Memur

2021 Memur Refakat İzni Ne Kadar?

2021 memur refakat izni memurun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin varlığı halinde verilmektedir. Mevzuatta belirlenen memur refakat izni ile memur bakmakla sorumlu olduğu kişinin vasisi ise bu izni kullanabilmektedir. Bakmakla yükümlü olunan kişiler anne, baba, eş veya çocuklarından biri olabilir. 2021 memur refakat izni 3 ay kadar verilmektedir. Bu durum gerekli görülmesi halinde bir 3 ay daha uzatılarak 6 aya kadar çıkarılabilmektedir. Refakat izni almak isteyen memurun taşıması gereken bazı özel durumlar vardır. Bu durumları kuruma belgeli şekilde temin ederse refakat izninden faydalanabilmektedir.

Hangi Durumlarda Memur Refakat İzni Alınabilir?

Memur refakat izni belli durumlarda verilmektedir. Memur kişinin anne veya babasının kendisi olmadığı durumlarda hayati riskler taşıyorlarsa bu durumda memura izin hakkı verilebilir. Aynı şekilde memurun çocuklarından biri için raporlu bir hastalığı olması durumunda memur refakat izni alabilmektedir. Memurun refakat izni alacağı durumlar;

 • Bakmakla yükümlü olduğu anne veya babasının muhtaçlık durumları varsa,
 • Eş veya çocukları için muhtaçlık durumları var ve kendisi olmadığı zaman eş ve çocuklarının hayati riski varsa,
 • Anne, baba, çocukları veya eşinin ağır kaza sonucu muhtaçlık durumu oluşmuş ise,
 • Anne, baba, çocukları ve eşinin uzun süreli kalıcı bir hastalığı olduğu durumlarda refakat izni alınabilmektedir.

Refakat İzni Süresi Ne Kadardır?

Refakat izin süresi en fazla 3 aylık bir süre için verilebilir. Bu durum eşin, çocukların, anne veya babanın durumlarına göre esneklik gösterebilir. Memur bu durumu ilgili kuruma bildirerek süreyi uzatabilir. Anne, baba, çocuklar veya eşin sağlık sorunları sebebi ile alınan 3 aylık refakatçı izni aynı kişi için en fazla 6 süre ile alınmaktadır. Bu durum anne, baba, çocuklar ve eşin aynı hastalıkları için geçerlidir. Memur aynı hastalık için en fazla 6 ay kadar izin süresi alabilir. Bu verilecek olan izin memurun memur hayatı boyunca 6 ay ile sınırlıdır. Anne, baba, çocuklar veya eş için alınan toplamda 6 aylık süre bu kişilerin başka bir sağlık sorunu olduğunun beyanı üzerine yeniden bir 6 ay izin daha alınabilmektedir. Refakat iznini 3 aydan 6 aya uzatmak için bakılmakla sorumlu olunan kişinin raporunun da yenilenmesi gereklidir.

Refakat İzni İçin Gerekli Görülen Sağlık Raporunda Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir?

Refakat izni için istenen sağlık raporunda;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda belirlenen maddelere göre;
 • Refakat izni için verilen tarih sağlık raporundaki tarih ile aynı zaman başlar,
 • Refakat için alınacak sağlık raporunda rapor sahibi kişinin muhtaçlık durumları ve neden refakat edileceğine dair açıklama,
 • Rapor sahibinin refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesinin olup olmadığı,
 • Rapor sahibinin raporunda yakın bakım gerektiren durumların belirtilmesi,
 • Rapor sahibinin raporunda refakat edilecek sürenin belirtilmesi halinde refakat izni alınabilir. Bu durumların dışında memurun bu özelliklerden birini taşımaması durumunda refakat izni verilmez. Refakat izni 3 aydan bir 3 ay daha uzatılacak ise yenilenen rapor ilki gibi tekrar edilerek izin süresi uzatılabilir.

Refakatçı İzni Alacak Memurun Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Refakatçı izni alan memurun dikkat etmesi gereken hususlar izni kullanacak memur tarafından iyi bilinmelidir. Refakatçı izni kullanacak memurun hakları;

 • Memura anne, baba, çocuklar veya eşini hastaneye götürmek ve getirmek için izin verilmez,
 • Memura yolluk ve harcırah verilmez,
 • Bakmakla sorumlu olduğu kişi evde veya hastanede olabilir,
 • İzin süresi biten memur için yol süresi tanınmaz izin süresi bittiği günden sonraki gün iş başı yapmak zorundadır,
 • Kanunda belirlenen rapor özelliğini taşımayan sağlık raporlarına refakatçı izni verilmez,
 • Azami süreden daha az süre için izin verilmez,
 • Farklı hastalıklar sebebi ile aynı kişi ya da farklı kişiler için tekrar refakat izni alınabilir.

Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu