Maddi Yardım

Elektrik Faturası Yardımından Kimler Yararlanabilir? Haziran 2021

Yeni tip Kovid-19 yüzünden birçok kişi maddi anlamda zorlanıyor ve aylık düzenli olarak yaptığı fatura ve kira ödemelerini dahi yapamıyor hale geldi. Salgın nedeniyle de maddi yardıma ihtiyaç duyan ailelerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz yıl kredi kartı borcu olan kişilerden, ihtiyaç sahiplerinin elektrik faturası desteğine kadar Sosyal Yardımlardan faydalanan ailelere 80 TL elektrik faturası desteği verileceğini açıklanmıştı. Elektrik desteğinin yanı sıra esnafa kredi desteği sağlanmış ve ihtiyaç sahiplerine sağlanan destekler vatandaşın yüzünü güldürmüştü. Sağlanan desteklerin devam edeceğine dair detaylar haberimiz de..

Elektrik Faturası Yardımından Yararlanabilecek Kişiler

Sosyal yardımlardan yararlanan kişilere sağlanan destek ile alakalı olarak hazırlanan projenin adı Elektrikli Tüketim Desteği olarak biliniyor. Destek kapsamında aylık 150 kilowatt saate kadar olan elektrik tüketimlerini devlet karşılayacak. Verilen destekten düzenli olarak sosyal yardım alan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar faydalanabilecek. Konu ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamalarda; 

“Düzenli Sosyal Yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilowatt saate kadar olan elektrik tüketimlerini biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2 buçuk milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 TL‘lik elektrik faturasını devlet karşılamış olacak.” şeklinde konuştu.

Devlet tarafından muhtaç kişilere sağlanacak olan 80 TL destek yardımı için Sosyal Yardımlaşma Kurumu‘na elektrik faturası ile başvuru yapılması gerekmektedir. 

150 KW Saat Elektrik Fiyatı Ne Kadar?

Elektrik tarifelerinin fiyatları ve ödenecek olan bedeller Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenir ve üç ayda bir güncelleme yapılır. Elektrik için ödenecek olan birim fiyatının tutarı 1 kilowatt saat enerji tüketiminde ödenecek olan miktardır. Bu iş için görevlendirilmiş olan elektrik tedarikçileri ulusal tarife üzerinden satış işlemi gerçekleştirir ve bu tarifeler tarafından belirlenen piyasalar tavan fiyat olarak alınmaktadır.

Elektrik tarifeleri tek ve üç zamanlı mesken tarifeleri olarak 2 şekilde belirlenmiştir. Bütün mesken aboneleri genel anlamda olması gerektiği gibi tek zamanlı tarifeden elektrik alırlar. Diğer üç zamanlı tarifenin tek zamanlı tarifeden bir tek farkı vardır. Gün içerisinde elektrik talebinin fazlalığına göre üç farklı birim enerji fiyatı uygulanmaktadır. Gece çalışanlar genelde üç zamanlı tarifeyi tercih ederler. Ev tüketicilerinde ise genel anlamda tek zamanlı tarife daha uygun olacaktır.

Bir meskende Tek Zamanlı Tarife kullanılması halinde 1 kilowatt elektrik= 0,5375 TL’dir. Yapılan hesaplamalar neticesinde 150 kilowatt elektrik ise= 89,58 TL civarında olacaktır.

Üç zamanlı tarifede fiyatlar değişiklik gösterecektir. Gece, gündüz ve puant sistemi hesaplaması yapıldığında ödenecek olan tutar artış gösterecektir. Bu tarifede yalnızca Gündüz Tarifesinde 150 kilowatt saat elektrik kullanmanız halinde 1 kilowatt= 0,5445 TL, hesaplama yapıldığında 150 kilowatt elektrik ise= 90.75 TL civarında olacaktır.

Ağır ve Kronik Hastalara Elektrik Parası Desteği Verileceği Daha Önce Açıklanmıştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır ve kronik rahatsızlığı bulunan ve bu sebeple yaşamının geri kalanını cihaza bağlı olarak geçirmek durumunda olan hastaların 200 TL devlet desteğinden yararlanabileceğini açıkladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan sevindirici müjde geldi. Hazırlanan yazılı açıklamaya göre yapılan açıklamada kronik rahatsızlıklardan dolayı bir cihaza bağlı olarak hayatını devam ettiren hastaların bulunduğu evlerin elektrik fatura bedelinin ödeneceğine dair çalışmaların sona erdiği belirtildi. Bu desteğin yanı sıra yardımın başladığı ilk ay bir defaya mahsus olmak üzere, destekten faydalanacak ailelerin evlerinde bulunan hastaların cihaza başlama tarihlerinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının da ödeneceği bildirildi. Verilecek destek 3 farklı kategori olarak sağlanacaktır;

  • Elektrik kesintilerine karşı cihaz desteği,
  • Elektrik tüketim desteği (200 TL’ye varan fatura yardımı),
  • Hastanın cihaza bağlandığı tarihten sonraki birikmiş borçların ödenmesi destekleri sağlanacaktır.

Ağır Hastaların Destekten Faydalanmaları İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

  • Destekten faydalanacak olan hastanın devlet tarafından 2828 sayılı kanun kapsamında evde bakım yardımı almıyor olması, 
  • Hastanın ağır ve kronik bir hastalık sebebi ile makineye bağlı olarak yaşamını devam ettirmesi, 
  • Destekten yararlanacak hastanın 3294 sayılı kanun kapsamında yardıma muhtaç durumda olduğunun tespit edilmesi,
  • Gerekli görülen evraklar ve belgeler ile başvuru yapılması gereklidir.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkındaki Karar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik tüketim desteği verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkındaki Karar

Resmi Gazete kararı ile tamamen netlik kazanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren karar neticesinde ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik faturasının 150 kiloWatt saat kadarı devlet tarafından karşılanacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen karar uygulamaya geçmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan kişiler yararlanabilecektir.

Elektrik Tüketim Desteği

MADDE 3- (1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği verilir.

(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilir.

(3) Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında; Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovat saat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınır.

Elektrik tüketim desteği her haneye verilmeyecek olup yalnızca ihtiyaç sahibi ailelere verilecektir. Bu yardımdan faydalanacak olan ailelere durumları geçinmeleri için elverişli oluncaya kadar elektrik yardımı yapılacaktır. Kişiler muhtaçlık düzeyinden çıkmaları halinde verilecek olan elektrik yardımı da kesilecektir. Elektrik hesaplamaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak olup, hanelere ödenecek olan elektrik tutarları da mesken grubu için belirlenen bedeller ve uygulanan tavan oranlar ile hesaplanacak ve aylık yapılacak olan yardım tutarı belirlenecektir.

Elektrik Tüketim Desteği
Elektrik Tüketim Desteği

Elektrik Tüketim Desteğinin Finansmanı

MADDE 4- (1) Elektrik tüketim desteği öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılır.

(2) Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanır.

Elektrik tüketimleri için yapılacak yardımlar yönetmelikte belirtildiği üzre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanacaktır. Ödemeler bu kurum tarafından yapılacak olup ailelere ödenecek olan tutarlarda Vakfın kaynaklarının yeterli olmadığı hallerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bulunan bütçeye koyulacak olan ek ödenekten karşılanacaktır.

Düzenleyici İşlemler

MADDE 5- (1) Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan düzenli yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki kişi sayısı kriterine göre belirlenmesi ve desteğe ilişkin diğer hususlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir.

(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler, diğer sosyal yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile genel sağlık sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarının 150 kiloWatt saate kadar olanı devlet tarafından karşılanacaktır.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu