Hayvancılık Destekleri

Hayvancılık Hibe Verilen İller 2021 Ağustos 2021

TKDK tarafından desteklenen 42 il bulunmaktadır. Kurum IPARD kapsamında destek vereceği illeri belirlemiştir. Hayvancılık hibe destekleri almak için belirlenmiş bazı şartlar bulunmaktadır. Bunların yanında GAP DOKAP GAP KOP ve IPARD hayvancılık hibe destekleri de vermektedir. Bu konu ile ilgili 2021 yılında hayvancılığa yeni başlayacak vatandaşlar için destek verilen iller hangileridir ve destek şartları nelerdir, hibe desteği için nereye başvurulur, büyükbaş ve küçükbaş hibe destekleri hakkında bilgi alabilir, hayvancılık hibe verilen iller 2021 ve TKDK destekleri başvuru sayfasını inceleyebilirsiniz.

Hayvancılık Hibe Destekleri 2021

TKDK, GAP, DOKAP, GAP VE KOP hayvancılık adına hibe desteği vermektedir. TKDK bu destekleri %50 hibe olarak 42 ile vermektedir. GAP DOKAP GAP VE KOP ise bu hibe desteklerini 81 ile vermektedir. Verilen hibe destekleri sırası ile aşağıdaki gibidir.

 • Çadır Alımı
 • Yem hazırlama makinesi
 • Seyyar süt sağım makinesi
 • Gübre sıyırıcı sistemi
 • Süt soğutma tankı
 • Otomatik suluk
 • İnşaat
 • Makine, ekipman ve diğer aletler hepsi için %50 oranında destekler verilmektedir.

TKDK Hayvancılık Hibe Desteği Verilen İller 2021

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca Türkiye’de aşağıda yer almakta olan 42 ile teşvik veriliyor. TKDK tarafından destek verilen hayvancılık hibe destekleri 2021 yılında hangi illere veriliyor? Listemizi inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

Afyon Kastamonu
 Ankara Karaman
Amasya Kars
Aksaray Ardahan
Aydın Kütahya
Isparta Malatya
Balıkesir Manisa
 Bursa Nevşehir
Burdur Mersin
Çanakkale Muş
Çankırı Mardin
Çorum Sivas
Denizli Samsun
Diyarbakır Ordu
Erzurum Şanlıurfa
Erzincan Tokat
Elazığ Trabzon
Hatay Van
Giresun Yozgat
Konya Uşak
TKDK Destek Verilen İller 2021 yılında yukarıdaki gibi listelenmiştir.

TKDK dışında GAP DOKAP GAP KOP hibe destekleri de verilmektedir.

TKDK Destekleri 2021 Başvuru Nasıl Yapılır?

TKDK hibe destekleri için nasıl başvuru yapacağınızı sizler için listeledik.

 • Duyurular ile açılan program desteklemeleri için öncelik ile başvuru sahibi 65 yaş üstünde olmalıdır.
 • 65 yaş üstü kişiler ise bu desteklere başvuru yapamazlar.
 • Bununla birlikte devlete vergi ile SGK borcunun bulunmaması gerekmektedir. 
 • Daha sonra http://www.tkdk.gov.tr/IlKoordinatorlukleri adresine il koordinatörlüklerinde yapacağı yatırım için hazırladığı proje ile başvuru yapması gerekmektedir.
 • Daha sonra yapacağı yatırımı kendi öz kaynakları ile yapması istenmektedir.
 • Öz kaynağı yetersiz olanlar ise kurum tarafından anlaşması olan bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden kredi alabilirler.
 • Proje onay gördükten sonra ise çiftçiler ile bir sözleşme imzalanmaktadır.
 • Yaşına, yatırım yapmış olduğu projeye bakılarak son olarak da yatırım yapıldığı il göz önünde alınır.
 • Uygun şartları taşıyan çiftçiye yatırımın belli oranında hibe verilmektedir.
 • Bu şekilde TKDK desteklerine başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru paketi içesinde bulunanlar;

 • İş planı
 • Başvuru formu
 • Gerekli belgeler
 • Teknik proje çizimi proje içinde bulunmaktadır.

Hayvancılık Hibe Verilen İller 2021

GAP DOKAP aracılığı ile 2021 yılında hayvancılık hibeleri verilmektedir. Belirlenen şartlarda hayvancılık hibe verilen iller 2021 yılında tüm 81 ili kapsamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar’‘ 21 Mayıs 2021 tarihinde 31487 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Her yıl 1 Ocak 31 Mart tarihleri arasında başvurular alınmaktadır.

Hayvancılık Hibeleri Nasıl Alınır?

Hibeden yararlanmak için Kırsal Kalkınma Destek programlarına başvurmak gerekiyor. IPARD ve IPARD2 nin çağrı duyuruları TKDK internet sitesinde yayınlanıyor. Bu listede bulunan destek programlarını takip eden çiftçilerimiz gerekli evraklar ve projeleri ile birlikte İl veya İlçelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

Yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 30 bin TL hayvan hibesi veriliyor. Bu hibeden yararlanmak isteyenlerin aşağıda ki şartları taşımaları gerekmektedir.

 • 18 ve 41 yaş arasında bulunmak ve Türk Vatandaşı olmak,
 • Kendisinin ve eşinin başka bir işte çalışmıyor olması, bu hususta SGK’dan belge almak,
 • Esnaf veya sanatkar olarak herhangi bir vergi kaydınızın bulunmaması,
 • Küçükbaş hayvancılık için 50 adet koyun veya keçisi olmamak,
 • Büyükbaş hayvancılık sektöründe 8 büyükbaş hayvanı olmamak,
 • Hayvan hibe projelerinden birini seçerek bu proje ile birlikte başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapmak!

Küçükbaş veya Büyükbaş hayvancılık hibe kredisi şartlarını yerine getiren çiftçilerimiz başlangıç olarak 30 bin TL. hibe ile kendi işlerini kurma imkanına sahip olabiliyorlar. Bu destekten yararlanmaya hak kazananların, çiftçi kayıt sistemine kayıt olmaları, Tarım ve Kredi Kooperatifine üye olmaları da ileride Ziraat Bankasından verilecek hayvan kredisi için önem arz ediyor.

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları 2021

Hibe almak isteyen çiftçi bir proje ile başvuru yapmalıdır. Projesi onaylanan çiftçilerimizin bahsedilen süreler içerisinde yatırımını tamamlaması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihlerini bölgesel durumları göz önüne alarak belirlenecektir. Eğer çiftçimiz verilen sürede yatırımını tamamlamaz ise Bakanlık ek süre verilmesine karar verebilmektedir.

Hayvancılık Hibe Desteği Şartları aşağıdaki gibidir.

 • ÇKS belgesi olan tüzel ve gerçek kişiler olması,
 • Bununla birlikte son 1 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor olmak gerekmektedir.
 • Proje kapsamında yer alan iller içinde bulunması gerekiyor.
 • TÜRKVET hayvan kayıt sisteminde kayıtlı olması,
 • Büyükbaşlar için en az 10,
 • En fazla 50 anaç sığır olması,
 • Küçükbaş hayvanlarda en az 100,
 • En fazla 300 baş anaç koyun ve keçi kapasiteli olması,
 • Koyun keçi sistemine kayıtlı hayvanlarının olması,
 • Bu hayvanların 1 yıldır bakanlık bünyesinde kayıtlı olmaları gerekmektedir.
 • Alım ve satışların eş, kardeş, anne ve baba arasında yapılmamış olması gereklidir.
 • Bakanlık ya da diğer kurumlar tarafından verilen hibe desteklerinden yararlanmamış olmak gerekir.

Küçükbaş Hibe Desteği 2021

2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik ahır, ağıl yapımı, inşaat, kapasite artırımı, yem hazırlama makinesi ve ekipmanları, gübre sıyırıcı sistemi, süt sağım makinesi, hayvan barınağı, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk gibi makine gibi ekipmanlar için %50 hibe desteği verilmektedir.

 • İşletmesi en az bir yıldır aktif olan,
 • Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilerine,
 • Büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli,
 • Küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl artırımı, hayvan barınağı, çadır alımı ile makine ve ekipman alımlarına yönelik yatırım yapmaları halinde %50 hibe desteği yapılmaktadır.

Hayvancılık Hibe Desteği için Nereye Başvurulur?

Hayvancılık için hibe desteği başvurusunda bulunmak isteyen çiftçiler, başvurularını projenin devam ettiği 2019 ve 2023 yıllarında her yıl 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasında İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gerekli şartları taşıyan vatandaşlar başvurularını yapabilirler.

Erkek çiftçiler dışında kadın çiftçilere hayvan desteği verilmektedir. Kadın çiftçiler için verilen hayvan destekleri ve başvuruları hakkında bilgi alabilirsiniz.

2021 Hibe Destekleri Nelerdir?

Tarımsal alandan, arıcılığa, ürün yetiştiriciliğine, su ürünleri projelerine ve bireysel sulama sistemlerine yönelik birçok yatırıma ilişkin tıbbi yardım, makine ve ekipman, inşaat gibi hibe destekleri verilmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlenmesi, gelir düzeyinin yükselmesi amacına yönelik destekler sağlanmaktadır. 2021 yılında verilen hibe destekleri aşağıdaki gibidir.

 • Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri
 • Buzağı destekleri
 • Atık destekleri
 • Düve alım desteği
 • Ditap destekleri
 • Malak desteklemesi
 • Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
 • Programlı aşı ve küpe uygulama destekleri
 • Besilik erkek sığır desteklemesi
 • Dişi manda desteklemesi
 • Anaç koyun ve keçi desteklemesi
 • Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 • Islah amaçlı süt içerik analiz desteklememeleri
 • Sürü büyütme ve yenileme desteği
 • Arılı kovan desteklemesi
 • Sürü yöneticisi istihdam desteği
 • Hastalıktan arı işletme desteklemeleri
 • Damızlık ana arı desteklemesi
 • İpek böceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 • Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği verilmektedir.

IPARD2 Hibe Verilen Hayvancılık Projeleri

 • Bitkisel üretim ürünlerin pazarlamasına yönelik faaliyetler 302-1
 • Kırsal alanda turistik faaliyetler,
 • Hayvan besiciliği hibeleri,
 • Süt üretimi için koyun, keçi inek çiftliği faaliyetleri
 • Arı yetiştiriciliği ve bal satışı
 • Besi ve yumurta tavuk çiftliği kurulumu
 • Yerel ürün işletmeleri veya zanaatkarlık gerektiren işletmelere verilen hibe
 • Balıkçılık ve su ürünleri
 • Yenilenebilir enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrolik, Hidrojen, Dalga enerjileri)

Büyükbaş hayvancılık yapmak istiyorum diyen çiftçiler Devlet tarafından hayvancılık desteği almak için şartlar dahilinde Hayvan Kredisi başvurularını gerçekleştirenlere projelerinde belirtilen limitler dahilinde 500.000 TL.’ye kadar hibe ve destek verilebilmektedir.

TKDK 228 Projeye 195 Milyon lira hibe sağlanacağı belirtilmiştir.

Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu