Kosgeb Destekleri

KOSGEB Destek Programları (Güncel Destekler) Haziran 2021

Kosgeb e-devlet üzerinden veya kosgeb.gov.tr girişimcilik desteklerine başvuru yaparak KOSGEB Destekleri 2021 hakkında bilgi almak isteyenler için KOSGEB giriş nasıl yapılır, KOSGEB destek şartları nelerdir, Kosgeb geleneksel girişimcilik desteği ne kadar verilecek, Kosgeb desteklenen sektörler arasında Kosgeb destekleri hangi işleri destekliyor v.b tüm soruların yanıtları içeriğimizde yer almaktadır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılında da 5 ana başlıkta destekler verilmeye devam edecek. Girişimcilik desteği, Araştırma Geliştirme Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme, İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaştırma, Kobi Finansman Destekleri, Laboratuvar Hizmetleri  alanlarında verilecek olan desteklemeler için kuruma başvuru tarihleri güncellenmiştir. Sizler için KOSGEB 2021 destekleri ve ödenmesi planlanan destekleme tutarlarını ve başvuru şartlarını araştırdık.

KOSGEB Destek Programları 2021

Girişimciler 2021 yılında iki başlık altında desteklenecektir. Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkemizde var olan istihdam sorunlarının çözülmesi ve kurulacak olan işletmelerin kalitesinin artırılması amacı ile yeni girişimcilere finansman desteği sağlanacaktır.

Girişimcilik Destek Programı (50 bin hibe 100 Faizsiz Kredi Programı Sona Erdi) Girişimci destek programı çerçevesinde verilecek toplam destek tutarı 150 bin TL’ ydi.   Bu finansmanın 50 bin TL’ si hibe şeklinde, 100 bin TL’ si ise kredi şeklinde kullandırılmıştı. 50 bin hibe 100 faizsiz kredi programı 31 ARALIK 2019 tarihinde sona erdi.

1 Ocak 2021 yılından itibaren iş kurmak isteyen girişimcilere girişimciliği destekleme programı kapsamında geleneksel girişimcilere 60 bin lira, ileri girişimcilere ise 360 bin lira tamamı hibe olacak şekilde destek verilecektir. Kosgeb giriş yaptıktan sonra program dahilinde destekleme ödemesi alabilmeniz için 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ ne katılmanız gerekmektedir.  Uygulamalı girişimcilik eğitimleri uzaktan eğitim olarak online eğitimlerde verilmeye başlanmıştır. Bu kurslar tamamen ücretsiz olmaktadır. Eğitim duyularını takip ederek kurslara kayıt olabilirsiniz. Online Uygulamalı girişimcilik eğitimi de alabilirsiniz.

Kosgeb destekleyeceği sektörleri Nace kodları ile tek tek sıralamıştır. Kosgeb’ in verdiği desteklerden faydalanmak için bir iş planı hazırlamak gerekmektedir. Zaten verilecek olan eğitimlerde iş planının nasıl hazırlanacağına dair faydalı bilgiler verilmektedir. Destekleme ödemeleri ile butik otel, market, büfe, cafe vb. işletmeler açabilir ve kendi işinizin patronu olabilirsiniz.

Girişimcilik destekleri 2021 yılında da verilmeye devam edecek

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 2021

Programın amacı, iş kurma ve kurulacak olan iş faaliyetlerini yürütebilme becerilerinin kazandırılmasının sağlanması, oluşturulan iş planlarını incelemek ve başarılı olanların desteklenmesini sağlamak, yeni kurulan işletmelerin ilk aylardaki hayatta kalma çırpınışlarında onlara destek vermek, iş birliği ve dayanışmayı artırmak ile yeni işletmelerin kurulmasının yanında bunların sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda 2021 yılında Kosgeb tarafından verilecek olan desteklerin tutarı;

 • İleri girişimciler için; 360 bin TL
 • Geleneksel girişimciler için; 60 bin TL‘ydi.
 • 2021 yılı için net bir rakam verilmemiştir.

Mevzuatta verilecek olan desteklerin hangi alanlarda kullanılacağı tek tek belirtilmiştir. Destekleme program dahilinde yeni girişimci programı, girişimcilik eğitimleri, İş Geliştirme Merkezi ve İş Planı ödüllerinin takdim edilmesi sayılabilir. Geleneksel girişimci programı ile kastedilen işletmelerin yeni kuruldukları dönemde hayatta kalabilmelerini sağlamak için verilen finansmandır. İleri girişimcilik ile yenilikçi, sanayi üretimlerinde teknolojiyi kullanan ve dijitalleşmiş ve bu şekilde imalat yapan işletmeler kastedilmektedir.

Kosgeb 60 bin lira geleneksel girişimcilik destekleri incelemek için tıklayınız.

Ar-Ge ve İnovasyon Destekleme Programı

Programın amacı bilim ve teknolojiyi baz alan ve yeni fikirlere imza atan KOBİ’ lerin girişimcilerine destek verilmesi, hizmet, fikir ya da ürün üretilmesi konusunda oluşturulmuş olan projelere finansman sağlamaktır. Destek alabilmek için hazırlanan projeler ile kuruma başvuru yapmak ve daha sonra veri tabanına kayıt olmak gerekmektedir. Proje ön incelemeye alınır. Daha sonra kayda değer projeler incelenerek değerlendirme kuruluna gönderilir. Kurul belirli bir süre dahilinde başvuruları inceler. Kabul ya da red hakkının tamamen kurulda olduğunu belirtmek gerekiyor. Projesi olumlu sonuçlanan girişimcilerin veri tabanına kayıt olması gerekiyor. Fakat bundan evvel işletme kurulumunu tamamlamalıdır.

arge-inovasyon-destekleme-programı
Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri

Projenizin kabul edilip taahhüt belgesinin imzalandığı tarih başlangıç tarihi sayılacaktır. Araştırma ve Geliştirme İnovasyon Destekleme Programı dahilinde girişimcilere kullanım bedeli talep edilmeden işlik tahsisi ya da kira desteği sağlanır. Bunun yanı sıra proje dahilinde kullanılacak olan araç ve gereçlerin alınması, aynı zamanda yazılım desteği sunulur. Proje dahilinde çalıştırılan personellere net aylık tutarı üzerinden hibe destek sağlanacaktır. Projelerin geliştirilmesi, yurt için ve yurt dışında tanıtılabilmesi amacı ile yine geri ödemesiz olmak kaydı ile yüzde 100 oranında proje geliştirme desteği sağlanmaktadır. Onaylanan projelere 750 bin TL‘ ye varan oranlarda destekleme ödemesi verilecektir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Program dahilinde üretimin sağlanması, üretim kalitesinde artış sağlanması, üretim maliyetlerinin azalması amacı ile yeni fikirlerin uygulanması, üretilen metaların ticarileşmesinin sağlanması amacı ile yapılan yeni projelere destek verilmesi bulunmaktadır. Verilecek destek üst limiti 818 bin TL‘ dir. Yüzde 75′ e varan oranlarda personel gideri, kira, yazılım, makine ve teçhizat tasarlanması gibi konularda destek verilecektir. Bu programdan işletmeler yalnızca bir kere faydalanabilmektedir. Bilgi için tıklayınız.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

Araştırma ve geliştirilme çalışmaları sonucunda oluşturulan ürünlerin ticari özellik kazanmasının sağlanması, ülkenin ekonomik durumu açısından değer ifade etmesi, yurt dışı pazarlarında bulunarak ihraç edilebilmesi amacı ile oluşturulmuş teknolojik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile kurum tarafından destek verilmektedir. Kosgeb  ve diğer kurumlarca desteklenen, teknolojik ürün deneyim belgesi sahibi, patent ile koruma altında bulunan, araştırma enstitüleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ya da doktora çalışmalarında oluşturulmuş olan ve ilk örnek çalışmaları bitmiş ve kullanım sözleşmesi yolu ile devralınan işletmeler bu destekten yararlanabilir. Orta ve yüksek proje alanlarına verilecek olan destek miktarı  geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere 5.000.000 TL’ dir. Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Ayrıntılar.

Stratejik Ürün Destekleme Programı

Program ile cari açığın azaltılması, Kobilerin özgüven kazanması, ithalat gücü bulunan ürünlerin yerli ve milli bir hal almasının sağlanması, yerli girdi oranının artırılması ve teknolojinin yaygınlaşması hedeflenmektedir. Özellikle cari açığın azaltılması amacı ile ilgili verilecek olan desteklerin üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere 5.000.000 TL ‘ dir. Projenin tamamlanması amacı ile 3 yıl (36 ay) süre verilmektedir. Ayrıntılar.

Stratejik Ürün Destekleme Programı
Stratejik Ürün Destekleme Programı

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletmelerin geliştirilmesi, büyüme kat etmesi ve uluslar arası bir vizyona sahip olması amacı ile  8 başlık altında destekleme ödemesi verilecektir.

 1. İşletme Geliştirme Destek Programı: Kobiler’ in rekabet güçlerinin artması, markalaşma hızlarının artırılması ve öncelikli gereksinimlerinin karşılanması amacı ile verilen desteklerdir. Destek üst limiti 370 bin TL’ dir.

  

işletme-geliştirme-büyüme-uluslararasılaştırma
İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri

İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri alt programları;

 1. KOBİGEL Kobi Gelişim Destekleme Programı: Kobiler’ in ülke ekonomisinde sahip olduğu payın artması, verimlilik sağlanması, rekabet ortamlarında var olabilmek için güç sağlanması amacı ile hazırlanan projeleri ifade eden destekleme programıdır. 300 bin TL geri ödemesiz finansmanın yanı sıra 700 bin TL  olmak üzere toplam da 1 milyon TL kredi desteği sağlanacaktır.
 2. Genel Destek Programı: İşletme geliştirme programı dahilinde destek verilmesi sebebi ile bu konuda 2021 yılı için başvurular kabul edilmemiştir.
 3. İş Birliği Destek Programı: Kobiler’ in ortak bir paydada buluşarak faaliyetlerini birbirlerine destek olarak yapmaları ve teknolojik faaliyetlerin imalata dönüşmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Program dahilinde 10.000.000 TL‘ ye kadar destek sağlanacaktır.
 4. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı: Programın amacı ülkemizde yapılan faaliyetler sonucu elde edilmiş olan teknolojik ürünlerin ülkeler arası pazarda yer bulmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda verilecek olan desteklerin üst limiti 60 bin ABD doları olacaktır.
 5. KOBİ Proje Destek Programı: Kobi gelişim destekleme programının yürürlüğe girmesi sebebi ile bu başlık altında 2021 yılında başvuru kabul edilmeyecektir. 
 6. Yurtdışı Pazar Destek Programı:  Yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırması ve sağlanması amacı ile 24 ay boyunca destek sağlanacaktır. Destekleme üst limiti  300.000 TL’ dir.
 7. Tematik Proje Destek Programı: Kobi gelişim destek programının yürürlüğe girmesi sebebi ile 2021 yılında başvurular kabul edilmeyecektir.  Ayrıntılar.

KOBİ Finansman Destekleri

Bu kapsamda toplamda 2 başlık altında destek verilecektir.

Kredi Faiz Desteği: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorunlarının çözülmesi amacı ile toplamda 500 bin TL‘ ye varan tutarlarda verilecek faiz desteğini kapsamaktadır.

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı: Borsa İstanbul piyasasında İşletme alanında işlem görülmesi amacı ile verilecek olan 500 bin TL tutarındaki destekleme ödemelerini ifade etmektedir. Ayrıntılar.

Laboratuvar Hizmetleri

İşletmelerde üretilmekte olan ürünlerin kalite standartlarına uygun olmasının sağlanması, yurt dışında bulunan diğer firmalar ile rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile 9 ilde toplamda 11 tane laboratuvara destek verilmektedir. Bu laboratuvarlarda yapılacak olan testler sonucu ortaya çıkan masrafların yüzde 50‘ si kurum tarafından karşılanacaktır.

Siz de Kosgeb tarafından verilecek olan destekler için mevzuatı inceleyebilirsiniz. İnternet üzerinde bulunan formları doldurarak faaliyet gösterdiğiniz alanlarda finansman desteği almak için başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞGEM TEKMER Programı

Girişimcilik eko sisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesinde destek rakamları görselde ki gibidir.

2021 yılında girişimcilere desteklerini sürdürecek olan Kosgeb kurumuna sizde başvuruda bulunarak istediğiniz program kapsamında desteklerden yararlanabilirsiniz.

Kosgeb Desteklenen Sektörler

Kosgeb desteklenmeyen sektörlerde ki iş fikirlerine destek vermez. Kosgeb girişimcilik desteklerinden yararlanabilmek için Desteklenen sektörler içerisindeki sektörlere yatırım yapmak gereklidir. Desteklenen sektörleri incelemek için tıklayınız.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu