Kosgeb İş Planı

Kosgeb 44 KOBİ Uzman Yardımcısı Alacak Haziran 2021

Kosgeb 44 Kobi Uzman yardımcısı alımı yapacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB kurumu Resmi Gazete‘ de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak KOBİ uzman yardımcıları taşra birimlerinde görevlendirilecek.

Kosgeb Çevresel ve Sosyal Danışman Alım İlanı Yayınlandı

Kosgeb mikro ve küçük işletmelere hızlı destek kapsamında Ocak 2021 ve Aralık 2021 dönemindeki 12 aylık proje için çevresel ve sosyal danışman alımı yapacaktır. İlan şartlarına uyan ilgili bölüm mezunları son başvuru tarihi 11 Ocak 2021 tarihine kadar özgeçmişlerinizi şahsen veya mail yolu ile iletmeleri gerekmektedir.

  • Çevresel, Sosyal Danışman ilanına hemen başvuru yapmak ve şartları incelemek için TIKLAYINIZ.
  • Mali Yönetim Danışmanı İlanına başvuru için tıklayınız.

Kosgeb Staj Seferberliği 2021

27 Ekim tarihli, 31287 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren “2021 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık Programı” tedbirleri ile üniversite öğrencilerine yönelik staj başvuruları 1 Haziran 2021’e kadar devam edeceği bilinmektedir. Kariyer kapısı internet sitesi üzerinden kayıt olup, staj başvurularını takip edebilirsiniz.

Kosgeb 44 Kobi Uzman Yardımcı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Kosgeb tarafından yapılacak olan alıma ilişkin başvurular, 2020 yılı iitbariyle yapılmış olup, 2021 yılı için yeni alımlar olduğunda KOSGEB internet sitesinde başvuru şartları ile birlikte duyuru yapılmaktadır. Başvurular, duyurudaki link üzerinden e-Devlet şifreleri kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.

Kosgeb Kobi Uzman Yardımcısı Alım İlanına Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi fakültelerinden herhangi birinden mezun ve KPSS1 puan türünden asgari puanı almış olanlar belirtilen ilana başvuruları alınacaktır.

Aranan Şartlar Nelerdir?

Aranan şartlar;

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
  • ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, aşağıda belirtilen ilgili KPSS puan türlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak aranan şartlardır.

Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP28 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir.

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren; Başvurusunu gerçekleştiren adaylardan, pozisyona göre KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup sözlü sınav esnasında yanlarında bulunduracaktır.

Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru yine Kosgeb resmi internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Kosgeb Kobi Uzman Yardımcılığı giriş sınavı kesinleşen mülakat listesi yayınlandı. Detaylar.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu