Kosgeb Destekleri

KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021

2021 yılında Sıfır faizli kredi desteğinden veya geleneksel girişimciler için 65 bin hibe ve ileri girişimciler için 365 bin lira hibe desteğinden yararlanmak isteyen ayrıca 13 farklı proje programından herhangi birine başvurmak isteyen esnaflarımızın Kosgeb beyannamesi doldurma ve yeni kayıt işlemi şart koşulmaktadır. Bu içeriğimiz de sizlere KOSGEB KOBİ Beyanname formu doldurma ve güncelleme, KOSGEB KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur? adım adım tüm işlemleri anlatacağız. 

Örnek görseller ile kullanıcılarımıza beyanname doldurma adımlarını göstereceğiz. Güncelleme, düzeltme, çıktısı alma, değişikliği onaylama ve ilk beyanname işlemlerinin tümü bu ekrandan yapılmaktadır.

KOSGEB Kayıt Aşamaları

Devlet desteği ile hizmet alabilmek ve faizsiz, geri ödemesiz destek alabilmek için Veritabına kayıt olmak, KOSGEB KOBİ beyanname güncellemek, Ticaret sicil gazetesi eklemek, beyan formunu doldurmak gibi gerekli koşulları yerine getirmek gerekmektedir.

KOSGEB’e yapılacak online kayıt aşamaları 4 adımda tamamlanır. Tüm aşamalar ise şöyle;

 • e-Akademi sayfasında, e-Hizmetler bölümünden ilk başvuru seçeneğine tıklayarak kayıt yapmak.
 • KOBİ niteliğinde olup olmadığının tespiti için İşletme KOBİ Beyannamesi doldurmak veya güncellemek. İlgili vergi levhası, ticaret sicil gazetesi gibi gerekli evrakları eklemek.
 • Beyannamelerin KOBİ vasfı taşıdığının ve mevzuata uygunluğunun KOSGEB uzmanları tarafından kontrol edilmesi.
 • Tüm aşamaları tamamladıktan sonra KOSGEB kaydınız oluşturulacaktır. İstediğiniz desteklerden koşulları sağladığınız takdirde yararlanabilirsiniz.

KOSGEB Veritabanı Kayıt Aşamaları

İşletmenizin tüm bilgilerini ver tabanı sistemine girerek kaydetmek ve güncellemek gereklidir. Yeni girişimci destekleri için yeni girişimci ilk başvuru ve işletme sahiplerinin diğer tüm desteklerden yararlanması için işletme ilk başvuru sayfasına girilir. Form doldurulduğunda girişimci ve işletmeye ait KOSGEB kullanıcı adı ve şifresi verilmiş olur.

 • KOSGEB KOBİ giriş ekranına geçilir.
 • KOSGEB’e ilk başvuru seçeneği seçilir.
 • İşletme adı ve unvanı tam ve doğru yazılır.
 • İşletme statüsü seçilir.
 • Vergi dairesi ve ili seçilir.
 • T.C. Kimlik numarası ve Vergi Numarası yazılır.
 • İşletme yetkilisinin adı ve soyadı yazılır. (İmzaya yetkili olması gerekir)
 • SSK İş Yeri Sicil Numarası veya varsa BAĞ-KUR no yazılır.
 • Kuruluş yılı 4 haneli girilir. (ÖRN: 2021)
 • İşletme yeri ile ticaret sicil numarası yazılır. Esnaflar kendi sicil numarasını girecektir.
 • Bağlı olduğunuz meslek odası/kuruluşu seçilir.
 • Faaliyet alanı kodu, NACE kodu, işletme türü, imalatçı olup olmadığı, Nace üst kodu, ikili kodu seçimi yapılır.
 • NACE ikili koduna göre gelen faaliyet kolları bölümünden faaliyet alanı seçilir. En fazla 3 faaliyet alanı seçimi yapılır.
 • İşletmenin iletişim numarası, GSM, adres, e-Posta, web sitesi adresi yazılır.
 • KOSGEB kullanıcı adı ve şifresi verilmiş olacaktır.
 • ‘İşletme hakkında yukarıda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.’ seçilerek onay verilir.
 • Doğru, eksiksiz ve tam olarak bilgilerinizi doldurunuz. Size en uygun ilgili KOSGEB birimi seçilir. Ekrandaki kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak ‘KOBİ Beyannamesi’ Doldurma işlemlerinize geçebilirsiniz.

KOSGEB Veri Tabanı Kayıt Güncelleme

Girişimciler kayıtlarını KOSGEB resmi web sitesi kosgeb.gov.tr girişimcilik bölümünde kayıt aşamalarının yer aldığı e-Hizmetler’den gerçekleştirir. Bu destekleri almak için veritabanına kayıt olmak zorunludur. Bu kayıtlar online olarak yapılır. Bu bölümde işletmeye ait genel bilgiler doldurularak veri tabanına kayıt güncelleme yapılır. Bilgilerinizin kesinlikle doğru olması gerekir.

KOSGEB KOBİ Beyannamesi Nedir?

Beyanname; kuruluşun KOSGEB’e firmasını, vizyonunu, çalışmalarını, kazandığı parayı, şirket sahibini, iletişim bilgilerini ve benzeri kriterleri tanıtmasıdır. Hem KOSGEB, hem de tüm bankalar kredi verirken beyanname talep etmektedirler.

KOBİ kısaca 250 kişiden az yıllık çalışan istihdamı olan, yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL’yi aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. KOBİ yönetmeliği uyarınca, KOSGEB tarafından verilen destekleri almak için ‘KOBİ Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme’ yapılması zorunludur. Beyanname ve diğer ekleri online olarak sisteme eklendikten sonra çıktısı alınır ve imzalı/kaşeli bulunduğunuz yerdeki KOSGEB şubelerine teslim edilir. Adım Adım kosgeb beyanname formu nasıl doldurulur açıkladık.

KOBİ Beyannamesi Nereden Doldurulur?

Beyanname formu KOSGEB internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak doldurulur. Beyanname doldurma, KOSGEB bilgi işlem başkanlığınca hazırlanarak internet veri sayfasına programlanmış bir sistem sayesinde, işletme bilgilerinin kaydedilmesinden ibarettir.

2018 itibarıyla e-devlet üzerinden doğrudan beyanname doldurma olanağı sağlanmıştır. Bu durum hem KOBİ sahipleri için bir kolaylık yaratmış hem de KOSGEB müdürlüklerinin iş yükünün azalmasına ve daha etkin hizmet vermelerine yol açmıştır.

KOSGEB KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Veritabanına kayıt olan KOBİ’lerin verecekleri beyan ve bilgilerin mutlaka doğru olması gerekir. Bu kayıtlardan sonra KOSGEB beyannamesi doldurma aşamalarına geçebiliriz.

Aşağıdaki adımları 15 dakika içinde tamamlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde sayfa zaman aşımına uğrayacaktır. Aşama aşama beyanname doldurma;

 • KOBİ beyannamesi doldurmak için Ticaret Sicil Gazetesi ya da Esnaf Sicil Gazetesi örneğinin PDF formatında bilgisayarda kayıtlı olması gereklidir. Bununla birlikte vergi numarasının bilinmesi ve bir e-posta adresine sahip olunması da önemlidir.
 • Burada, “KOBİ” başlığı altında yer alan “KOBİ Beyannamesi İşlemleri” sekmesine girilmelidir.
 • Sonrasında ise açılan sekmeden “KOBİ Beyannamesi Vermek / Güncellemek İçin Tıklayın” butonuna tıklanmalıdır.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
e-Devlet sayfası üzerinden KOBİ Kosgeb Beyannamesi doldurma işlemi
 • Form doldurmak için KOSGEB’in web sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile girilir.
 • Bu aşamadan sonra KOSGEB web sitesi, e-devlet ekranına bağlanmaktadır. E-devlet entegrasyonu ile Kobilerin beyanname dokümanı doldurulur.
 • Beyannameyi doldurabilmek için TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmalıdır.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
 • E-devlete giriş yapıldıktan sonra açılan ilk sayfada yer alan 6 maddelik sorumluluk sözleşmesi okunmalı ve sonrasında da altında bulunan “kabul ediyorum” butonu seçilmelidir.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
 • Aynı sayfanın alt kısmında bulunan “Vergi / T.C Kimlik No” yazan boşluğa da gerekli bilgiler yazılarak “giriş” butonuna tıklanmalıdır.
 • Doldurulacak KOBİ beyannamesinin yılı seçilir.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Kobi beyannamesi işlemleri
 • Açıklamalar göre işletme için uygun olan alanlar doldurulur.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
 • Seçilen yıla ait mali tablo ve SGK bilgileri doğru ve eksiksiz olmalıdır. SGK aracılığı ile ekrana otomatik gelir.
 • Mali bilanço ve net satış hasılatı kısımları kuruş, virgül ve nokta olmadan doldurulur.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
 • Bir sonraki sayfada, daha önce PDF olarak bilgisayara kaydedilmiş olan Ticaret Sicil Gazetesi ya da Esnaf Sicil Gazetesi örneğinin yüklenebilmesi için “ek ekleme” kutucuğu yer almaktadır. KOSGEB Ticaret Sicil Gazetesi ekleme tamamlanır.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
KOSGEB Ticaret Sicil Gazetesi ekleme
 • İşletmede imza yetkisi olan yetkili personel eklenir. Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve telefon numarası yazılır.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Kosgeb beyanname yetkili personel ekleyin.
 • Veritabanına kayıtlı olan Faaliyet konusu ve kodu ekrana gelir. Kontrol ediniz. Bilgiler doğruysa değiştirmeden devam edilir.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Nace bilgileri doldurun
 • Daha sonra da ilk kez beyanname dolduranlar için “onayla”; var olan beyannamelerini güncelleyenler için de “güncelle” butonu belirmektedir.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
KOBİ Beyannamesi Onay ve Güncelleme Ekranı
 • İlgili butonun seçilmesi ile birlikte beyanname tamamlanmış olmaktadır.
 • KOBİ Beyannamesi rapor çıktı ekranı açılır. Raporu ve belgeleri online sistemden indirerek çıktılarını alınız. Kaşe ve imzalı olarak hazırlayın.
 • İmzalı beyanname evrakları bağlı bulunduğunuz KOSGEB yetkili birimlerine teslim edilir. Ayrıca, sisteme tarayarak eklediğiniz KOBİ Ticaret sicil veya Esnaf sicil gazetesi ve imza sirküleri- imza beyannamesi de imzalı ilave belge olarak eklenir.

KOSGEB KOBİ Beyannamesi Sorgulama

e-Devlet şifreniz ile giriş yaptığınız e-Hizmetler sitesinde Beyanname ve durum sorgulama işlemleri yapılmaktadır. Bu sayfada Kobi beyannamesi işlemlerine girildikten sonra, kullanıcı tipi işletme seçilir, vergi ve T.C. kimlik numarası yazılarak sistemden beyanname ve işletme durum sorgulama yapabilirsiniz.

7 Adımda KOSGEB Beyannamesi Doldurma

Veritabanı kayıt aşamalarından sonra beyanname doldurmak istiyorsanız 7 kolay adımda bunu yapabilirsiniz. Bu aşamalar:

1. AŞAMA Veritabanı Kaydı

İlk aşamada, KOSGEB’e beyanname verecek olan vatandaşın öncelikle veritabanına kayıtlı bir KOBİ olması gerekiyor. Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri veritabanına kaydetmelisiniz Eğer hiç kayıt yaptırmadıysanız beyanname dolduramazsınız.

2. AŞAMA Beyanname Doldurma Ve Güncelleme

Bu aşamada KOSGEB internet sitesi e-hizmetler bölümüne girilir. KOBİ beyannamesi vermek/ güncellemek butonuna bastıktan sonra e-Devlet ile giriş yapılır. E-Devlet Sisteminde İletişim bilgileri olmayan kullanıcılar sisteme giriş yapamayacaklardır. Uyarı yazısı kabul edilir. ”Kullanıcı Tipini İşletme” ve Vergi / TC Kimlik no kısmını da Kosgeb’e kayıt olduğunuz Vergi/ TC kimlik no bilgisini girilir.

Kobi Beyannamesi İşlemlerinde;

 1. Beyanname Yılı
 2. Başlangıç Bilgileri
 3. İşletme Bilgileri
 4. Beyanname Ekleri
 5. Kayıt Durumu adımların tümü tamamlanır.

3. AŞAMA Kobi Beyanname Yılı Seçimi

Beyanname verilen yıl yazılır. Beyanname Yılı Seçimi‘ yapıldıktan sonra, işletme yapısı bölümünden bağımsız işletmeler, ortak işletmeler ve bağlı işletmeler olarak verilen uygun olan tür seçilir.

Sermayemizin Kime ait olduğu tam olarak belirlenmeyecek şekilde dağılmış durumdadır seçeneğini bu durumda iseniz işaretleyiniz.

 • Bağımsız İşletme
 • Bağlı işletme
 • Ortak işletme / firmanın %25’ten fazla hisseye sahip ortaklık yapısı mevcutsa bağımsız işletme seçilse bile ileri sayfalarda ki kontrollerden geçemeyip tekrar bu sayfaya yönlendirilmekte ve lütfen bağlı ortak işletme seçiniz diye uyarı vermektedir.

Bağımsız işletme iseniz aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir. Kosgeb beyanname güncellemesinde işletme bilgilerinin doldurulmasını 4. adımda yapacağız.

4 . AŞAMA İşletme Bilgilerinin Doldurulması

Bu sayfada işletmenize ait bilgilerin doldurulmasına sıra geldi. İşyeriniz ile ilgili aşağıda sorulmakta olan soruları doğru şekilde kaydediniz. Yanlış ve hatalı kayıt girilmesi sonucunda oluşacak sorunlar size aittir.

 • Mali ve çalışan bilgileri
 • Ticari bilgiler
  • İşletme Adı:
  • İşletme Türü:
  • Ülke Adı:
  • Vergi numarası:
  • Vergi Dairesi:
  • Vergi Dairesi İli:
 • Adres
 • İşletme yetkilileri
 • Nace bilgileri eksiksiz doldurulur.

5. AŞAMA KOBİ Adres Bilgilerinin Kaydedilmesi

Beşinci aşamaya gelen işletme sahibi bu aşamada işyerinin adres bilgilerini görüntüleyecektir. Otomatik olarak ekrana yansıtılan bilgiler veri tabanı kayıt sayfasından çekilmektedir. Adres, telefon, e-mail, birincil mi kısımlarını doldurun. Eğer işletmenizin adresi değişmişse, iş yerinizi taşımış iseniz, bu ekrandan ADRES EKLE ve Adresi düzelt ve sil seçenekleri ile yeni adresinizi sisteme girin/düzeltin.

A. Yetkili Personel Ekranı Doldurma

Bu sayfada işletmeye başvuran işyeri sahibine ait bilgiler doldurulacaktır. Aşağıda ki resimde görülmekte olan yetkili personel ekleme işlemi için işaret ettiği alana tıklayınız.

 • İşletme yetkilileri kısmında;
 • Unvan
 • Kimlik numarası
 • Telefon:
 • Ad:
 • Soyad:
 • e-mail:
 • Cep Telefonu:
 • Temsil yetkilisi:
 • İmza alınacak kişileri doldurup

Yetkili personel eklerken silme ve düzenleme işlemi de yapmanız mümkündür. Ekleme sırasında yetkilinin cep telefonu numarası ile TC.Kimlik Numarasının sisteme kaydedilmesi zorunludur. Kaydedilmediği takdirde sistem kabul etmeyecektir. Yine eklenen bilgiler aşağıdaki sayfa daki gibi görünecektir.

B. İşletme Faaliyet Konusu Bilgilerinin Doldurulması

Nace Bilgileri

Beyanname doldurma aşamalarında işletmeye ait faaliyet konusu bilgilerinin girilmesi ekranına ulaştık. Aşağıda görüldüğü gibi Faaliyet Konunuzu seçmek için nace bilgilerini yani işletmenizin Nace kodu ve Açıklama alanları doldurulmalıdır.

Fakat beyanname sonucunda Kobi çıkarsa Kobidir fakat desteklerden yararlanamaz uyarısı verilmektedir. Bir değişiklik yapıldıysa Güncelle butonuna basılarak kayıt edilir, Güncelle ve İleri butonuna tıklayınız. Güncelle Tıklandığında, daha önceden eklenen ekler bu alanda gözükmektedir. Eklenen ekler Ek adı Ticaret sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi Dosya seçimi yapılır ve Bir değişiklik yapıldığında Güncelle Butonuna basılarak kaydedilir.

6. AŞAMA Beyanname Kontrol ve Kayıt Aşamaları

Bu aşamaya kadar girdiğiniz tüm bilgileri kontrol edip, eğer hatanız var ise düzeltme yapabilirsiniz. Kobi beyannamesi aşağıda ki ”Onayla” butonuna basarak onaylayabilirsiniz.

Onayla butonuna bastığında eğer A.Ş değilse veya herhangi bir bağlı veya ortak işletme değilse otomatik olarak uzman onayına gerek kalmaksızın onaylanmakta ve evrak kaydına gönderilmektedir. Bu 1 sene öncesinin Kobi beyannamesi ise ve güncel bir kobi beyannamesi yoksa firmanın burada bir link çıkmakta ve güncek kobi beyannamenizi doldurunuz yazmaktadır.

7. AŞAMA Beyanname Raporlarını Alma

03.09.2018 tarihinden itibaren KOBİ Bilgi Beyannameleri doldurulduktan sonra onay işlemi elektronik olarak yapılacak, beyanname ve eki dokümanlar çıktı alınarak müdürlüklerimize götürülmeyecektir.

Beyanname Doldurma Ekranında Yapılan Hatalar ve Çözümleri EYANNAME DOLDURMA EKRANINDA SIK YAPILAN HATALAR

 • Firmanın ismi girilirken hatalı kısaltma yapılmaktadır. Kısaltmalar sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalıdır.

Hatalı Firma Adı Girişi : KOBİ İnş. Tur. Bil. Mad. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Doğru İşletme İsmi Girişi: 
KOBİ İNŞAAT TURİZM BİLGİSAYAR MADENCİLİK TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 • Günlük hayatta kullanılan dükkan isimleri Esnaf sicilinde olmamasına rağmen sisteme herkes tarafından bilindiği öne sürülen ismi girilmektedir.

Yanlış İşyeri İsmi Kaydetme: Aşağı Mahalle Kasabı  KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Doğru örnek: 
Hakan ERTUR Kasabı 

 • Faaliyet nace kodları doğru olarak seçilmemektedir. Esnaf kodunu bulamadığını öne sürerek sınıflandırılmamışlar için ayrılmış olan kategoriyi seçmektedir. İşyeri sahibi dükkanında ikinci bir ürünü de sattığını öne sürse de, işyerinin Resmi kayıtlarda belirtilen faaliyeti esas alınmalıdır.

Hatalı Sektör Seçimi : Başka Yerde Sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Doğru Nace Kodu: 
G 47.89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti 

 • Yanlış adres girilmesi (En sık karşılaşılan problemlerden biridir)

Adres Hatası: Yukarı Mahalle Caminin Yan Sokağı Soldan 3. Dükkan İZMİR KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Girilmesi Geren Adres: 
Ticaret ve Esnaf Sicil Kayıtlarında yazılı olan adres girilmelidir.  

 • Vergi dairesinin yanlış seçilmesi ve vergi numarasının sisteme hatalı kaydedilmesi bir hatadır. Her işletmenin bağlı bulunduğu bir vergi dairesi mevcuttur. Şahıs bu seçimi yaparken, kendisinin kayıtlı olduğu vergi dairesini değil, iş yerinin kayıtlı olduğu vergi dairesini sisteme işlemelidir. Eğer işletme şahıs şirketi ise, mutlaka işyeri sahibi TC. Nosununa kaydetmelidir.

Vergi Dairesi Hatası: Körfez KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Doğru Giriş: 
İzmit  

 • Sigorta numarasını bilmeyen veya hatırlamayan esnaf, karakterleri tamamlamak adına sayfanın sonuna kadar 0 sayısını tuşlamaktadır. Yanlış beyan vermek sorumluluk oluşturur UNUTMAYALIM!

Hane Boş Kalmasın Girişi : 00000000000000000 KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Doğru Numaraları Yazınız: 
2458756321452145856  

 • Senelik olarak çalışan süre sayısının sisteme hatalı olarak kaydedilebilmektedir.

Çalışılan Süre Hatası: 35,5 KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
İki Sayıyı Toplayın: 
Bağ-Kur gün sayısı (mevcut ise) + SSK’lı olarak çalışan gün sayısı  

 • İşletmeler mali bilançolarını ve senelik toplam satış hasılatlarını sisteme hatalı olarak işlemektedirler. Bu bilgileri doldururken mutlaka kuruş nokta virgül kullanmadan doldurunuz.

Yapılan Hata: Eksik veri girişi yapılmaktadır. KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Toplayın: 
Beyanname doldururken hangi yıla ait giriş yapıyorsanız, o yıl için hasılat + mali bilanço toplamını sisteme girmelisiniz  

 • Beyannameler çıktı alındıktan sonra, beyanname imzaları yetkili olmayan kişiler tarafından ıslak imza ile imzalanmamalıdır. Bu işlem işletmeyi temsil etmeye yasal olarak yetkisi olmayan kişilerin beyanda bulunmasını ifade eder. Resmi evrakta sahtecilik suçu işlenir.

Evrakta sahtecilik örneği : Mülk Sahibi Hüseyin GEZER KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2021
Lütfen: 
İşletme Sahibi Adı Soyadı İmzası  

KOSGEB KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ DOLDURANLAR İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Kobiler iş yerlerinin ünvanlarını net bir şekilde kısaltmaları düzgün kullanarak yazmalı,
 2. Nace kodları faaliyet belgesi ve ticari sicil gazetesinde yazan bilgilerden doğru olarak girilmelidir.
 3. Adresler net ve doğru bir şekilde işlenmelidir.
 4. Y i b Nedir? Yıllık İş Birimi Anlamına gelmektedir. Yıl içinde toplam çalışan personel sayısı 360’a bölünerek bulunur.  5. Maddeden sonra ki görselde hesaplama görülmektedir.
 5. İmzalar yetkili kişi tarafından imzalanarak belgeler En yakın KOSGEB Hizmet Merkezlerine teslim edilmelidir.

Beyanname Formu KOSGEB’e Teslim Edilecek mi?

Daha önceki yıllarda AŞAĞIDA sıraladığımız belgeler ile birlikte Kaşe ve imzalı olarak istenen belgeler ile beraber bağlı olduğunuz birime teslim edilmesi gerekiyordu.

 • İşletmeniz tüzel kişiliğe ait ise imza sirküleri,
 • Şahıs işletmesi iseniz imza beyanname evrakı,
 • Son altı ay içinde alınan oda tarafından onaylanmış faaliyet belgesi evrakı,
 • Oda onayı bulunan ticaret sicil gazete, ( altı ay içinde alınan tadil ve kuruluş gazetesi),
 • İçinde bulunulmakta olan seneye ait Sigorta Tahakkuk Fişi
 • Kurumlar vergisi beyannamesi ve gelir beyannamesi;
 • İlgili yıla ait Bağ-kur hizmet dökümü,
 • KOSGEB Hizmet merkezlerince talep edilmesi durumunda bu 6. ve 7. maddelerin muhasebe birimince ve işletmece imzalanmış suretleri talep edilebilir.
 • Son olarak sistemden çıktı aldığınız ve yukarıda anlattığınız kaşeli imzalı beyanname ve bilgi dokümanı aranan evraklar arasındadır.

Ancak 03.09.2018 tarihinden itibaren KOBİ Bilgi Beyannameleri doldurulduktan sonra onay işlemi elektronik olarak yapılacak, beyanname ve eki dokümanlar çıktı alınarak müdürlüklerimize götürülmeyecektir.

2021 yılında güncellenen Esnaf ve Sanatkarlarımız, Mikro, Küçük ve Orta büyüklükte KOBİ işletmeleri için Kosgeb beyanname formu doldurma işlemini anlattık. Bu bilgiler ışığında halen hata alanlar var ise, aşağıda ki Yorum bölümüne sorunu yazınız.

Eğer 2021 yıllarında KOSGEB tarafından verilen sıfır faizli işletme desteğinden faydalanmak istiyor iseniz, mutlaka KOSGEB Kobi Beyannamenizi doldurunuz. Beyannamesi olmayanlar faizsiz krediden yararlanamazlar.

Esnaf Beyannamesi Güncelleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Kosgeb tarafından Kobilere sağlanan işletme sermayesi kredi faiz  desteği gibi farklı KOSGEB desteklerinden yararlanmak için gerekli olan Veri tabanı kaydı işleminin ardından kobi ve  esnaflar ayrı ekran üzerinden Kobi beyannamesi doldurması gereklidir.

Kosgeb veri tabanına kayıtlı ve kobi beyannamesi güncel olan tüm Kobi ve işletme sahibi esnaflar Kosgeb tarafından Kobilere verilecek olan işletme sermayesi kredi faiz desteği uygulamasından yararlanmak için bilgilerini hiç kayıt olmamışsa ilk kayıt işlemlerini yapmalı, kaydı mevcut ise kobi beyannamesi işlemlerini güncellenmelidir.

Daha önceden Kosgeb şifresi alarak kobi beyannamesi doldurmuş ama kredi almayanlar Kobi beyannamesi güncelleme işlemi için aynı şifre ile giriş yaparak kaydını yenileyebilirler.

Kobi Beyannamesi Kayıt Güncelleme İşlemi

 • Kobi beyannamesi ilk kayıt işlemlerinin ardından belirli bir süre geçtikten sonra Kosgeb tarafından verilecek farklı desteklere başvurmak için gerekli olan güncelleme işlemlerinin yapılması gereklidir.
 • Kosgeb Kobi beyannamesi doldurmak ve  kaydını yenilemek için link verdiğimiz adrese giriniz, ve E-KOBİ‘ ye tıklayınız, Karşınıza gelecek ekranda kullanıcı adı ve şifrenizi girerek (Veri tabanına kayıtta işletme adına verilen şifre ve kullanıcı adını) ardından gelen sayfadaki kutucuğa tıklayınız.
 • Kobi beyannamesini güncelleme ve ilk kayıt işlemlerinde bu işlemlerden sonra giriş yapmak istediğiniz Kobi beyannamesi yılını seçerek butona tıklayınız. Sonraki gelen ekranlardan işletme ile ilgili doldurulması gereken bilgileri ve işletme ile ilgili sorulan sorulardan size uygun olan seçimleri yaparak butona tıklayınız.

Kosgeb Veritabanına Kayıt nasıl yapılır? isimli yazıdan KOSGEB VERİTABANI KAYIT işlemini öğrenebilirsiniz.

Kobi Beyannamesi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Güncelleme işlemlerinde de işletme sahibi kişi ve yetkili kişinin imza sirkülerinin teslim edilmesi önemli ve zorunludur. Esnaflara verilecek olan faizsiz kredi desteğinden  yararlanmak için Kobi ve esnafların Kosgeb birimlerine teslim etmeleri gereken belgelerden olan Kobi bilgi dokümanı doldurulurken işletme temsile yakın olmayan kişilerce beyannamenin imzalanması halinde ilgili beyanname hükümsüz kılınmaktadır.

Bu nedenle Veri tabanına kayıt olduktan sonra doldurulması gereken kobi beyannamesi bilgi dokümanı; 03.09.2018 tarihinden itibaren KOBİ Bilgi Beyannameleri doldurulduktan sonra onay işlemi elektronik olarak yapılacak, beyanname ve eki dokümanlar çıktı alınarak müdürlüklerimize götürülmeyecektir.

Kosgeb hibe desteklerine başvuru yaparak Kobi beyannamesini onaylatan ve kaydı olanların kayıtlarını yenileyip güncellemeleri sayesinde Kosgeb 2021 desteklerinden yararlanmak mümkündür. Kurum tarafından verilen 60 bin lira ve 360 bin lira hibe desteği 2021 yılından itibaren güncellenmiş olup Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile Geleneksel ve İleri Girişimcilik hibe destekleri olarak verilmeye devam edilecektir.

Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu