Devlet Tarım Destekleri

Devletten Arazi Kiralama Şartları Temmuz 2021

Devletten arazi kiralama, tarım ve hayvancılığın kalkınmasını sağlamak ve çiftçiye destek vermek amacı ile kiraya verilmektedir. Aynı zamanda meraları da içermektedir. Bu sayede hayvan yetiştiricileri maliyetlerini daha aza indirgeyerek daha yüksek kazançlar elde edebileceklerdir. Mera kiralama bedelleri ve ihalesinin nasıl olacağı, meranın satın alınması, kira bedelleri hususunda sizleri bilgilendireceğiz.

Devlet Arazileri ve Meraları Ücretsiz Kiralanacak

Ülkemizde mera ve otlakların hayvancılıkta daha verimli olarak kullanılmasına yönelik yeni bir çalışma başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz yıl hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarına yönelik Milli Tarım Projesi kapsamında değerlendirmeye aldığı yene projeler ile güzel bir olaya imza atmıştır. Ülkemizde hayvancılık yapan binlerce vatandaşımızın en büyük sıkıntılarından birisi olan mera ve otlak sorununa büyük bir ölçüde çözüm bulmaya yönelik bu proje ile binlerce hayvan besicisi maliyetlerini büyük bir oranda düşürerek daha iyi paralar kazanabilecektir. Devlet Arazileri ve Meraları Ücretsiz Kiralanacak bunun yanında bilindiği üzere hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlarımıza bakanlık olarak farklı türden kredi veya hibe desteği yapılmaktadır. Binlerce vatandaşımız Devletimizin yaptığı bu tür yardımlardan faydalanarak hayvancılık yapmaya başlamıştır. Yine bakanlık bu türden bir destek ile hayvancılık yapacak olan vatandaşlarına eşsiz bir imkan daha sunmaktadır.

Devletten Arazi Kiralama

Hazineye ait olan tarım faaliyetleri yapılacak araziler, toprağı olmayan veya yetersiz olan çiftçilere kiraya verilebilmektedir. Bu konu ile ilgili Milli Emlak tarafından yayınlanan işlemler rehberine göre koşullar sağlandığı takdirde kiralama aşamaları gerçekleştirilebilmektedir. Bu koşullar Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmelik, Milli Emlak Genel Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri gereğince belirlenerek yürütülmektedir.

Devlet Hazine Arazisi Kiralama

Devletten Arazi Kiralama Şartları

Devletten arazi kiralama nasıl oluyor? bu konuda araştırma yapanlar için Devletten Arazi Kiralama Şartlarını kısaca özetlersek;

Devlete yani hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu (Ek-1) ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Devletten Arazi Kiralama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da belirttiği üzere tarım arazisinin 10 yıllığına kiralanmasına karar verildi. Bu kira, yalnızca tarımsal üretime harcanan arazinin vergi amaçları için geçerlidir.

10 yıl sonra çiftçi, kira sözleşmesi için tarım arazisini yeniden kiralayabilir.

Tarım arazilerinin kiralanmasının 10 yıllık vadeleri nelerdir? Arazi, tarım için ideal bir arazi olması. Arazi kullanım ücreti ödemenin kabul edilmesi, En az 3 yıl arazide çiftçilikle uğraşıyor olmak, On yıllık bir kira sözleşmesi imzalanmalıdır.

Devlet Hazine arazisini kiralamak isteyen kişiler, arazinin bulunduğu bölgedeki Mal Müdürlüğü veya Defterdarlık ile iletişime geçmelidir. Başvuru sahiplerinin, bu kurumlardan tarım arazisi kiralamak için başvuru formu almaları gerekmektedir ve başvuru, bu formun ilgili makamlarca onaylanmasının ardından nüfus kayıt belgesi ile birlikte sunulur.

Devlet Hazine Arazisi Kiralama Başvurusu

Şartları taşıyan vatandaşlar ilgili dilekçe, gerekli belgeler ve Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu ile taşınmazın yer aldığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurabilirler. Milli Emlak İl Müdürlükleri ve Şeflikleri bu konuda yetkili kurumlardır. Devlete ait olan, imar planı olan veya bu planda tarımsal faaliyetlere ayrılan araziler kiraya verilir.

Kimler Arazi Kiralayabilir?

Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan bu taşınmazların başvuru şartlarını da taşımak gerekmektedir. Başvuruda bulunacak olan kişiler;

 • Bulunduğu yerdeki köy veya mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve ikamet edenler,
 • Kayıtlı değilse de, köy sınırlarında en az 3 yıl boyunca oturanlar,
 • Köy nüfusuna kayıtlı olup, orada ikamet etmeyen topraksız veya yeteri kadar toprağı bulunmayan çiftçilerdir.

Devlete ait arazilerin kiralanması ile ilgili tebliğde, sadece tarım ve hayvancılık arazilerinin değil, aynı zamanda alçak belirti sayılan alanlarında da kiralanması mümkündür. Diğer kiralama alanları arasında; Okullarda ve kurumlarda Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen ve bağlı kantinler, açık alanlar, odalar vb. yerler Ağaçlandırma işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen ve Döner Sermaye hizmetinde kullanılan gayrimenkul Üniversitelere verilen mülkler Kıyı Kanununun kapsadığı yerler Balıkçı barınakları Şirkete ait veya Devlet Hazinesinin pay sahip olduğu gayrimenkuller olarak listelenir. Dolayısıyla, devlet destekli egemen arazinin kiralanması durumunda, Tebliğ şartları, kiralanan arazinin ve sektörün özelliklerine göre ayarlanacaktır. Arazi kiralamak isteyen kişiler, planlanan alanlarla ilgili, özellikle de kira için arsanın özellikleri ile ilgili gerekli belgeleri beyan etmelidir. Arsa fiyatları kira fiyatlarına bağlıdır. Devlet tarafından finanse edilen arazi kiralama farklı şekillerde yapılabilir. Bunlar; 10 sene sonucunda yine kiralama ya da satın alma olanağı Kiralama vakitsi Cari Yıl İzinsiz kullanma 10 Yıla Kadar kiralama Doğrudan kiralama Bedelinin yarısı

Kiralık Hazine Arazisi İlanları 2021

İdarenin belirlediği yerler, yöreye göre belirlenir. Buradaki özellikler kapsamında yüz ölçümleri eşit olarak ayarlanır.

 • Büyüklükleri 60 dönümden az olanlar ve fazla olanlar 60 dönümü aşmayacak şekilde, eşit dönümlerde kiralamaya tabi olur.
 • Bu alanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında kiralamaya çıkmış araziler olarak yer alır.
 • Güncel yıllık kira bedelleri de bu sitede harita üzerindeki illere göre tıklanarak öğrenilebilir.
 • Uygun olan bu yerler ayrıca hükümet konaklarında 20 gün boyunca listelenir.
 • Tarım idaresi aracılığı ile taşınmaz bilgileri çiftçilere duyurulur.
 • Belde ve köydeki araziler 20 gün içinde duyurulur.

Ayrıca, e-Devlet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kiralama İlanları/Kiralamaya Hazırlananlar listesi sürekli güncellenmektedir. Bu sayfadan da 2021 yılı için ilanları takip edebilirsiniz.

Devletten Arazi Kiralama Başvurusu ve Fiyatları

İnternet sitesi üzerinden veya duyuru kanalları ile haberdar olan çiftçiler, üretim yapmak için Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu’nu hazırlayarak doldurur ve bu süre içinde ilgili müdürlüklere başvuruda bulunur. Bu tarihten sonraki 5 iş günü içerisinde değerlendirmeye alınır. Bu tarihteki yerleşim yeri, ikametgah, nüfus bilgileri, arazi durumu, medeni hal, aile nüfus kayıt bilgileri de değerlendirmeye alınarak puanlama işlemleri gerçekleştirilir. Daha sonra Başvuruların Öncelik Açısından Değerlendirilme Formu düzenlenir. Puan listesi büyükten küçüğe sıralanır.

Başvuru listesindeki çiftçilerin puan sıralamaları belirlendikten sonra kime verileceği kura ile belirlenir. Değerlendirme tarihinden itibaren taşınmaz sayısı kadar kura çekimi 15 gün içinde devam eder. Yüksek puanı alanlardan başlanarak başvurular sonuçlandırılır. Kural olarak hazine arazileri 10 yıl kiraya verilmektedir.
Devletten arazi kiralama fiyatları tahmini ilk yıl kira tutarı, taşınmazın rayiç bedelinin %1,5’una tekabül etmektedir.

Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? tüm detaylar haberimizde!

Atıl Meralar Hayvancılık İşletmelerinin Hizmetine Sunulacak

Bu proje ile 29 ilimizdeki meraların kiralanması için gerekli çalışmaların bittiği belirtilmiştir. Hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımızdan istenilen ise meranın ıslahı ve hayvancılık yapılmasıdır. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler geçen yılın ilk aylarında açıklanacak olan pilot bölgelerdeki il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

 • Meraların kiralanmasında 10 ve 20 yıllık olmak üzere iki farklı türden kiralama yöntemi kullanılacaktır.
 • Mera hayvancılığına verilen bu büyük imkanın nedenleri arasında yurt dışından ithal ettiğimiz hayvanların sayısının yüz binleri bulması olarak dikkat çekmektedir.
 • Yurt dışından aldığımız hayvan sayısına yakın buzağı ölümlerinin yaşandığı ülkemizde bu konuya dikkat çekmek amacı ile buzağı yetiştiren hayvancılara ekstra 750 lira gibi ciddi bir miktarda hibe desteği sağlanacaktır.

Bunların hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendirebileceğimiz mera hayvancılık işi çok karlı bir iş olarak gözükmektedir. Yakın zamanda hayvancılık yapmayı düşünenler veya hali hazırda bu işi yapıp da işlerini büyütmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak dikkat çekmektedir. Eğer sizde bu işi yapmayı düşünüyorsanız bulunduğunuz il veya ilçe gıda tarım hayvancılık müdürlüklerine başvuru yapmalısınız. Meraların kiralanması ve pilot illerin neler olduğu ile ilgili yapılacak olan duyuruları sitemizden takip edebilirsiniz.

Tarım ve Hazine Arazilerinin Kiralanması

Geçen yıl geçilen havza bazlı üretim modeli ile birlikte tarımın kalkınması adına çiftçilerin isteklerine yönelik değil ekim gücünün verimine yönelik çalışmalar yapılmaya başlanarak tarım ve hayvancılığa destek vermek üzere hazine arazilerinin kiralanması uygun görüldü. Bu arazilerin kiraya verilmesi için de bazı koşullar öne sürüldü. Arazilerden faydalanmak isteyen vatandaşların taşıması gereken koşullar;

 • İlk olarak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • İkinci koşul ise çiftçi  olması,
 • Aile başkanı olması,
 • Topraksız olması veya yeterli toprağı bulunmaması,
 • Minimum üç yıldan beri yerleşim yerinin bir köy ya da belde olması şartları aranmaktadır. Fakat yeni çıkarılan 2510 sayılı İskân Kanununda yapılan değişikliklere göre tarımsal yerleşim hayatına tabi tutulan vatandaşlar için 3 yıl şartı aranmamaktadır.

Bunların dışında ise birçok vatandaşın başvuru yapması halinde öncelik; aile bireylerinden hiç toprağı olmayanlara, kendine ait hiç toprağı olmayanlara veya yeterli toprağı bulunmayanlara ve en az 3 yıldır kiracılık, tarım işçiliği veya ortakçılık yapanlara verilmektedir.

Bu kapsamda 41.7 milyon metre kare Hazine Arazisi kiraya verilecektir. Süs bitkileri, aromatik bitkiler, ağaçlandırma çalışmaları ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi adına araziler uygun kira bedelleri ile kiraya verilecektir. Bitki yetiştiriciliği için 12,7 milyon metre kare, hayvan yetiştiriciliği için ise 29 milyon metre kare yer kiralanacaktır. Uzun yıllık bitkiler için 10 sene, tek senelik bitkiler için ise 5 yıllık kira sözleşmesi yapılabilecek.

Kira Süresi Bittiğinde Hazine Arazisi Tekrar Kiralanabilir

10 Yıllık kira süresi sona erdiğinde, tüm sözleşme sorumluluklarını yerine getiren ve faaliyetlerine devam eden çiftçiler talepte bulunursa tekrar kira devam edebilmektedir. Bu kira süresini kontrol eden ekip uygunluk raporu verirse, yeniden bir bedel belirlenir ve İdare 10 yıl daha uzatarak toplamda 20 yıl kira süresi devam eder.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu