEB’in destek sağladığı sektörler başlıklar şu şekildedir:

 • B Kodu: Madencilik ve Taş Ocakları
 • C Kodu: İmalat
 • D Kodu: Elektrik, Buhar ve İklimlendirme Üretim ve Dağıtımı
 • E Kodu: Su Temini, Atık Yönetimi Kanalizasyon ve İyileştirme
 • F Kodu: İnşaat
 • G Kodu: Toptan ve Perakende Ticareti (Motorlu Kara Taşıtı ve Motosiklet Onarımı)
 • H Kodu: Ulaştırma ve Depolama
 • I Kodu: Yiyecek Hizmetleri ve Konaklama
 • J Kodu: İletişim ve Bilgi
 • K Kodu: Sigorta Faaliyetleri ve Finans
 • M Kodu: Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
 • N Kodu: Destek Hizmetleri Faaliyetleri ve İdari
 • R Kodu: Eğlence, Kültür, Sanat ve Spor

Belirtilen ve destek sağlanan bu başlıklar altında yüzlerce nace kodu bulunmaktadır. Birçok sektöre destek veren KOSGEB; destek sağlayacağı girişimciden ya da işletme sahibinden bazı şartlar talep etmektedir. Destekten yararlanmak isteyen kişiler KOSGEB başvuruları tarihini takip etmeli, şartları yerine getirmeli ve hepsinden önce de KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu