Emekli

Emekli İşyeri Açarsa BAĞKUR Öder Mi?

Emekli vatandaşların işyeri açması ile BAĞKUR ödemeleri gerekmemektedir. Emeklilikten sonra yeniden çalışmaya başlayan vatandaşların durumları emekli oldukları ve yeniden çalışmaya başladıkları statü kapsamında değişiklik göstermektedir. Buna göre emekli işyeri açması durumunda sadece SGDP kesintisi yapılmaktadır.

Emekli olduktan sonra çalışan kişilerin emekli maaşlarında kesinti olmaması için durum mutlaka muhasebe birimine veya SGK’ya bildirilmelidir. SGK mevzuatına bağlı olarak emeklilik döneminden sonra kişiye yeniden sigorta yapılması durumunda maaş ya da Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi olmamaktadır. İşyerinde bulunan muhasebeciler ya da yetkililer, emekli olan kişinin yeniden işe girdiğini “Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak bildirmesi gerekmektedir. “Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” olarak bildirilen emekli kişilerin maaşlarında kesinti olacaktır.

Yanlış bildirim yapılması durumunda emekli maaşından kesinti yapılmış olan vatandaşların yeniden maaş alabilmeleri için yanlış bildirimin düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltme için kişilerin başvuru yapmaları gerekmektedir. Yanlış bildirimlerin düzeltilmesi için tanınan süre yasal olarak 10 iş günüdür. 10 iş günü içerisinde düzeltilme yapılmamış ise işveren tarafın Sosyal Güvenlik Merkezi veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne dilekçe yazmaları ve teslim etmeleri gerekmektedir.

Emekliler için SGDP Nedir?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDK), belirlenmiş olan yaş, sigortalılık süresi ve ödenmesi gereken prim günü sayısı şartlarını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık maaşı bağlanmış sigortalı kişilerin yaşlılık maaşı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan bir prim türüdür.

Sigortalı kişilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) uygulamasına tabi tutulup tutulmadıkları ve uygulama sırasında hangi kanun hükümlerinin ve maddesinin geçerli olacağı ilk sigortalı olunan tarihe göre değişkenlik göstermektedir. Emekli işyeri açmak isteyen kişilerin maaşlarından yüzde 10’luk SGDP kesintisi yapılmaktadır.

SGDP Kimlerden Kesilmemektedir?

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi’nin kesilmediği alanlar Resmi Gazete’de şöyle belirtilmiştir:

  • Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunup emekli olanlarla, hizmet akdine tabi çalışması dolayısıyla, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ya da devlet memuru olarak emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların aylıkları kesilmemektedir.
  • Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden yaşlılık ve emekli aylığı alanlardan SGDP kesilmemektedir.
  • Cumhurbaşkanlığına seçilenler, dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, yasama organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler, vakıf üniversitelerinde görev alanlar, özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile 2547sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar hakkında SGDP hükümleri uygulanmamaktadır.

Emeklilikten Sonra İşyeri Açma veya İş Ortağı Olma

Emeklilikten sonra işyeri açmak veya iş ortağı olmak isteyenler için BAĞKUR, SSK ya da Emekli Sandığından emekli olması fark etmeksizin BAĞKUR’A SGDP olarak ifade edilen Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemeleri gerekmektedir. Emeklilik maaşında kesinti yapılabilecek durumlar şunlardır:

  • Limited şirket ortaklığı bulunan emekli vatandaşların maaşlarında yüzde 10’luk bir kesinti yapılmaktadır.
  • Anonim şirket kurucu ortağı olan emekli vatandaşlardın maaşlarında yüzde 10’luk bir kesinti yapılmaktadır.
  • Yönetim kurulu üyesi olarak görev alan emekli vatandaşların BAĞKUR’dan aldıkları emekli maaşlarından yüzde 10’luk bir kesinti yapılmaktadır.
  • Emekli işyeri açmak isteyen ve vergi mükellefi olan vatandaşların maaşlarında yüzde 10’luk bir kesinti yapılmaktadır.

 

 


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu