Kosgeb İş Planı

Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır? (Basit Yöntem) Temmuz 2021

Yeni bir iş kurmak istiyorsunuz ve kredi çekmek için KOSGEB’e başvuracaksınız. Ancak Kosgeb iş planı nasıl hazırlanır bilmiyorsunuz. Merak etmeyin, bunun için danışmanlık firmalarına başvurmanız gerekmiyor. Giyim mağazası, butik otel, şarküteri, reklam ajansı gibi tüm iş alanları için hazırlanması gereken iş planı farklıdır. Sizler için bu yazımızda kolay yoldan Kosgeb iş planı nasıl hazırlanır, Kosgeb iş planı örneği word 2021, detaylarını anlatacağız. Kosgeb iş planı örnekleri yazımızda yer almaktadır. Devam ederek tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hangi Sebeple İş Kuruyoruz?

Birçok girişimci çeşitli nedenlerle bir karar alarak bir mal ya da hizmeti üretmek için bir girişimde bulunarak iş kuruyorlar. Buradaki motivasyon kaynaklarına bakacak olursak sürükleyici faktörler olduğunu söyleyebiliriz. B örneğin işsizlik mevcut iş ortamında yönetimde anlaşamama orada mutsuz olma gibi nedenler sıralanırken sürükleyici faktörler içerisinde ise daha çok; kendi işinin sahibi olma, başarılı olma özellikleri, kişisel tatmin sağlamak ve bu kişi sırada hangi sıcaklıkta kiminle daha verimli ve üretken bir şekilde bir iş kurmak şeklinde motivasyon kaynaklarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

 • Süreç ve iş kurma sürecinin aşamaları nelerdir? hangi noktalardan geçilerek bir iş kurulur kurulur ve devam eder diye bakacak olursak öncelikle bir iş kurma düşüncesi ile bu sürecin başladığını söyleyebiliriz. Birçok girişimci öncelikle iş kurmaya kendi işinin sahibi olmaya karar vererek bu adım atıyorlar. Daha sonrasında en temel ve hayati olan nokta doğru iş fikrinin bulunması bu iş fikri bulunduktan sonra da iş fikrinin çalışacağına ilişkin çeşitli bilgilere ihtiyaç bulunuyor. Burada da özellikle bir çalışma programı dahilinde bu sürecin yönetilmesi ve bu süreçte ilan edilmesi gerekiyor.
 • Sonrasında bir ön değerlendirme yapılması önemli bu aşamada daha çok işin gerek teknik gereklidir. Mevzuatı uygunluk açısından yapılıp yapılamayacağı konusunda bir ön değerlendirmenin yapıldığı söylenebilir.
 • Daha sonra fizibilite aşaması olarak da değerlendirebileceğimiz yapılabilirlik araştırmasına geçilir yapılabilirlik araştırmasında bu düşünülen iş fikrinin karlı bir iş olup olmadığı konusundaki bir çalışma gerçekleştirildi.
 • Bu konuya karar verilir ve sonrasında ise bizim sitemizin de konusu olan iş planı çalışması gereken yapılması gereken çalışmalardan birisidir. Zaten sitemizin tüm içeriklerinde iş planını unsurlarını bölümlerini ve nelerden oluştuğunu mevcuttur.
 • Eğer bu aşamadan sonra iş planı da girişimciye işin yapılmasının doğru olduğunu, bu işten kar elde edilebileceğini ve bir fayda yaratabileceğini söylüyorsa, işin kurulma aşamasında geçilir. Burada artık fiilen yeni bir tüzel kişiliğin ortaya çıktığı çalışmaya başladı bir aşamaya geçilmiş olur.
 • Sonrasında ise eğer iş başarıyla yürüyor ve devam ediyorsa da daha sonra işin çalışması ile birlikte eşin geliştirilmesi ve belki işte kar olanaklarının daha arttırılması değerlendirilir. İşletme kurmanın nedenlerini ve bakacak olursak burada ön plana çıkan bazı nedenlerden söz edebiliriz. Elbette ve günümüzde birçok girişimci ya da geçmişteki birçok girişimci çok çeşitli nedenlerle iş kurmuş durumdalar. Ancak bunların en önemlileri ve en etkili olanlarını bakacak olursak özellikle birçok girişimcinin bağımsız çalışma isteği ve kendi işinin patronu olma amacının önemli olduğunu söyleyebiliriz Elbette ki birçok girişim temelde kağıt elde etmek amacıyla kuruluyor ve bu amaç için çalışıyor dolayısıyla para kazanma isteği de burada önemli olduğu kesindir.

KOSGEB İş Planı Nedir? Hangi Amaçla Hazırlanmaktadır?

İş planı iş kuran girişimcilerin yeni bir iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. İş planı bir girişimcinin yol rehberidir ve çok önemlidir. İş kurmadan önce araştırma ve planlama, strateji belirleme, mali yardım, yapılacak işin iyice kavranmasında son derecede kullanışlı bir yöntem ve kontrol aracıdır. Özellikle son 20 senedir iş planları hızla değişmektedir. İş planlarının zamanla bağlantılı olarak güncelliklerini yitirmemeleri gerekmektedir.

İnternet sayesinde iş planı artık çok daha kısa sürelerde hazırlanmaktadır. Girişimciler yaptıkları işe hakimlerse iş planları kısa özetler şeklinde yapılabilir. Girişimciler iş planı üzerinde gereğinden fazla zaman harcamamalıdır. Ürünü planlarken o işi nasıl yapacaklarını planladıkları bir doküman hazırlamalıdır. Başka bir haliyle Kosgeb iş planı; Kosgeb resmi web sayfasından indirdiğiniz “Yeni Girişimci Desteği İş Planı” boş haliyle 4 sayfa ve 6 bölümden oluşan bir word dosyasıdır. Bu dosyada boş bırakılmış yerlere ilgili verileri ve bilgileri yazarak oluşturacağınız iş planınız 25-35 sayfayı bulacaktır. Kosgeb iş planı örneği word dosyasını indirerek, bilgilerinizi girerek iş planınızı hazırlayabilirsiniz. İş planı dosyası doldurulmuş olarak bulunmamalıdır. Girişimciye ait kişisel bilgilerin doldurulması nedeni ile dosyayı indirip bilgilerinizi bizzat sizin girmenizi öneririz.

İlk sayfada, girişimcinin adı soyadı, iş fikri ve işin adı yazılacaktır. Bu kısım en son doldurmanız, bütünlüğü korumanız açısından önemlidir. İş planı oluştururken aşağıda açıklamalarını verdiğimiz bilgiler ve bölümler halinde hazırlayarak iş planınızı oluşturabilirsiniz.

KOSGEB İş Planında Yer Alan Konular Nelerdir?

İş planında yer alan konular; işletme ve faaliyet konusu, Girişim ve girişimci hakkında genel bilgiler, Pazar bilgileri ve pazarlama planı, Üretim planı, Yönetim planı, Finansal plan, KOSGEB’ten talep edilen destekler konuları yer almaktadır. Proje hazırlarken doldurulması gereken ve hakkında bilgi sahibi olmanız gereken konular aşağıdaki gibidir.

BOŞ İŞ PLANI ÖRNEĞİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ!

İş Kurma Projesi

 • Dükkanın ismi ve dükkanın mahalle ve sokağını belirleyin.
 • Sektöre karar verin.
 • Proje hedeflerini belirleyin.
 • Üretim alanını belirleyin.
 • Satış ve pazarlama yöntemlerini ortaya koyun.
 • Aylık ve yıllık ciroyu belirleyin.

İş Planı Hazırlanmasında İşletme ve İşletme Faaliyet Konusu

İş planı 1. bölümünde işletme, işletmenin faaliyet konusu, iş kurma süreci, Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri doldurmak gerekmektedir.

Kosgeb iş planı nasıl hazırlanır

Kosgeb İş Planı Girişimci Bilgileri

İş planının 2. bölümünde girişimciye, ortaklara ve işletmeye ilişkin bilgiler yer almaktadır. Girişimci ve İşletme Ortaklarına ilişkin bilgi tablosu, iş fikri ve seçme nedeni, işletmenin Hukuki Statüsü ve Seçme Nedeni, işletmenin misyonu, işletmenin vizyonu, işletmenin kısa vadeli hedefleri, işletmenin orta ve uzun vadeli hedefleri yapacağınız işe uygun olarak doldurmak gerekmektedir. Kosgeb yeni girişimci desteği linkine de göz atabilirsiniz.

İş Planı Hazırlama; Pazar ve Pazarlama Bilgileri

Kosgeb İş planının 3. bölümünde  pazar ve pazarlama ile ilgili olup adım adım ilerler isek; pazarın büyüklüğü, hedeflenen Pazar payı, Pazar profili, rakip analizi, pazarlama satış hedefleri, Sektörle ilgili gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler, Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler, ürün hizmet tanımı, ürün hizmet fiyatının nasıl oluşturulduğu, yer seçimi, müşteriye ulaşım kanalları, ürün hizmet tanıtım planı yapacağınız işe uygun olarak doldurulması gerekli kısımlardır.

Üretim Planı ve Bilgileri

İş planının 4. bölümünde üretim, üretim planlaması ve sürecin aşamaların oluşturulacağı bölümdür. Nace kodu (uluslararası ticari iş kodu), üretim hizmet sunum sürecinin aşamaları, iş akış şeması, Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar, hukuki gereksinimler üretim planı dahilinde oluşturulacak kısımlardır.

Yönetim Planı Hazırlanması

Önceki bölümlerden gelerek detaylandırdığımız işletmemiz, hedef müşterimiz, ürün veya hizmet ve unların müşterilere nasıl ulaştırılacağı kısaca belirlendi. 5. bölümde, bu saydığımız işleri yapabilmek için nasıl bir idari yönetime ve hangi personellere ihtiyaç duyulacağı belirlenmelidir. Organizasyon Şeması, Görev ve Sorumluluklar, Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri yapacağınız işin yönetim planı içerisinde yer almaktadır.

İş Planında Finansal Plan Bölümü

Bu 6. bölümde kosgeb iş planımızın bölümleri arasında temellerini belirlediğimiz pazarlama, satış, üretim, personel, işletme ile ilgili gider ve gelirleri planlanacağı aylık ve 1 yıllık nakit akış tabloların oluşturulduğu kısımdır.

Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri, İşletme Giderleri, Nakit Projeksiyonları, üretim satış hedefleri, kara geçiş noktası, Özkaynak veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman konuları finansal plan dahilindeki konulardır.

Daha önce onaylanan, hibe kredi alan projelere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Kosgeb İş Planı Nasıl Doldurulur? Video Anlatımı İçerir

Önce baştan işte girişimcinin adı soyadı iş fikri ve işletmenin adını yazmanız geriyor. Zaten sizin formu doldurduğunuzda yani KOSGEB’e teslim etmemiz gerektiği zaman zaten işinizi açmış olacaksınız.

Buraları tık tık dolduruyorsunuz ondan sonra 10 bölümden oluşan iş planı 1 bölümü genel bilgilerden oluşuyor. Farkındaysanız komple doldurdum. Burada kendinizi kısaca anlatıyorsunuz. Yani burasının kısa olmamasını önem gösterin. Kendinizi mutlaka eğitiminiz, nerelerde çalıştınız, çalıştığınız yerlerden neden ayrıldınız, ayrıldıysanız ne için ayrıldınız, gibisinden buraları komple dolduruyorsunuz. Ben kısa yazdım hatta bu yani bu kadar yazmama rağmen kısa oldu. Ancak birazcık daha uzun yazımı en sonuna da katıldığınız ve nerede katılırsanız KOSGEB eğitiminizi tarih ile beraber yazıyorsunuz. İşte bu KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi katılarak belge almaya hak kazandım diyerek sonuna ekleyin. Bu girişimci bölüm ne yapıyorsunuz bunu, 1.25 fikrinize geldiğiniz zaman Bayağı da yazmışım ben. Hatta bu bölümde bu işi neden kurmak istediğiniz, aklınıza nasıl neyden etkilendiniz, bunları yazıyorsunuz ve dolu dolu yazın. Bu iş planı sizi rezil de eder vezir de eder. Yani korkutmak istemem ama maalesef durum bundan ibaret.

KOSGEB sizi bu iş planınızı tanıyor. Buraya ne yazdıysanız öyle tanıyorsunuz. Çünkü kurulda da görevlilerin elinde sizin bu iş planımız olacak. O yüzden bu bölümü mutlaka iyi bir şekilde doldurmaya özen gösterin. 12 bölüme geldiğimiz zaman burada kendinizi bilgilerinizi yazıyorsunuz.

 • Kişisel bilgiler
 • Adınızı soyadınız
 • Adresiniz
 • Telefon numaranız
 • Mezun olduğunuz eğitim Kurumu; Orta öğretim, ön lisans, lisans ya da yüksek lisans bilgilerinizi girmelisiniz. Eğitimleriniz dışında katılmış olduğunuz başka sertifika programları var ise mutlaka o bilgileri de eklemelisiniz. Work shopları, katıldığınız sınıf fuarlarını eklemenizde fayda olacaktır.

Bu bilgiler size artı puan kazandıracaktır. En sonunda da diğer nitelikleri diye bir bölüm bulunmaktadır. Burada kendinize ait olan bilgiler yer almaktadır. Bu alana varsa hobilerinizi ya da fobilerinizi yazabilirsiniz. Nelere, hangi alanlara ilgi duyduğunuzu belirtebilirsiniz. Örneğin sefere çıkmayı severim, dansa ilgim vardır, müzik dinlemeyi severim, sinemaya ve tiyatroya ilgim vardır, gitar çalmayı severim gibi. Böylece sizin hangi alanlara ilgi duyduğunuzu öğrenmiş olacaklar. Daha sonrasında 2.2 alanında girişimci ve işletme ortaklarına ilişkin bilgi tablosu yer almaktadır. Bu alana adınızı, T.C. kimlik numaranızı ve bu eğitime başlama tarihinizi yazmalısınız. Boş bırakmanız gereken alanlara ”yok” yazabilirsiniz. Asla boş bırakmamanızı öneririz. Ortaklarınız var ise ortaklarınızın bilgisini yazmalısınız.

2.3 alanında yer alan iş fikri ve bu iş fikrini seçme nedeni adlı bir bölüm bulunmaktadır. Bu alana gerçekten iyi bir şekilde doldurmaya özen gösterin. Swoot analizini bu bölüme mutlaka eklemelisiniz. Daha sonra işletmenin misyonu ve vizyonu yazılı alana işletmenizi, amacına ise gelecekte kendinizi ve şirketinizi nerede görüyorsunuz, yazabilirsiniz.

KOSGEB İş Planında Yer Alan Konular Nelerdir?
Kosgeb iş planı nasıl hazırlanır?

Kısa vadeli hedefleri ve orta ve uzun vadeli hedefler bölümüne geldik. Bu alana uzun yazmaya gayret etmelisiniz. Burada mutlaka bu hedeflerinde istihdam yaratmak olsun. Çünkü KOSGEB sizin zaten istihdam yaratmanızı istemektedir. Bu yüzden bu iki bölümü de mutlaka istihdam yaratmak istiyorum, insanları ve müşterileri mutlu etmek istiyorum gibi bilgilere yer verin. Daha sonrasında 3. bölüm yani pazar bilgileri ve pazarlama alanına geliyoruz. Bu alan diğerleri kadar önem taşımaktadır. Sizin sektörünüzdeki yerinizi ve sektördeki durumunuzu görmek istemektedir. 3.1’de ise pazarın büyüklüğü ve hedeflenen pazar payı bilgisi yer alıyor. Bu alanda kendinizi ve sunduğunuz ürün ve hizmetin ciro bazında yıllık hacmini tablo şeklinde belirtmeniz gerekecektir.

Pazarda nasıl bir yer edersiniz? bu durumu görmek istiyorlar. 3.2 bölümüne geldiğimizde ise pazar profili alanında bir profil oluşturuyorsunuz. 1 yıllık bir profil olacak şeklinde tablo oluşturmalısınız. Ardından 3’e baktığımı zaman rakip analizi başlığı yer almaktadır. Kendi kendinize rakip gördüğünüz şirketleri, işletmeleri ve swoot analizini yapmalısınız. Çok önemli olduğundan bunu güzel bir şekilde belirtmelisiniz.

3.4’de pazarlama satış hedefleri yer almaktadır. Sattığınız ürünlerin aylık tutarına dahil bir tablo yapmalısınız. Ne istiyorsanız aylık şeklinde tabloda belirtmelisiniz. Sektörel gelişmeler fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. 3.5 alanında ise sektör raporlarındaki sıfatını buraya yazıyoruz. Bu alanda bizden analiz istenmektedir. Daha sonrasında en önemli noktalardan bir tanesine geldik. 3.6 beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler olumlu ya da olumsuz durumlarda ne gibi tedbirler alacaksın ikinci veya üçüncü planları neler olacak; A planı B planınızı burada görmek istiyorlar.

Örneğin ekonomik krizde ne yaparsın, ne gibi bir yola başvurursun, çalışan bulma problemi, iş yeri sahibi seni çıkartmak ister ise bu durumda ne yaparsın gibi sorular ve cevaplar yer almaktadır. Bu problemleri çözerken zor durumlarda ne gibi yollar izleyeceğini görmek istiyorlar. Bu bölümünde KOSGEB iş planında güzel bir şekilde doldurun. Daha sonra ve hizmet tanımına geldiğiniz zaman sattığınız her ürünü çeşitleri ile beraber tek tek yazın. Burada yazdığınız her şeyi maddeler şeklinde yazın. Hep saf madde şeklinde olmalıdır. Daha sonra ürün hizmet fiyatının nasıl oluşturulduğuna geldiniz. İşte bunu zaten fiyat listesi çıkartıyorsunuz. Bu 3.9’da yer seçimini anlatıyorsunuz. 3.10 bölümüne geldiğimiz sırada müşteriye ulaşım kanalları vardır. Facebook’ta ve Instagram’da hesaplarınız olsun, broşürler bilboardlar gibi müşteriye ulaşım yollarını dolduruyorsunuz.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu