Eğitim Destekleri

Çocuğu Okula Göndermeme Başvuru Dilekçesi Örneği 1 Temmuz 2021

Özellikle Pandemi döneminde artan vaka sayısı nedeniyle veliler çocuklarını okula götürmeme hakkını kullanabilmekteydi. 2 Temmuz 2021 tarihine kadar sürecek eğitim süresince de bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Kızım veya oğlum okula gitmek istemiyor ne yapmalıyım sorusunu soran anne ve babalar için yapılacak tüm işlemleri araştırdık. Çocuğunu okula göndermek istemeyen ne yapmalı sorusuna yanıt verdik. Bununla birlikte çocuğu okula göndermeme veli izin dilekçesi nasıl yazılır, 2021 yılı okula göndermeme cezası nedir, okula göndermek zorunlu mu? göndermek istemeyenlerin nasıl belge hazırlayacağı ve tüm aşamaları detaylandırdık.

Çocuğu Okula Göndermek İstemeyen Veliler Ne Yapmalı?

Yapılan yeni açıklamalara göre 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren ilkokul öğrencileri eğitimlerine başladı. Ayrıca 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren de lise ve ortaokul öğrencileri haftada iki gün olmak üzere eğitimlerine başlayacak. Kademeli normalleşme için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre okul öncesi eğitim kurumları tam zamanlı olurken, köy okulları hariç diğer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okullar 2 gün olarak devam edecektir.

Yapılan açıklamalara göre karneler 18 Haziran’da verilecek ve eğitimler 2 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu dönemde çocuklarının okula gitmesini istemeyen veliler ilgili okul müdürlüklerine ıslak imzalı bir dilekçe ile başvuruda bulunarak yazılı başvurularını gerçekleştirebilirler.

Öğrenci okul numarası öğrenmek için tıklayınız.

Okula Gitmeyenler Devamsız Sayılacak Mı?

Kural olarak tüm öğrenciler, bir eğitim öğretim yılındaki müfredattan sorumlu tutulacaklar. İşlenen saatler dışında kalan kısımlar online olarak devam ettirilecekler. Canlı dersler EBA, EBA TV veya diğer online ders yolları ile yapılabilecek. Eğer Müdürlüklere verdiğiniz yazılı dilekçeniz mevcutsa, salgın nedeniyle devam hakkından vazgeçtiyseniz yüz yüze yapılan derslere katılmamış olsa bile devamsız sayılmayacak!

Çocuğunu Okula Göndermek İstemeyen Veli Dilekçesi Örneği 2021

Anne ve babalar tarafından, çocuğun velisi kimse ekteki dilekçeyi doğru bir şekilde doldurarak ve içeriğindeki bilgileri de kabul ederek imzalanır. Bu belge okul idaresine, ilgili müdür ve müdür yardımcılarına teslim edildikten sonra talebiniz işleme alınacaktır. Dilekçe nasıl yazılır merak edenler için bir şablon yazısı paylaştık. İzin, bilgilendirme ve taahhüt dilekçesi olarak tüm şablonları aynı zamanda hangi okul için yazacaksanız, okulun web sayfasında da bulabilirsiniz.

Covid-19 Okula Göndermeme Dilekçe Örneği

…………………………………………OKUL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ:

Adı-Soyadı: Baba Adı:

Doğum yeri ve Tarihi: Anne Adı:

T.C. Kimlik Numarası: Cinsiyeti:

Sınıfı veya Şubesi: Okul Numarası:

         2020 / 2021  Eğitim-öğretim yılı Pandemi sürecinde, yüz yüze eğitim faaliyetleri süresince salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) gösteren öğrencilerin okula gönderilmesi veya salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) özgü kurallara dikkat edilmemesi vb. nedenlerden dolayı bulaşma riskini artmasından endişe duymaktayım.

                Öğrencimin yüz yüze eğitime göndermeme konusunda bildirdiğim mazeretin dikkate alınmasını, öğrencimin eğitimini uzaktan eğitim ile sürdürmesini, okulda bulunmadığı sürelerin devamsızlıktan sayılmamasını talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                                                 …./…./2021

Öğrenci Velisi (İmza) 

VELİ BİLGİLERİ:

T.C. Kimlik No:

Cep Telefonu (GSM):

Ev / İş Adresi:

Sağlık Bakanlığı EK-1 Taahhütname

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
EK.1

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması
durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu
enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişilerin varlığında ya da COVID-19 tanısı
alan kişilerin bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu
okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme
sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. …/… /2021


TAAHHÜT EDEN: OKUL YETKİLİSİ:
Veli veya Vasinin adı soyadı: Adı soyadı:
İmzası: Görevi:
Öğrencinin adı-soyadı:
İmzası:

Çocuğunu okula gönderme/göndermeme veli bilgilendirme izin ve taahhütname dilekçesi doldurulduktan sonra okula teslim edilmelidir.

Çocuğu Okula Göndermemenin Cezası 2021

Çocuğu mazeret bildirmeden okula göndermemenin cezası nedir diye merak edenler için yasal düzenleme mevcuttur. İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince belirlenen zorunlu eğitim dönemlerinde çocukları okula gelmesine izin vermemek suç teşkil etmektedir. Bu kanun ile belirlenen hükümlere uymayan vatandaşlara 400 TL’den 1000 TL’ye kadar para cezası verilmektedir.

İlköğretim çağına gelmiş olan küçükler 6 ve 14 yaş aralığında ilköğretimlerini tamamlamakla yükümlüdür. Bu çağ, 1. sınıf ile başlar. Birinci sınıf dönemi için 72 ayını dolduran çocukların kayıtları yapılmaktadır. Gelişim durumlarına kosgebkredisi.com uygun olarak erken veya geç olup olmaması yönetmelik ile belirlenebilmektedir. Kız ve erkek çocuklar bu eğitim-öğretim hayatlarını resmi, özel Türk okullarında yapmak zorundadır. (3579 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu) 4 yıl ilkokul ve 4 yıl ortaokul olmak üzere eğitimlerin tamamlanması yasal bir zorunluluktur.

Covid-19 nedeniyle okula gitmek istemeyenler, bu öğrencilerin velileri devamsızlık sebeplerini okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca başkaca devamsızlık sebepleri varsa ilköğretim müfettişleri tarafından bu durumlar maddi manevi araştırılarak eksiklikler giderilir.

Okula Göndermeme Suçu (Her Gün İçin 15 TL)

Mülki idare ve muhtarlıkların velilere yaptığı tebliğden sonrada yine sebepsiz çocuğunu göndermeyenlere Okul Müdürlüğünde belirlenen her devamsız gün için 15 lira para cezası kesilmektedir. Yine bu cezaya rağmen devamsızlık nedenlerini salgın hastalık, pandemi veya diğer sebepleri yazılı dilekçe ile bildirmeyen veli veya vasilere 500 lira ceza kesilmektedir.

Okula Göndermeme Cezası Ne Kadar?

Pandemi Döneminde Okula Gitmeyecek Öğrenciler

Salgın hastalık (Covid-19), sel, deprem, yangın gibi doğal afetler sebebiyle okula devam edemeyen çocuklar için velileri veya vasileri yukarıda ekli dilekçeyi hazırlar. Nedenleri ile durumlarını bildiren velilerin çocukları bu süre bitene kadar devamsız sayılmazlar. Bu süre bitinceye kadar izinli olarak eğitim dönemini tamamlamış olurlar. Bu sebepler haricinde okula gelmesine izin vermeyen, izin süresini geçirmiş olan, kayıt olacağı okulun dışına giden ve izi bulunamayan, kayıt işlemlerini geç yaptıran, mazeretsiz olarak durumunu Okul Müdürlüklerine bildirmeyen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılır. Yukarıda belirlenen sınırlar çerçevesinde 400 liradan 1000 liraya kadar ceza kesilir. Öğrencilerin velileri/vasileri bu tutarı ödemekle yükümlüdür.

Lise Öğrencisi Göndermeme Dilekçesi MEB

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Salgın boyunca lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri için de devam konusunda esneklik sağlanmıştır. Yapılan açıklamalara göre okullara tek bir dilekçe ile sebep bildirerek izinli sayılmak mümkün. Bu sebeple, aileler çocukları için yukarıda şablon olarak verilen dilekçeyi doldurarak imzalayabilirler. İmzaladıktan sonra okul idaresine verdiklerinde dönem bitişi olan 2 Temmuz 2021 tarihine kadar izinli sayılacaklar.

e-Devlet sistemine giriş yaparak Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından gönderilen tüm dilekçelerinizi sorgulayabilirsiniz.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu