Yeni İş Fikirleri

İKM Nasıl Olunur? Temmuz 2021 Alım Şartları (Gardiyan)

Ceza ve Tevfik evlerinde görevli memur olan infaz ve koruma memuru yani eski tabir ile gardiyan nasıl olunur? gardiyan olmak isteyenler tarafından 2021 yılında da araştırılmaya devam ediyor. İnfaz koruma memuru olmak isteyenler tarafından diğer araştırılan konular arasında yer alan; İKM Nasıl Olunur? Gardiyan Alım Şartları Nelerdir? gardiyan olmak için  hangi bölümü okumalıyım, bayan gardiyanlık zor mu?, Bayan gardiyan olma şartları 2021 yılında nelerdir, infaz koruma memuru nasıl olunur, maaşları ve müracaatlarda aranan tüm şartları hakkında detaylı bilgilere yer verdik.

İKM Nasıl Olunur? Nasıl Başvurulur?

İKM olmak için 2 farklı yol bulunmaktadır.

 • Bunlardan ilki KPSS sınavına girip  70 puan ve üstünde puan almak ve bu puanı kullanarak alım olduğu zamanlarda İnfaz koruma memurluğu alım ilanları başvuruda bulunmak ve mülakatlardan mezun olmaktır. Adli Yargı İlk derece Mahkemesi Adalet komisyonu Başkanlıkları tarafından ilanlara başvuru bulunan lise, önlisans ve lisans mezunlarını devlet memur kadrosuna atanmak için müracaatta bulunmanın yanında daha önceden devlet memur olup kendi isteğiyle ayrılmış olanlar da gardiyan olabilmektedir.
 • Uzman erbaşlar kendi isteğiyle memurluktan ayrıldıktan sonra kadro açılması durumunda İKM. olabilirler. Daha önceden devlet kadrosunda memur olarak görev alan ve istifa eden kişiler de (kadro açılması durumunda) Adalet Bakanlığı personel daire başkanlığının cezaevleri için açtıkları kadrolara müracaatta bulunarak İnfaz ve Koruma Memuru yani gardiyan olmak imkanları bulunmaktadır.

İKM yani eski adıyla gardiyanlar 657 sayılı Devlet Memurları kanununa bağlıdır ve Cezaevlerinde görev almaktadır. Cezaevleri Adalet Bakanlığı bünyesindedir ve Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlardır ve açık ve kapalı cezaevleri olmak üzere birçok cezaevinde görev yapan memurları alım için Adalet Bakanlığı personel daire başkanlığının yapılan alım ilanlarına başvuruda bulunan ve yapılan merkezi sınavda 70 puan ve üstü puan alarak mülakatlardan başarılı olarak geçen kişilerin görev yerleridir. Cezaevlerindeki memurların görevleri suç işleyerek hüküm giyen hükümlü ve tutukluların her türlü ihtiyaçlarının (giydirilme, beslenme, yatırılma, eğitimi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri vb.) gibi işlerde görevlidir.

Bu devlet kurumlarında görev yapan Gardiyan olarak bilinen İnfaz Koruma Memurları Cumhuriyet Başsavcılığı ve cezaevi aracılığı ile Bakanlığa bağlı olarak görev yapmaktadır. Alım ilanları takip etmek için tıklayınız.

İKM ve Gardiyan Alım İlanları 2021

İKM personel alımları Adalet Bakanlığının sitesinden yayınlanmaktadır. İlan tarihleri Bakanlığın sitelerinde yayınlandığında kosgebkredisi.com bizi takip ederek ilanları inceleyebilir, müracaat edebiliriniz.

İKM Personel Alım İlanı BAŞVURU için Tıklayınız.

İKM Alımları Nasıl Yapılır?

Gardiyan olarak ataması yapılacak olan kişilerin alımları Adalet Bakanlığı tarafından, Bakanlığın memur alım işlemleri  “Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği” kapsamında yapılır. 2021 yılında da alım ilanları olduğunda bu ilanlara başvuru yapanlar arasından KPSS ‘ den 70 puan almış olan adaylar arasında yapılacak mülakatlar sonrasında alımları gerçekleştirilecektir.

Adalet Bakanlığı alımları mevzuata göre belirlenen şartlara haiz olanlar arasından KPSS sınavına girmiş olmak ve sınavdan belirli bir puan almış olmak şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Mevzuat alımlara başvuruda bulanacak olan adaylarda KPSS sınavına girmiş olma şartı aramaktadır ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olmak şartının sağlanması istemektedir. KPSS sınavına giren adaylar, sözleşmeli veya kadrolu memur kadrolarına başvuru sonrasında katılacakları bir mülakat sınavı ile alınırlar. Bu mülakat sınavından da başarılı olan adaylar sözleşmeli ya da kadrolu olarak cezaevlerine atanırlar. Adalet Bakanlığına memur olmak için devlet memurluğuna atanabilme şartlarını mevzuatta  Genel ve özel şartları belirlenmiştir.

İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan) Nasıl Olunur?

Gardiyan Olma Şartları 2021

Gardiyan olmak isteyen İKM alımlarında Adalet Bakanlığından alım ilanlarına başvurmalıdır bu alım ilanları bakanlığı internet sitesinde yayınlanmaktadır. Adalet Bakanlığı  Personel Genel Müdürlüğünün sitesinden http://www.pgm.adalet.gov.tr/ takip edebilir, ilanlar yayınlandığında başvuruda bulunabilirsiniz.

Adalet Bakanı 13 bin 202 personel alımı yapılacaktır.

İnfaz Koruma Memuru (İKM) gardiyan alımı için Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 13 bin 202 yeni personel alımı yapacağını açıklayan Adalet Bakanlığı, bu alım sürecinde İKM-Gardiyan alımına da yer vereceklerini duyurdu.

Başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvurulmalıdır.

İnfaz ve Koruma  Memuru alımlarında Bakanlık tarafından memur alımları internet sitesinde ilanlarda başvuruda bulunabilecek  adaylar için mevzuatta belirlenen genel ve özel şartları, gerekli belgeler ve evraklar ile son başvuru tarihleri, başvuruların nerelere yapılacağı detaylar yer almaktadır. İKM olmak isteyenler tarafından araştırılan alımlar ise şu şekilde gerçekleştirilir;

 • KPSS sınavlarından 70 puan almış olan adaylar İKM olmak için başvurularını Adliyelerdeki komisyonlara yapacaktır.
 • Komisyon belirli bir tarihte memurları çağırarak mülakat gerçekleştirecektir. Mülakat sınavlarında komisyon üyelerince genel kültür soruları sorulur. Bu sorulara doğru yanıt veren adaylar arasında puanlama yapılır.
 • Adayların atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan), Genel kültür (20 puan), Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
  konularından oluşmaktadır.  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
 • Mülakat sınavından da başarılı olan adaylar Komisyon tarafından Adliyelerde ilan edilir.
 • Mülakat sınavından başarılı puan almış olan bu adaylar komisyon tarafından fiziki şartlara uygunluğunun kontrolü için boy kilo ölçümü yapmaktadır.
 • Boy kilo ölçümünü tamamlayan ve fiziki şartlara da uyan memur adaylarına Cumhuriyet Başsavcılığınca yazı gönderilerek görev başlamaları tebliğ edilir.
 • Bu sistem İnfaz koruma memurluğu öğrenci alımından haricindeki süreç bu şekilde ilerlemektedir.

Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı şartları (gardiyan)  ise;

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • En az lise diplomasına sahip olmak,
 • 30 yaşını aşmamış olmak,
 • Belirtilen aralıklarda boy-kilo endeksine sahip olmak,
 • Erkekler için 170 cm olmak,
 • Kadınlar için 160 cm’den uzun olmak,
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak,
 • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
 • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak aranan genel şartlardır. Form için tıklayınız. 

Nihai listede; İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Gardiyan Nasıl Olunur Maaşları Ne Kadar?

657 sayılı devlet memuru olarak Ülke genelinde ki cezaevlerinde görev yapacak İKM’ ler cezaevlerinde görev alacaktır. He cezaevinde çalışma saatleri farklılık göstermek Gündüz ve vardiya sistemi ile çalışan gardiyanların çalışma saatleri aşağıdaki gibidir;

Gündüz sisteminde gardiyanlar sabah 08:00  akşam 17:00 arası çalışmaktadır. 8:00-17:00 arasında iş saatleri olan memurların tatilleri iki gün yani  Cumartesi, Pazar tatildir.

Vardiya sisteminde ise

 • Pazartesi 08:00-20:00
 • Salı : 20:00-08:00
 • Çarşamba ve Perşembe tatil
 • Cuma 08:00 – 20:00 saatleri arasında görev yaparlar.

Gardiyanların yıllık tatil izin günleri de değişir, 10 yıla kadar senelik 20 gün, 10 yıl sonrasında yılda 30 gün izin kullanmaktadır.

Gardiyanlık Maaşı Ne Kadar? 2021

2021 yılında İKM’lerin ortalama maaşları 5.000 TL. civarındaydı. Memurluğa ilk kez atananlar ile kıdemli memurlar arasında maaşlar değişiklik gösterecektir. Yine İKM’lerin evli olup olmamalarına, derece ve kademelerine göre maaşları da değişiklik gösterecektir.

Bayan Gardiyan Olma Şartları 2021

bayan gardiyan olmak için aranan genel şartlar Mevzuatta belirtilen aralıklarda boy-kilo endeksine sahip olunmalıdır. Kadınlar için 160 cm’den uzun olmak ve KPSS sınavından 70 puan alıp yapılan mülakat sınavından da mezun olan adaylar tüm şartları taşımaları halinde bayan gardiyan olarak cezaevlerinde görev yapabilirler.

Adalet Bakanlığının bir diğer kadrosu olan Zabıt Katipliğine başvurmak isteyenler Zabıt katipliği nasıl olunur 2021 şartları öğrenmek için içeriğimize göz atabilirler.

İKM Öğrenci Alımları 2021

2015 yılından itibaren liselerde Adalet bölümü açılmıştır. Adalet bölümünü seçerek liseden bu bölümden mezun olan olan öğrenciler adliye ve cezaevlerinde çalışmak üzere İKM eğitim almaktadırlar. Mülakatlarda liseden Adalet bölümü mezunu olan İKM öğrencilerine daha fazla ayrıcalık tanınmaktadır.

Gardiyan Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekiyor?

 • İnfaz koruma memuru olmak için Liselerde açılan Adalet bölümünden;
 • Üniversitelerde ise Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümünden mezun olmak gereklidir.

Lise, önlisans ve  lisans mezunları dışarıdan İKM alımlarına başvuruda bulunabilmeleri için KPSS sınavından 70 puan alarak alım ilanlarına başvuruda bulunarak gardiyan olabilirler. KPSS sınavından  taban puanlar genellikle çok alımın olduğu şehirlerde 72-73 ile başlıyor, ancak alımların az olduğu illerde taban puanlar 80 kere kadar çıkabilmektedir. 2021 yılında İKM alımları 2021 KPSS puanlar ile alınacaktır.

En güncel İKM alım ilanları ve diğer merak edilen konular ile ilgili bilgileri kosgebkredisi.com takip ederek öğrenebilirsiniz.

Gardiyanlık haricinde astsubay nasıl olur ve bordo bereli nasıl olunur merak ediyorsanız linkleri tıklamanız yeterli.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu