Hayvancılık Destekleri

50-100 Koyun Ahır Maliyeti ve Mera Hesaplama Temmuz 2021

Koyun yetiştiriciliği mi yapmak istiyorsunuz? Bu iş size ne kadara mal olur diye merak mı ediyorsunuz? Hayvancılığa yeni adım atın biriyseniz doğru adrestesiniz. Çünkü hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyenler bu işe küçükbaş hayvancılık ile başlamalıdır. Bir işletme kurarken nasıl ki bir iş planı hazırlanıyor, hayvancılığa başlarken de koyun yetiştiriciliği fizibilite raporlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu raporda bir koyunun günlük masrafı, bir koyunun yıllık maliyeti mera hesaplama gibi tüm hesaplamalara yer vermeniz gerekmektedir. Bu anlamda bilgi alabileceğiniz birçok küçükbaş hayvancılık forum sitesi bulunmaktadır. İçeriğimizde koyun beslenme maliyet hesaplamalarını, 1 koyunun günlük masrafını vb. tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Koyun Yetiştiriciliği Maliyetli mi? Hesaplamaların Temeli

Koyun yetiştiriciliği zor fakat eğlenceli işlerden bir tanesidir. Öncelikle bu işe bir iş gözü ile bakmak değil sevmek gerekiyor. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile pek çok destek sağlanmaktadır. Bu anlamda verilen destekler hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve verim sağlanması açısından oldukça önemli olmaktadır. Diğer bir yararı ise istihdam alanı sağlanmasıdır.

Koyun yetiştiriciliği teknik bilgi gerektiren bir iştir. Sadece bir ağıl kurmak ve hayvanları almak ile iş bitmez. Bunlar elbette ki yatırım gerektirecektir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus hayvanların nasıl besleneceği, uygun bakım koşullarının sağlanması , uygun yetiştirme alanlarının oluşturulması, yetiştirme sistemlerinin bilinmesi vb. tüm detaylara hakim olunması gerektiğidir. Hayvan cinsleri ne kadar kaliteli olursa olsun, alınacak olan verimi etkileyen en önemli unsur şüphesiz hayvanlara sunulan şartlar olacaktır.

Hayvan barınaklarının uygun koşullara sahip olması, havalandırma sistemlerine dikkat edilmesi, ağılda uygun ısının sağlanması, hayvanlara yeteri kadar yem verilmesi, suya ulaşımlarının kolay olması, gübrenin bir an evvel ağıl dışına çıkarılması gibi hususlar verimin sağlanması ve hayvan sağlığı açısından şüphesiz oldukça önemlidir. En kral ağılı yapın, en pahalı hayvan cinslerini alın, bakım ve beslenme koşularına dikkat edilmediğinde verim elde edilmesi mümkün olmayacaktır. Koyun İnek Tavuk? Hangisi Daha Çok Kazandırır? isimli içeriğimizi inceleyerek sizler için yaptığımız örnek maliyet hesaplamalarına göz atabilirsiniz.

Koyun Beslenme Maliyet Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Koyunların beslenmelerinde iki çeşit yem kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi kaba yem bir tanesi de kesif yemdir. Fabrikalardan alınacak olan endüstriyel yemler oldukça maliyetli olmaktadır. İşletme maliyetlerinin büyük bir bölümünü yem giderleri oluşturmaktadır. Bu sebeple yem giderlerinin daha aza düşürülmesi amacı ile alternatiflerin düşürülmesi gerekmektedir. Ülkemizde yaygın olarak yapılan hayvancılık türlerinden bir tanesi mera hayvancılığıdır. Yem maliyetlerinin azaltılması amacı ile meraların kullanılması gerekmektedir. Meralar, hayvanların gerek duyduğu vitamin, mineral bakımından oldukça zengin besin maddeleri ile doludur.

Sağmal döneme geldiklerinde hayvanların yemeleri gereken yem miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Koyunların sağmal dönemde beslenmesi

Konsantre yemler endüstriyel yemlere verilen isimdir. Bu yemlerin 50 kilogramlık çuvalları 75 TL’ dir. Ancak fabrikadan almak yerine kesif yemleri arpa, buğday gibi ürünler ile karşılayabilirsiniz. Bunların yanı sıra hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması amacı ile fiğ, yonca, yem bezelyesi vb. ürünler kullanılabilir.

1 ton kesif yem : kilosu 1,5 TL’ den 1000 kg = 1.500 TL

1 ton yonca (kaba yem) : 1000 TL olacaktır. Yıllık olarak 50 baş koyunun 36 bin 500 TL yem gideri olacaktır. 100 baş koyunun yem maliyeti ise 73 bin TL’ dir. Bu maliyetlerin azaltılması için meraların tercih edilmesi gerekiyor. Ülkemizin büyük bir bölümü meralı hayvancılık yapıyor. Hayvanların beslenmesi, yem maliyetlerinin azalması, et ve süt verimi açısından mera hayvancılığı da uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Küçükbaş Yem Fiyatlarını inceleyebilir, Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer firmaların yem fiyatlarını kıyaslayabilirsiniz.

50 – 100 Koyun Ağıl Maliyeti Ne Kadar Tutar?

Ağılların büyük olmasından çok kullanışlı olması önemlidir. İş gücü anlamında tasarruf sağlanması amacı ile ağılların belirli bir plan dahilinde yapılması gerekmektedir. Ağılların rutubetli olmaması hayvanların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ağılların yerinin seçiminde elektrik, su, meraya yakın olması, bitki örtüsü ve iklim gibi kriterlere dikkat edilmelidir. Ayrıca işletmenizin ilerde büyüyebileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Ağıl inşa edilecek yerlerin çok fazla eğimli ve çok sıcak yerlerde olmamasına özen gösterilmelidir. Güneşten yararlanmak için ağıl girişlerinin güney yönüne bakması gerekiyor. Koyunlu kuzular için 1,5 metrekare, koçlar için 2 metre kare yer ayrılması gerekiyor. Ağıl duvarları da yüksek olmalıdır.

50 - 100 Koyun Ağıl Maliyeti
50 – 100 Koyun Ağıl Maliyeti

Ağıl tabanı dikkat edilecek olan hususlardan bir diğeridir. Parazitlerin oluşumu dikkate alınarak ağılların duvarlarına her yıl kireçle badana yapılması gerekiyor. Kapılar da hayvanların geçebilecekleri genişlikte olmalıdır. Kapıların dışarıya doğru açılması yine hayvanların giriş ve çıkışlarını kolaylaştıracaktır. Toprak tabanda çamurlaşma olmaması için yükselti olması gerekmektedir. Ön tarafta bir eğim olması söz konusudur.

Havalandırma sistemlerinin oluşturulması hayvanların hastalıklardan korunması için önem taşımaktadır. Havalandırma sistemlerinin olmaması rutubet oluşmasına sebep olmaktadır. Ağıllardaki sıcaklıkların da ideal olması gerekiyor. Koyunlar için 5 ile 21 santigrat derece arasındaki sıcaklıklar ideal olmaktadır. Koyunlarını yapağı için kullanıyorsanız, var olan nem oranı dengeli olmadığında koyunların yapağılarında sararma meydana gelebilir. En Verimli Küçükbaş Hayvanları ve hayvan cinslerini inceleyebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus hayvan yemlikleridir. Yemliklerin tahtadan yapılması gerekiyor. Genişliklerinin 40 cm ile 50 cm arasında olması idealdir. Hayvanların kolayca yem yiyebilmeleri açısından yemliklerin ideal büyüklükte olması gerekmektedir. Diğer husus ise hayvanların su yalaklarıdır. Hayvanların dinlenecekleri alanlara bu yalakların yerleştirilmesi gerekmektedir. Suyun kirlenmemesine de özen göstermek gerekiyor.

Ağıl yapımı noktasında bir firma ile de görüşebilirsiniz. Anahtar teslimi yapan firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar hayvan sayısına göre ideal alanların inşa edilmesini sağlarlar. 100 bin TL’ ye  anahtar teslim bir koyun çiftliği kurabilirsiniz. 1 dekar alana 1500 koyun konulabilir. Kuzu başına 0,75 metrekare, kuzusuz koyun başına 1 metrekare, 1 kuzulu koyun için 2 metrekare, 2 kuzulu koyun başına 3 metrekare yer ayırmak gerekmektedir. Yine ağıllarda hayvanların barındıkları yerin iki katı büyüklüğünde gezinme alanları olmalıdır.

ağıl yapımı hesaplama
ağıl yapımı hesaplama

Mera Otlatma Kapasitesi Hesabı

Ülkemizde mera hayvancılığına çok sık rastlandığından söz ettik. 1 dönüm çayır üzerinden konuyu ele alalım. Büyükbaş hayvan için düşünecek olursak 1 dekar alan 1 ineğin otlaması için uygun olmaktadır. Küçükbaş hayvanlar daha az yer kapladıklarından dolayı 1 dekar arazide 10 koyun beslenebilir. Tabi sadece merada yenecek olan yemler yeterli olmamaktadır. Sabah çıkmadan evvel ve akşam meradan döndükten sonra hayvanlara 150′ şer gram kesif yem verilmesi gerekmektedir. Ancak meranın kış aylarında elverişsiz olması durumunda ot miktarı düşük olacağından kesif yemin 400 grama çıkarılması gerekmektedir. Doğum süresinin yaklaşması sebebi ile kesif yemin artırılması gerekecektir.

1 Dönüm Çayırda Otlayabilecek Koyun Sayısı

Koyun başına ne kadarlık mera alanı gerektiği, mera durumuna göre hesaplanmaktadır. 1 koyunun günlük olarak tüketmesi gereken kuru madde miktarı 6 ile 7 kilogram arasında olacaktır. Mera kalitesizse ve bu kadar ot sağlanmıyorsa, açık kesif yemler ile kapatılmalıdır. 4 ila 6 cm arasındaki çayır ve yonca karışımı koyunlar için ideal olmaktadır.

 • 1 dönüme = 10 koyun
 • 5 dönüme = 50 koyun
 • 10 dönüme = 100 koyun gibi bir hesaplama normal şartlarda doğru olacaktır.

Ancak mera kalitesinin düşük olması sebebi ile 10 hayvan yerini 7 hayvana bırakabilir.

Mera hesaplaması bu şekilde yapılmaktadır. Ancak meraların kalite durumlarına göre hayvanlarınıza ek yem yedirmeyi unutmayınız.

1 dönüm arazinin 5 bin TL olduğunu farz edersek bu durumda 50 koyun için 25 bin TL, 100 koyun için 50 bin TL mera alımına harcamanız gerekecektir. 

Meranın seçilmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlar ise şu şekilde ifade etmek mümkündür;

 • İşletmeyi kuracağınız yerin iklim yapısı oldukça önemlidir.
 • İşletmenin bölgesinde barındıracağınız hayvan ırklarının verimliliğinin tespit edilmesi
 • Yem gibi maliyeti yüksek olan giderlerin minimizasyonu için temin edilmesinin asgari düzeyde masrafsız olması gerekir.
 • Masraflarınızı karşılayacak pazara yakın konumlandırmak işletmenizin sağlığı için önemlidir.

Koyun yetiştiriciliğinde yapacağınız gider kalemleri de şu şekildedir;

 • Mera arazisi temini (satın alma veya kiralama)
 • Anaç koyun ve koç alım maliyeti
 • Yem maliyetleri
 • Etüt proje giderleri
 • Makine ve ekipman maliyetleri
 • Bina-inşaat maliyetleri (ağıl inşaatı, mera maliyeti)

Mera hesaplamasını da yaptıktan sonra sıra geliyor hayvanların seçimine. İşletmenizi kurmadan evvel bir fizibilite raporu hazırlamanızı tavsiye etmekteyiz. Bu raporlar iş planı mahiyetinde olup işletmenizi ileriye taşıyacaktır. Bu raporda aklınıza gelen tüm soruların cevaplarının olması gerekmektedir. Öncelikle küçükbaş hayvancılığı hangi amaçla yapacağınıza karar verin. Karara vardıktan sonra faaliyet alanınıza uygun hayvan alımı yapın. Hayvanları aldıktan sonra yem temini gibi sorunlara da çözümler arayın. Küçükbaş Hayvan Hibesi Nasıl Alınır? isimli içeriğimizden bilgi alabilir ve 300 koyun projesi kapsamında verilecek olan desteklerden yararlanabilirsiniz.

Koyun Yetiştiriciliği Yapmak İstiyorum!

Kotun yetiştiriciliği yapmak isteyenlere birtakım önerilerimiz olacaktır. Tüm bu bilgilerden sonra ağıl maliyeti ve mera hesaplamasını optimum olması ve işletmenizin başarılı olması adına yapmanız gerekenler şu şekilde olacaktır;

Öncelikle koyunların et ve süt verimliliğine hakim olmalı en çok süt ve et veren koyunları tercih etmelisiniz. Süt verimi yüksek koyunlar; Sakız, ivesi, sardinya olurken et verimi yüksek olan koyun cinslerin başında da Kıvırcık, Karakaya, hampshire gelmektedir. Süt verimliliği bakıldığında keçi yetiştiriciliğinde önem taşırken koyun yetiştiriciliğinde ise bu durum kuzu olacak ve en çok kazancı kuzulardan sağlayacaksınız. Koyun yetiştiriciliği yapacaksanız ve geliriniz kuzudan olacaksa bir koyunun gebeliği ortalama 5 ay olduğunu söyleyebiliriz. Gelir kalemi kuzu olarak ifade edersek gider kalemi de elbette ki yem maliyeti olacaktır. Yemin en uygun olduğu ve transferi en kolay yapacağınız konumda işletmenizi kurmanızı öneririz. Üreticinin kaba yemi kendi işletmesinde temin etmesi halinde kazancı kara dönüşecektir. Alacağınız koyun sayısına bağlık olmak kaydıyla ağıl inşa etmelisiniz. Çok koyun alacaksanız küçük; az koyununuz varsa çok geniş bir ağıl size avantaj sağlamayacaktır. Alınacak koyunların ırkına göre en doğru seçimi yapmalı ve çevre şartları, piyasasını göz önünde bulundurmalısınız. Meranın varlığı koyun yetiştiriciliğinde inanılmaz derecede önem taşımaktadır. Koyun her zaman daha iyi ve daha kaliteli meraya ihtiyaç duymaktadırlar. Koyunculuk yatırımında giderlerin minimizasyonu önemlidir. Daha fazla kar için maliyetlerin düşürülmesi gerekir. Bunun için uygun genişlikte ve kaliteli bir meranın varlığı çok önemlidir. Ayrıca yem ihtiyacının uygun yöntemler ile karşılanması önemli hususlardır. Ağıl maliyeti ve mera hesaplamasından sonra koyun yetiştiriciliğinde en dikkat edilmesi gereken nokta verimliliği olduğunu söyleyebiliriz. Koyunun verimliliğini maksimize etmek işletmenize büyük karlar bırakacaktır. Koyunun verimli olması iyi beslenme ve sağlıklı olması ile paraleldir.

Çiftlik kurmak için gerekli olan maliyeti bankalardan alacağınız krediler yolu ile sağlayabilirsiniz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibelerden yararlanarak işletmenizi kurabilirsiniz.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu