Hayvancılık Destekleri

GAP DOKAP Yüzde 50 Hayvan Hibesi 2021-2023 Tebliği Temmuz 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Projeleri kapsamında hayvancılık desteklemeleri verilmektedir. Bu destekler bakanlar kurulu tarafından verilen kararlar neticesinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Verilecek olan DOKAP hayvancılık destekleme tutarları ve oranları her yıl belirlenmekte olup 2021,2021 ve 2023 yılları arasında hayvancılığa verilecek olan destekleme oranı %50 olarak belirlenmiştir. 2021 Hayvancılık hibeleri kapsamında GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki 41 ilimizde bu anlamda destekler verilmeye devam edecek. GAP DOKAP hibeleri ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

GAP DOKAP Hibeleri 2021-2023

Cumhurbaşkanı kararnamesinde GAP ve DOKAP projeleri kapsamında verilecek olan hayvancılık destekleme oranları ilan edilmiştir. Hayvan yetiştiricilerimize destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Verilen desteklerden yararlanmak için gereken koşullar vardır. Uygulama rehberinde yer alan birtakım bilgiler vardır. Daha evvel verilecek olan bu desteklerden yararlananlar ile kamu kurumları ve kuruluşları ortakları verilecek olan bu desteklemeden yararlanamayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli de konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. 2021 ve 2023 yılları arasında 41 ilde yapılacak olan hayvancılık yatırımları için %50 oranında destek sağlanacağı ilan edilmiştir.

GAP DOKAP Hibeleri 2021-2023

Yapılacak olan hayvancılık yatırımlarından ekipman ve alet alımı, hayvan barınakları (ahıl ve ağıl), koç, teke ve damızlık boğa alımları gibi konular yer almaktadır. 2014 yılında bu yana yetiştiricilerimiz için bahsettiğimiz konularda yüksek meblağlarda destek sağlanmıştır. Bu güne kadar sağlanan destek tutarı 264 milyon 58 bin TL olmuştur.

Proje 5 yıl süre ile devam edecek olup, bütçe yine Resmi Gazete’ de yayınlanacak olan tebliğ ile netleşecektir. Bu anlamda verilecek olan desteklerin amacı bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması, hayvansal üretimde verimliliğin artırılarak kalite standartlarına ulaşılması, mevcut işletmelerin modern hale getirilmesidir.

Hibelerden Kimler Yararlanabilir?

Bakanlık tarafından verilecek olan hibelerden yararlanabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekiyor.

 • Hibe destek programından yetiştiricilerimiz 2021 ve 2023 yılları arasında toplamda 5 yıl yararlandırılacaktır. 
 • İşletmelerin en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir.
 • İlgili bakanlık kayıt sistemine kayıt olan yetiştiricilerimiz bu desteklemelerden yararlanabilecektir.
 • Hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için işletmelerin sahip olmaları gereken hayvan sayıları bulunmaktadır. Büyükbaşlar için 10 ila 50 baş arası, küçükbaşlar için 100-200 baş hayvan kapasiteli yeni yerleşim alanlarının yapılması ve var olan alanların tadilatları, damızlık boğa ve teke alımları, alet, ekipman ve makine alımları gibi konularda destek verilecektir.
 • Daha evvel bu kapsamda desteklemelerden yararlananlar 2021 ve 2023 yılları için başvuru yapamayacaktır.
 • Belirlenen tarihlerde başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin yapılacak olan yatırımlardan yararlanabilecektir. Ancak bu konuların her birinden yalnızca bir defaya mahsus olarak yararlanabilirsiniz.
 • Başvuru özel şartları bakanlık tarafından belirlenecek olup bu şartlar bölgesel farklılara göre değişiklik gösterecektir.
 • Yatırım tutarları Bakanlık tarafından belirlenmektedir.
 • Yatırım desteği verilmesi sonucu kalan tutarlar yatırımcı tarafından bizzat karşılanır.

Hibe Oranları Ne Kadar Olacak?

2021 ve 2023 yılları için GAP ve DOKAP kapsamında verilecek olan destekleme oranları Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Destek verilecek olan konular ağıl ve ahır yapımı, mevcut ahır ve ağılların tadilatı, yapılacak olan yeni hayvan alımları, damızlık boğa, koç ve teke alımları, makine ve ekipman alımları, gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağma makinesi alımlarında uygulanacak olan hibe oranı yüzde 50 olmaktadır.

 • 385.000,00 TL Büyükbaş Ahır İnşaatı ve Makine Alımı için %50 hibe olarak 192 Bin 252 TL,
 • Damızlık koç ve teke alımlarında hayvan başına azami  750 TL
 • 200.000,00 TL Küçükbaş Ağıl İnşaatı için %50 hibe olarak 100 Bin TL dir.
gap dokap hibe oranları
GAP DOKAP hibe oranları

Destek sağlandıktan sonra şayet, örneğin yetiştirici daha büyük kapasiteli bir ahır yapmaya karar verirse, destek tutarı dışında kalan tutarları kendisi tarafından karşılanacaktır. Tarım ve Hayvancılık 2021 Hibe Destekleri isimli içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Gap, Dap, Dokap Projelerinin Uygulandığı İller

Projenin kapsadığı 41 adet il bulunmaktadır. GAP, DOKAP, KOP VE DAP projelerinin uygulandığı iller aşağıdaki gibidir;

GAP, DAP DOKAP Kapsamındaki İller
1. Ağrı 11. Malatya 21. Mardin 31. Niğde
2. Ardahan 12. Muş 22. Siirt 32. Yozgat
3. Bingöl 13. Sivas 23. Şanlıurfa 33. Artvin
4. Bitlis 14. Tunceli 24. Şırnak 35. Samsun
5. Erzincan 15. Van 25. Aksaray 36. Giresun
6. Erzurum 16. Adıyaman 26. Karaman 37. Gümüşhane
7. Elazığ 17. Batman 27. Kırıkkale 38. Ordu
8. Hakkâri 18. Diyarbakır 28. Kırşehir 39. Rize
9. Iğdır 19. Gaziantep 29. Konya 40. Tokat
10. Kars 20. Kilis 30. Nevşehir 41. Trabzon

Projelerin Sağladığı Yararlar

▸ Sadece hayvan alımlarına yönelik olarak değiş, hayvan barınaklarının yapılması amacıyla da destek sağlanıyor. İnşaat yatırımları için verilecek olan hibe oranı yüzde 50 olurken bu destek 49 kapasiteli büyükbaş, 200 baş kapasiteli küçükbaş barınakları yapılması amacı ile verilmektedir. Ancak daha fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşa etmek isteyenlerin diğer yatırım maliyetlerini kendileri karşılamaları gerekiyor.

▸Zaten var olan hayvan barınaklarının Avrupa Birliği standartlarına sahip olması ve bu sebeple yaşanan hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Hayvanlara daha uygun yaşam alanları sunulurken alınan makineler ile yapılacak olan işlemler daha kolay olacaktır.

▸Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan meraların küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde kullanılması sağlanacaktır.

▸Küçükbaş üretimine destek verilmesi ile et üretimi konusunda büyükbaş hayvancılığı yapılan baskı azaltılacaktır.

▸Küçükbaş hayvancılıkta damızlık olarak koç veya teke kullandırılacak. Akrabalık bağlarına dayanan yetiştirmeden kaynaklanan olumsuz etkenler ortadan kaldırılacaktır. Büyükbaş Hayvan Hibe Şartları Nelerdir? Nasıl Başvurulur? isimli içeriğimizden başvuru için gerekli şartları öğrenebilir ve 2021 yılında verilecek olan desteklere başvuru yapabilirsiniz.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Bu kapsamda geçen yıl da yetiştiricilerimiz için destek sağlandı. Bakanlık tarafından 2021 yılı için henüz destek tutarları ve başvuru tarihleri ilan edilmiş değildir. Tarihler açıklandığında sitemiz üzerinden gerekli duyuruları yapacağız. Ancak başvurular il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri‘ ne yetiştiricilerimiz tarafından yapılacak olan şahsi müracaatlar ile alınmaktadır. Canlı hayvan destekleme başvuruları İl Müdürlükleri kanalı ile alınmaktadır.

Bu desteklerden yararlanmak için gerçek ya da tüzel kişi olmak gerekiyor. Bakanlık tarafından ilan edilen şartları taşıyanlar başvurularını bir dilekçe yardımı ile yapacaklar. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları zorunlu olan yetiştiricilerimiz sahip oldukları arazileri gösteren belgeleri de başvuru formuna ekleyerek elden teslim etmelidir. Bakanlık tarafından başvurular incelenecek olup, karar yetiştiriciye iletildikten sonra başvuru sonuçları Bakanlık’a gönderilecektir.

Başvurular Nereye Yapılacak?
Başvurular Nereye Yapılacak?

Ayrıca bu süreçte yerinde inceleme de yapılmaktadır. Bakanlık evrakların tam olup olmadıkları inceleyecek ve herhangi bir eksilik görülmemesi durumunda ödemelerin yapılması amacı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü‘ ne gönderilecektir.

GAP, DOKAP Hayvan Hibesi Gereken Evraklar

Bakanlıkça belirlenen başvurular için ikametgah adresinizde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 • Bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt olduğunuzu gösteren belgeler (Türkvet, ÇKS, Koyun Keçi Kayıt Sistemi vb.)
 • GAP, KOP, DOKAP ve DAP  kapsamında verilecek olan hibelerden yararlanmak istediğinizi ifade eden bir dilekçe
 • Sahip olunan arazi varlıklarına dair belgeler (Tapu belgesi, kira kontratı)

Ödemeler Ziraat Bankası Tarafından Yapılacak

Bu kapsamda verilecek olan destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından projeleri desteklemek amacı ile 2021 ve 2023 yılları arasında bütçe ayrılmaktadır. Bu bütçe doğrultusunda yetiştiricilere verilecek olan destek tutarları hesaplarına aktarılmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası’ na destekleme tutarlarının %0,2′ si oranında hizmet karşılığı komisyon ödenmektedir. Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri Sorgulaması yapabilirsiniz.

Yetiştiricilerimizin destekleme ödemelerini ahır yapımları için 18 ayda kullanması gerekmektedir. Yetiştiricilerimizin projeleri her yıl teftiş edilmekte olup hibelerin ne yönde kullanıldığı da denetlenmektedir. Şayet yetiştirici tarafından projeye uygun çalışmalar yapılmazsa ya da aksaklıklar meydana gelirse müfettişler tarafından gerekli uyarılar yapılabilir ya da cezai işlem uygulanabilir.

DAP, GAP, DOKAP, KOP DAP kapsamındaki Destek Verilecek Olan İller 2021

Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamında çiftçilere canlı hayvan alımı ve ahır yapımı için verilecek olan desteklemeler yalnızca belirli illere sağlanacaktır. Çiftçilere sağlanacak olan bu destek Cumhurbaşkanı Kararına dayanarak  hazırlanmış olup şu illerde verilecektir;

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kapsamındaki İller; 

Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Erzincan, Sivas, Van, Erzurum illerine hayvancılık alanında desteklemeler verilecektir.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamındaki İller;

Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Kilis illerinde hayvancılık alanında çiftçilere hibe desteği sağlanacaktır.

Konya Ovası Projesi (KOP) Kapsamındaki İller;

Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Yozgat, Konya, Nevşehir, Niğde illerinde hayvancılık işi ile uğraşan yetiştiricilere hibe desteği sağlanmaktadır.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kapsamındaki İller;

Tokat, Artvin, Trabzon, Bayburt, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane illerinde ikamet eden ve hayvancılık alanında uğraş veren üreticilere destek sağlanmaktadır.

DAP, DOKAP, GAP ve KOP Projeleri kapsamında destek verilen iller bu şekildedir. Destekten faydalanacak olan kişilerin belirli koşulları sağlaması gerektiğinin yanı sıra belirlenmiş illerde ikamet ediyor olmaları gereklidir. Proje kapsamında yalnızca canlı hayvan alımları için değil ahır yapımı için de hibe verilecektir.

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4-GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.   Birime destek
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) Anaç Sığır  350TL/baş
  Buzağı  150TL/baş​

DAP, DOKAP, GAP ve KOP Projeleri Yatırımlar İçin Sağlanacak Destekler Resmi Gazete’de

20 Şubat 2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” de belirtilen maddeler ve kanunlar neticesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için yapılan işletme yatırımlarına devlet tarafından belirlenmiş konularda ve oranlarda hibe desteği sağlanacaktır. Resmi Gazete kararına göre Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları kapsamında hayvancılık alanında faaliyet gösterenlere şu oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır;

GAP DOKAP Hibeleri 2021-2023

 1. Projede belirlenmiş olan damızlık erkek hayvan alımlarına ilişkin yatırımı konusunda değerlendirme komisyonu tarafından belirlenmiş olan limite göre %50 oranında hibe verilmekte olup bu destek damızlık boğa ve koç-teke alımları için verilmektedir.
 2. Projede ahır yapımı için de hibe verileceğinden söz edilmişti. Mevcut inşaat yatırımları hususunda da %50 oranında hibe desteği sağlanmasına karar verilmiş olup sağlanan hibe ahır/ağıl tadilatı ya da yeni inşa edilecek olan kapalı veya yarı açık ve açık sistemli ağıl/ahırlar için verilmektedir.
 3. Devlet tarafından verilecek olan hibe projesinde makine, alet ve ekipman alımı için de destek sağlanacaktır. Destek kapsamında belirlenmiş olan üst limit yatırım tutarının %50′si kadar sağlanacaktır. Bu hibe desteği yalnızca hayvancılık için gerekli olan makine, ekipman ve alet alımları için kullanılmaktadır.
 4. Ahır ve ağıl yapımı ve tadilatı için inşaat yatırımları kapsamında verilen destekten, koç-teke alımları kapsamında verilen destekten ve makine, alet ve ekipman kapsamında destekten yararlanacak olan kişilerin GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde yer almaları gereklidir.
 5. Eğer kişiler damızlık boğa alımı için yatırım yapmış ise DAP, GAP ve DOKAP kapsamında belirlenmiş olan illerde, teknik ve coğrafi sıkıntılardan dolayı yapay tohum ulaştırılmamış ise verilmektedir.
GAP DOKAP Hibeleri 2021-2023

Hibe Desteğinden Yararlanmak İçin Gerekli Koşullar

Destekleme hakkında verilen kararnamede belirtilen koşullar neticesinde hibeden faydalanmaya hak kazanan çiftçilere sözleşmede belirtilen tarih içerisinde işletmelerini kurmaları halinde destek verilmektedir. Ahır yapımı veya tadilatı için yatırım yapacak olan çiftçilerin kuracakları işletmenin kapasitesi de bu hususta önemli olacaktır. Destekten faydalanmak için şu koşulların sağlanması gereklidir. Bakanlık ve Türkvet veri tabanında ve Koyun Keçi Sistemine kayıtlı;

 • Anaç sığır: Minimum 10 baş, maksimum 50 baş, 
 • Anaç koyun ve keçi:Minimum 100 baş, maksimum 200 baş hayvanlarının olması gereklidir. Destekten faydalanmak için bu kapasitede ve ilgili yerlere kayıtlanmış hayvanları olan tüzel ve gerçek kişiler faydalanabilecektir.
Yatırımlara İçin Sağlanacak Destekler
Bakanlık tarafından yapılacak olan destekleme tutarlarını inceleyebilirsiniz.

Anaç koyun ve keçilerin hibe desteğine başvuru yapıldığı tarihlerde minimum 1 yıllık hayvan olması gereklidir. 12 aylık dişi keçi ve koyunlar destek kapsamındadır. Anaç sığır için yatırım yapılacak ise destekten faydalanmak için başvuru yapıldığı tarihi takiben minimum 15 aylık olması gereklidir. 15 aylık dişi sığırlar destekleme kapsamındadır. Yapılacak olan yatırımlar ile ilgili görevlendirilecek olan kişiler tarafından denetlenecektir Belirlenen koşullar desteklemenin sağlanacağı bölgeye göre Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Yatırımcılar her bir hibe konusundan yalnız bir defa faydalanabilecektir.

GAP DOKAP Yüzde 50 Hayvan Hibesi 2019-2023 tebliği içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Hibe Desteğinden Yararlanmak İçin Gerekli Koşullar 
Hibe desteğinden yararlanmak için gerekli koşullar sağlanmalıdır.

Yeni inşa edilecek olan ahırlar Doğu Anadolu Projesinde ve Doğu Karadeniz Projesinde kapalı ya da yarı açık sistem olarak, Konya Ovası Projesi ve Güney Doğu Anadolu Projesinde ise açık ya da yarı açık sistem olarak uyarlanacaktır. İnşa edilecek olan ağıl tiplerine İl Müdürlükleri karar verecektir. İnşaat yatırımları kapsamında hayvan kapasitesine göre yeni ahır-ağıl yapımına, yem deposu, süt sağım odası, soğutma sistem odası, silaj çukuru, küçükbaş yıkama ünitesi ya da bunlardan herhangi birinin tadilat işlemlerini içine almakta olup bakıcı evi, arazi düzeltme gibi desteklemeler konuya dahil değildir.  Tarım ve Hayvancılık alanında 2021 yılı desteklemelerini incelemek için linke tıklayabilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Desteklemelerden yalnızca başvuru yapan kişiler faydalanabilecektir. Bakanlık tarafından başvuru için belirlenmiş evraklar bulunmaktadır. Belirtilen illerde ikamet eden ve yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz şartları karşılayan kişiler DAP, GAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde verilen hibe desteklerinden faydalanabileceklerdir. Başvuru yapılacak yerler şu şekilde olmaktadır;

 • Makine, alet alımı ve inşaat için yatırım yapacak olan işletmeciler; yatırım yapılacak olan bölgede bulunan İl Müdürlüğüne, 
 • Damızlık koç-teke ve damızlık boğa alımları için yatırım yapacak olan yetiştiriciler İl ve İlçe Müdürlüklerine, 
 • Belirtilen üç alanda da yatırım yapacak olan yetiştiriciler İl Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Başvurular her yıl 1 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında yapılmaktadır.

Başvurular belirlenen tarihler arasında yatırım yapılacak olan alanlara göre İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır. Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından gerekli görülür ise başvuru tarihleri uzatılabilir veya kısaltılabilir. Bunun yanı sıra 2021 yılı içerisinde gerekli görülmesi halinde tekrar bir başvuru imkanı olabilir. Bu sebeple yetiştiricilerin sürekli olarak takipte kalmaları gereklidir. Eğer yatırımcılar başvuru yapmış ancak destekleme için onay aldığı halde vazgeçer ise bir sonraki başvuruda şahsına eksi puan olarak yansıyacaktır. Başvuru için talep edilecek olan belgeler Bakanlık tarafından belirlenecek olup uygulama rehberi aracılığı ile kişilere ulaştırılacaktır. Belirlenen karar kapsamında Bakanlık tarafından verilen desteklemelerden Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ortak olan kişiler faydalanamayacaktır.

Başvurular Nasıl Yapılacak
Başvurular İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

Hibe Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Yatırımcılar desteklemeden faydalanmak için hak kazanmış ise bir dilekçe yardımı ile birlikte İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Daha sonra Bakanlık tarafından yetiştirici hangi konularda yatırım yapmış ise işletmeye bu destek getirilir.  Hayvan alımları için fiyatlar değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir ve Genel Müdürlük tarafınca ilan edilen tutarlarda ve kapasitede alınır. Proje kapsamında uygun görülmüş olan bütçeyi geçmemesi koşulu ile destekten faydalanacak olan işletme sahibi ödemesi yapılmak sureti ile bankaya gönderilir.

Karar kapsamında gerçekleştirilecek olan ödemeler Bakanlık tarafından ayrılmış olan bütçeden yatırımcılara verilmektedir. Ödemeler Banka aracılığı ile yapılmakta olup destekleme tutarının %0,2’si hizmet komisyonu kapsamında bankaya verilir.

DAP GAP DOKAP KOP projelerini incelemek için tıklayınız.

DAP, GAP, DOKAP, KOP kapsamında illere verilen destekler ve destekleme koşulları 2021 yılı için bu şekildedir. Yatırımcıların başvuru tarihlerinde ilgili yerlere başvuru yapmaları gereklidir.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu