Hayvancılık Destekleri

Hayvancılık Hibe Destekleri Nasıl Alınır? 2021 Yılı Haziran Hibeleri

Devlet tarafından her yıl sağlanan desteklerin 2021 yılında da devam ediyor. Büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa, kanatlı hayvanlara ve tarım için gerekli alet ve edevatlara kadar bankalar ve devlet çiftçiye tam destek sağlamaktadır. Hayvancılık hibe desteği için gerekli koşulları sağlamanız halinde başvuru yapabilirsiniz. 5 yıl ödemesiz hayvancılık kredisi ve sağlanan diğer destekler ile ilgili bütün detayları Hayvancılık Hibe Destekleri Nasıl Alınır? içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

Hayvancılık Hibe Destekleri

Geçen yıl hayvancılık için verilen hibe desteğinin 2020-2021 yılında da devam ediyor. Hayvancılık için; koyun, inek ve tavuk çiftliği kurulumu için kredi veren Ziraat, Halkbank, Şekerbank, Denizbank gibi bankalardan alınabilir. Bununla birlikte Çiftçi kayıt sistemi ÇKS’ye kayıtlı olan çiftçilere hayvancılık hibeleri olarak yüzde 100 hibe ve yüzde 60 oranlarında değişen oranlarda hibe desteği verilecektir. Bu hibe desteklerini düve, dana, koyun, keçi,  piliç, ördek kaz, tavuk ve benzeri hayvan alımı ve hayvancılık yatırımlarınızda kullanabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan hayvan hibesi projesi hayvan alımı ve hayvancılık yatırımlarında değişen oranlarda verilecektir. Çiftçi kayıt sisteminde kaydı bulunan çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yaparak hibelerden yararlanabilirler. Başvuru tarihleri arasında müracaatlarını gerçekleştiren çiftçilere hayvancılık yatırımları ve hayvan alımları için hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için yapacakları yatırıma ilişkin projeleri ile birlikte müracaat etmesi gereklidir. Çks’ ye kayıtlı çiftçilere küçükbaş koyun, keçi, büyükbaş düve, dana, kanatlı hayvan tavuk, piliç, ördek kaz ve benzeri hayvan alımı ve yatırımları için proje geliştirmeleri ve bu projeler ile başvuruda bulunmaları gereklidir.

Hayvan hibesi ödemesi geçtiğimiz yıllarında değişen oranlarda yani yüzde 50 ila yüzde 100 oranında verilecek olan hibe destekleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecektir. Hayvancılık hibe destekleri verilen iller listesini inceleyin.

Hibe Hayvan Nasıl Alınır? Küçükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

2021 yıllarında proje geliştiren ve projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul  edilen ÇKS’ ye kayıtlı çiftçilere damızlık koç, teke için 500 hayvan kapasiteli bir işletme kurmaları eğer hayvan sayıları 500 ün altında ise,  hayvan sayılarını 500’e çıkarmaları şartı ile hibe desteği verilecek.

Yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin projeleri karşılığında verilecek hibe desteği damızlık manda düve yetiştiriciliğinde çiftçilerin hayvan sayısının en az 150 baş olması veya tesisin kapasitesini hayvan sayısını 150 başın üzerine çıkarması şartı ile hibe desteği verilecek.

Kaz ve ördek yetiştirmek isteyen çiftçilerin hibe desteği alabilmesi için Bakanlık tarafından istenen şartlar ise; kaz yetiştirmek isteyenlerin 500 adet kaz, hindi ve ördek yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin ise en az 1000 hayvan ile hayvancılık yapma şartı istenmektedir.

Arı yetiştirmek isteyen çiftçilerden  Bakanlık tarafından istenen şartlar ise en az 30 arılı kovan ile sektöre başlamaları gereklidir.

Hayvan Hibe Projesi Kapsamında Hangi Oranlarda Hibe Desteği Verilecektir?

Hayvan hibesi projesi kapsamında İpek böceği yetiştiriciliği için de besleme evi ve dut bahçesi tesisi gibi yatırımlar için 100 bin liralık yatırımının yüzde 100’ü devlet tarafından desteklenecektir. Kaz ve hindi yetiştiriciliğine Yeni inşaat yapımı alet ve ekipman alımı için %75 oranında, arı yetiştiriciliğine boş kovan alımı ve alet ve ekipman için yüzde 60 oranında damızlık Koç, Teke ve Manda Düve alımı için yeni inşaat yapımı, rehabilitasyon ve kapasite arttırımı, makine ve teçhizat ile hayvan alımına %50 oranında hibe verilecektir.

TKDK Hayvan Hibeleri

Büyükbaş inek, dana, düve, manda, sığır veya küçükbaş koyun, kuzu yada kanatlı hayvan tavuk yetiştiriciliğinde kullanılan alanlarının modernize edilmesi veya ihtiyaç duyulan ekipmanların alınması için ülkemizde hibe desteğini ülkemizde sadece TKDK adında faaliyet gösteren kurumumuz sağlamaktadır. TKDK kurumu tarafından istenilen şartların yerine getirilmesi halinde ve hibe alabilmek için ÇKS’ ye kayıtlı çiftçilerin hazırladıkları yatırım projelerinin kabul görmesi ile çiftçilere  kurum tarafından %50 ile %70 arasında devlet hibe imkanı sağlanmıştır.

Hayvancılık Teşvikleri Hangi İllere Veriliyor?

Hayvan hibesi projesi dışında Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK tarafından IPARD projesi kapsamında 2021 yılında çağrı ilanları ile de hayvan hibesi verilecektir. Ülkemizde 42 ilde desteklenen bölgelerde kırsal alanlarda yaşamak isteyen çiftçilere proje karşılığında verilecek olan yüzde 70 oranında hayvan hibeleri verilmektedir. TKDK hibe desteklerinden yararlanabilmeniz için desteklenen illerde yaşıyor olmanız  ve TKDK çağrı ilanlarını takip etmeniz gerekmektedir. Çağrı ilanlarını yerel radyo televizyon ve TKDK resmi web sitesinden takip edebilirsiniz. Ülkemizde TKDK tarafından desteklenen 42 ilde ikametgah eden çiftçilerimiz devlet hibe desteklerini hazırladıkları projeler ile bulunan il koordinatörlerine yapabilirler. TKDK tarafından Hayvancılık Teşvikleri Hangi İllere Veriliyor? Yeni Destek(Yeni sekmede açılır) verilen iller ise; Amasya, Afyon, Muş, Uşak, Tokat, Sivas, Trabzon, Van, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, Ordu, Konya, Kars, Malatya, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Erzurum, Çorum, Balıkesir, Nevşehir, Mardin, Manisa, Mersin, Kastamonu, Karaman, Kütahya, Erzincan, Elazığ, Giresun, Çankırı, Çanakkale, Denizli, Burdur, Bursa, Aydın, Ankara, Aksaray, Ardahan ve Ağrı olmak üzere toplamda 42 ildir.

TKDK Desteklenen Sektörler

TKDK tarafından desteklenen sektörler 3 ana başlık altında desteklenmektedir. Bu sektörler ise;

 • Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar
 • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

TKDK kurumu tarafından verilen hayvan hibelerini almak için yaşadığınız bölgedeki çağrı ilanlarını takip ediniz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Programı kapsamında 6. Başvuru Çağrısı 2. Grubunda destek almaya hak kazanan 503 projeye 250 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Hibe desteği alacak projelerin;

 • 262’si bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi,
 • 43’ü arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi,
 • 95’i zanaatkârlık ve katma değerli ürün,
 • 48’i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri,
 • 14’ü makine parkı,
 • 41’i yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsıyor.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Programı kapsamında 6. Başvuru Grubunda destek almaya hak kazanan  228 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Bunların;

 • 85’i bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi,
 • 6′ sı arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi,
 • 61’i zanaatkârlık ve katma değerli ürün,
 • 56’si kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri,
 • 8′ i Kültür balıkçılığı projesi
 • 1’i makine parkı,
 • 11’i yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsıyor.

6. çağrı döneminde verilecek hibe miktarının 755 Milyon liraya ulaşacağını toplam yatırım tutarı ise 1 Milyar 340 milyon liraya ulaşacağı belirtildi.

Ayrıca 20 binin altında nüfusu olan kırsal alanlarda geliştirdiği proje kapsamında tarım ve hayvancılık yapmak isteyen genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği de verilecektir. Başvuruda bulunup genç çiftçi hibe desteğinden yararlanmak isteyen ÇKS’ ye kayıtlı çiftçiler https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login linkinden başvuru yapmaları gereklidir.

Hayvancılık Hibe Destekleri Nasıl Alınır?
TKDK Destek Haritası ve İller

Hayvancılık Hibe Desteği Ne Kadar?

Hayvancılık destek miktarı desteğin verileceği alan veya bankaya göre değişmektedir. Aşağıda verilenler ilgili üretim konularına göre verilen kredi üst limitidir.

 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği; 10.000.000 TL
 • Küçükbaş Hayvancılık; 15.000.000 TL
 • Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim; 1.500.000 TL
 • Sütçü, Kombine ve Sığır Yetiştiriciliği; 25.000.000 TL
 • Damızlık Düve Yetiştiriciliği; 10.000.000 TL

Birim başına belirlenen destekleme fiyatları aşağıdaki gibidir;

Buzağı-Malak Desteği TL/Baş
4 Ay ve Üzeri Buzağı-Malak (81 İl) 370
Soykütüğü (81 İl) 600
Döl Kontrolü 50 (İlave)
​Yetiştiricilik Bölgesi İlleri ​200 (ilave)
​Anaç Manda ​250
​Soy kütüğüne kayıtlı manda ​400
Malak ​150
​Soy kütüğüne kayıtlı Malak ​400
Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği 5000
Koyun-Keçi Desteği Birim
Koyun-Keçi 25 TL/baş
Tiftik Üretim Birim
Tiftik 30 TL/baş
Süt Primi Birim
İpek Böceği Birim
Tohum (kutu) 70 TL/adet
Yaş koza 50 TL/kg
Arıcılık Birim
Arılı kovan 10 TL/adet
Ana arı 15 TL/adet
​Damızlık ana arı ​80 TL/adet

Bakanlığın ve Kuruluşların Projeleri Şunlardır;

Projeye katılan ve hibe almaya hak kazanan küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine hibe hayvanlar TİGEM tarafından satın alınarak genç çiftçilere hibe edilmektedir. Bu projeden hibe hayvan alabilmek için en önemli şart başvuru tarihlerinde hazır projelerden birini seçerek başvurmanız.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu