Sağlık

2021 SGK Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

2021 SGK Sağlık Sigortası, SGK kapsamında çalışan kişiler için devlet tarafından sağlanmaktadır. SGK kapsamında çalışmayan ve ebeveynlerinin sağlık sigortalarından yararlanamayan kişilerin gelir testine tabi tutulduktan sonra kendi primlerini ödeyerek SGK Sağlık Sigortasına dışarıdan dahil olmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucunda kişiler duruma göre sigorta primlerinden muaf tutulabilmektedirler.

2021 SGK Sağlık Sigortası Nedir?

2021 SGK Sağlık Sigortası, ülke genelindeki kişilerin, kendisi ve bakmak ile yükümlü olduklarının sağlık güvencesini sağlayan bir sigorta sistemidir. 18 yaşını geçkin her birey zorunlu sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

SGK Sağlık Sigortası sistemi, çalışan kesim ve çalışmayan kesim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çalışan kesim için SGK Sağlık Sigortası sistemine göre bir işyerinde çalışan kişilerin sigorta primleri işveren tarafından ödenmektedir. Çalışan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları bu ödenen primler ile devletin sağladığı sağlık yardımlarından yararlanabilmektedirler. Çalışmayan kesim için SGK Sağlık Sigortası sistemine göre kişilerin kendi sigorta primlerini kendileri yatırmaları gerekmektedir. Herhangi bir SGK kurumuna bağlı olan bir iş yerinde çalışmayanların primleri, yaptıracakları gelir testi sonucunda belirlenmektedir.

Çocuk ve okuyan kişiler için SGK Sağlık Sigortası sistemine göre 18 yaşına kadar bütün çocuklar anne ve baba üzerinden sigortalı sayılmaktadırlar. 18 yaşını geçmiş, bekar ve ortaöğrenim okuluna devam eden kişiler ise 20 yaşına kadar sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edebilmektedirler. Yükseköğrenime devam eden kişiler ise 25 yaşına kadar ebeveynleri üzerinden sağlık güvencesinden yararlanabilmektedirler. 25 yaşını geçmiş kişilerin ise gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

2021 SGK Sağlık Sigortası Nasıl Yapılmaktadır?

2021 SGK Sağlık Sigortası için başvurular kaymakamlıklardaki Sosyal Hizmetler Birimi’nden yapılmaktadır. Kişiler ikametgahlarının kayıtlı olduğu bölgedeki kaymakamlığa giderek Sosyal Hizmetler Birimi’nden verilecek formu doldurmaları, gerekli imzaların toplayıp Sosyal Hizmetler Birimi’ne başvuru formunu teslim etmelidirler. SGK Sağlık Sigortası başvuruları e-Devlet üzerinden yapılamamaktadır. Kişilerin bizzat başvurmaları gerekmektedir. Başvuru aşamasını tamamlayan kişiler için en geç 1 ay içerisinde gelir testi yapılmakta ve ödeyecekleri primler belirlenmektedir.

2021 SGK Sağlık Sigortası Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

2021 SGK Sağlık Sigortası başvurusu yapmak isteyenler için gerekli belgelerin temin edilmesi ve ilgili yerlere başvurulması gereklidir. 2021 SGK Sağlık Sigortası için istenen belgeler şunlardır:

  • Kaymakamlık binasın içindeki Sosyal Hizmetler Birimi’nden temin edilebilen sağlık sigortası başvuru formu
  • Muhtarlıktan, e-devlet hesaplarından veya Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilebilen İkametgâh Belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sosyal Hizmetler biriminden temin edilen başvuru formunda ilgili alanlar doldurulur ve Vergi Dairesi’ne gidilerek imzalatılır. Aynı şekilde mahalle muhtarı gerekli yerleri doldurur ve imzalar. Tüm alanlar doldurulup gerekli yerlere imzalatıldıktan sonra kaymakamlığa teslim edilmelidir.

2021 SGK Sağlık Sigortası için Gelir Testi

2021 SGK Sağlık Sigortası için SGK’ya bağlı bir işyerinde çalışmayanların ödemeleri gereken prim miktarı 2017 senesinde çıkan karar ile tek fiyata sabitlenmiştir. Prim miktarı asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirlenmiştir ancak kişilerin gelir testi sonuçlarına göre sigorta primi ödemesinden muaf tutulabilmektedirler.

Gelir testinde aile bireylerinin taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan tüm gelir ve giderler ile harcamaları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilmektedir. Gelir testi sonuçları G0 ve G1 olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilmektedir. Buna göre yapılan hesaplamalar sonucunda kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte biri veya daha üstünde olanlar G1 kategorisine dahil olmaktadırlar. Kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinin altında olanlar ise G0 kategorisine dahil olmaktadırlar.

G0 kategorisinde bulunan kişilerin sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları, devlet tarafından sağlanan sağlık güvencesinden ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler.

G1 kategorisinde olan kişilerin ise belirlenen brüt asgari ücretin üçte biri kadar olan SGK Sağlık Sigortası primini düzenli olarak ödemeleri gerekmektedir. Primlerini ödeyen kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları devletin sağladığı sağlık güvencesinden yararlanabilmektedirler.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu