Memur

2021 Memur Vergi Dilimleri Neler?

2021 memur vergi dilimleri kamu personelinin brüt ücretlerinden kesilerek belirlenmektedir. Bu vergiler tebliğdeki karar gereğince uygulanmaktadır. Resmi gazete yayımlanan tebliğde geçen yıla oranla 2021 yılı için vergi dilimleri oranları değişmektedir. Yıl içinde memurun alacağı brüt ücret ile tebliğde bildirilen oranların hesaplanması sonucu vergi oluşmaktadır. Bu durumda gelir toplamına uygulanacak vergi dilimleri oranı belirlendikten sonra bu tutar belirli bir tutarın üstünde çıkarsa gelir vergisinde de buna göre artış yapılmaktadır.

Gelir Vergisi Dilimleri Ne Kadar?

Gelir vergisi dilimleri;

 • 000 TL’ye kadar %15,
 • 000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası için %20,
 • 000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası için %27,
 • 000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası için %35,
 • 000 TL ve üstünde 600.000 TL’si için 195,870 TL, fazlası için %40 olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi dilimleri hesaplamasında her yıl tebliğde belirlenen oranlara göre yapılmaktadır. Gelir vergisi oranları %15, %20, %27, %35 şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca 2021 yılında tebliğde değişiklik yapılarak gelir vergisi oranına %40’da eklenmiştir. Maliye Bakanlığı denetimleriyle sürdürülen bu hesaplamalar gelir miktarına göre belirlenmektedir. Gelir miktarları yıllık olarak alınan ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Gelir vergisi hesaplanırken bazı parametreler ile bu hesaplama işlemi yapılmaktadır. Söz konusu gelir vergisi hesaplamasında kullanılan parametreler;

 • Kişinin brüt maaşı
 • Kişinin SGK işçi payı
 • Kişinin işsizlik sigortası için ayrılan pay
 • Vergi matrahı
 • Aylık gelir vergisi
 • Damga vergisi
 • Kümülatif vergi matrahı
 • Net
 • AGİ asgari geçim indirimi
 • Toplam ele geçen miktar

Memurun Brüt Maaşından Düşülen Vergi İle Eline Geçecek Maaşın Hesaplanması

Gelir vergisi hesaplamasında memurun brüt maaşı ile gelir vergisi hesaplaması belli parametrelere göre yapılmaktadır. Kişinin brüt maaşı, SGK işçi payı, işsizlik sigortası için belirlenen pay, vergi matrahı, aylık gelir vergisi, damga vergisi, kümülatif vergi matrahı, net ücret, asgari geçim indirimi ve toplam ele geçen miktarın belirlenmesi için belli parametreler hesaplanmaktadır. Sayılan tüm parametreler işleme sokularak gelir vergisi dilimleri brüt ücretleri ile belirlenmektedir. Bu durum bir örnek ile açıklanmak istenirse;

 • Brüt 3.500 TL maaş alan bir kişi;
 • SGK işçi payı 490 TL,
 • İşsizlik sigortası işçi payı 35 TL
 • Vergi matrahı 2.975 TL
 • Aylık gelir vergisi 446,25 TL,
 • Damga vergisi 26,57 TL,
 • Kümülatif vergi matrahı 2.975 TL,
 • Net 2.502,19 TL
 • Asgari geçim indirimi 220,73 TL
 • Toplam ele geçen tutar 2.722,92 TL olarak örneklendirilebilir.

Gelir Vergisi Hesaplamasına Kullanılan Parametrelerin Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Söz konusu gelir vergi hesaplaması için verilen örnekte geçen parametrelerin belli formülasyonları vardır. Her bir parametre hesaplamasında gelir vergi dilimleri için formüller uygulanmaktadır. SGK işçi payı brüt maaşın tebliğde belirlenen 0,14 ile çarpımı ile oluşmaktadır. İşsizlik sigortası işçi payı brüt maaşın tebliğde belirlenen 0,01 ile çarpılması sonucu elde edilir. Vergi matrahı brüt maaşın SGK işçi payı ve vergi matrahı sonucundan çıkarılması ile bulunmaktadır. Aylık gelir vergisi hesaplaması vergi matrahının tebliğde belirlenen 0,15 ile çarpılmasıyla elde edilir. Damga vergisi brüt maaş ile tebliğde belirlenen 0,00759 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kümülatif vergi matrahı SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payının toplamının brüt maaştan çıkarılması ile elde edilir ve bu çıkan sonuca bir önceki ayın vergi matrahları eklenir. Net maaş hesabı yapılırken SGK işçi payı, işsizlik sigortası işçi payı, aylık gelir vergisi ve damga vergisi toplamları aylık brüt maaştan çıkarılarak elde edilir. Asgari geçim indirimi çocuklu veya bekarlara farklı oranlarda uygulanmaktadır. Çocuklu olanların çocuk sayısına göre belirlenirken bekarlar için bu rakam standarttır. Toplam ele geçen maaş hesaplaması ise Net maaşın asgari geçim indirimi ile toplanmasıyla hesaplanmaktadır.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu