Devlet Tarım Destekleri

Miras Tarla Kredisi Şartları Temmuz 2021

Tarım arazilerinin miras ve satış ile bölünmesi engellemek amacıyla tarım arazisi varisine finansman desteği verileceği açıklandı. Tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla mirasçılara sağlanacak olan ucuz finansman desteği 2021 yılında verileceği müjdesi verildi. 2021 yılında atasından, dedesinden tarla kalan mirasçıların kardeşlerindeki hisseleri de satın alabilmesi amacıyla kamu bankalarından Tarım Arazisi Mirasçısına Ucuz Kredi Desteği verilecek, mirasçı kredi başvurusu yapabilecek. Ziraat Bankası sübvansiyonlu arazi alım kredisi başvurusu, gerekli evraklar, faiz oranı ve hesaplamalar ile ilgili tüm detayları yazımızda inceleyebilirsiniz.

Tarla Kredi Destekleri 2021

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yapılan düzenlemelere göre tarım arazilerinin korunması ve daha etkin olarak kullanılmasına yönelik olarak arazilerin kullanma planlarının yapılarak erozyonla mücadelede daha etkin rol almak amacıyla ülkenin tarım arazisi varlığı belirlendi. 2021 yılında 28 milyon hektar olarak belirlenen tarım arazileri etkin kullanmak amacıyla arazilerin üretime kazandırılması için teşvik edici uygulamalar başlatılacak. Tarımda mirasçıya ucuz kredi desteği de bu uygulama arasında en dikkat çeken uygulamalar arasında yer alıyor. Detaylar.

Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme

Türkiye, tarımsal ekonomide ilk 5 ülke arasına girmeyi hedeflerken, toprak reformuyla yaklaşık 9 milyon hektar tarım alanının satış ve miras yoluyla bölünmesini engelledi. Bu süreçte çok sayıda mirasçısı bulunan, uyuşmazlıklar nedeniyle 720 bin hektar arazinin ise veraset intikali yapılamadı.

Bu kapsamda olup da çiftçi kayıt sistemine dâhil olamadıkları için tarımsal destekten yararlanamayan üreticilere kolaylık sağlandı. Hisseli tarım arazileri masrafsız birleştirilebilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arazi intikalinin çözümü için harç ve vergi muafiyeti getirildiğini söyledi.

28 MİLYON HEKTAR ALAN

Türkiye’nin tarım arazisi varlığı 28 milyon hektar olarak belirlenirken Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları sonuç verdi. Tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemleri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’yle entegre edilerek, tarım arazileri devir takip sistemi yazılımı hazırlandı.

Tarımsal arazi satışı için yaklaşık 52 milyon dekar arazi, 2.6 milyon adet parsel başvurusu gelirken, 65 bin 421 adet parselde 7 milyon 983 bin dekar alanın satışla bölünmesine izin verilmedi. Miras yoluyla devir için de 4.1 milyon dekar arazi için 318 bin adet başvuru yapıldı.

Bu kapsamda da 67 bin adet başvuru ve 905 bin dekar tarım arazisinin mirasla bölünmesine de izin verilmeyerek toplamda yaklaşık 9 milyon hektar tarım alanının satış ve miras yoluyla bölünmesi engellenmiş oldu.

HARÇ VE VERGİ MUAFİYETİ

Pakdemirli, 2014’ten bu yana mirasçıların takibini yaptıklarını belirterek, “2005-2021 arası 720 bin hektar tarım arazisinin intikali yapılamadı. İntikalin çözümü için süresi içinde (vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde) işlemlerini yaptıran varislere harç ve vergi muafiyeti getirildi” dedi.

Vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde devir işlemlerini yapan tüm mirasçılar vergi ve harçtan muaf tutuluyor. Hisseli tarım arazileri masrafsız birleştirilebilirken, vergi, harçla birlikte döner sermaye ücreti de alınmıyor.

Bu muafiyet; sulu ve kuru tarım arazilerinde 20 dekardan küçük, dikili tarım arazilerinde 5 dekardan küçük, örtü altı tarım arazilerinde 3 dekardan küçük hisseleri kapsıyor. Ölümden itibaren 1 yıl içinde intikalini yapanlardan vergi alınmayacak.

KREDİ DESTEĞİ DE SAĞLANIYOR

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmelere küçük aile işletme desteği veriliyor. Arazilerin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla varislerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması için çalışma yapılacak.

Arazileri korunması, etkin kullanımı için ülke genelinde detaylı toprak etütleri yapılarak, bu arazilerin haritalanması, sınıflandırılması sağlanacak. Toplam 2 milyon hektar tarım alanının detaylı toprak etütleri Ulusal Toprak Veri Tabanına işlenecek, 2.5 milyon hektar tarım alanının arazi kullanım planlaması yapılacak.

Tarım Arazisi Mirasçısına Ucuz Kredi Desteği Müjdesi

Tarım arazilerinin kullanım planlamasının yapılarak toprak kayması ve erozyonla etkin mücadele yapılabilmesi amacıyla devreye alınan teşvik edici uygulamalar kapsamında atıl durumda olan ve nadasa bırakılan arazilerin de tarıma kazandırılması amaçlanıyor. Bu şekilde yapılan yeni düzenleme ve teşvikler ile tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan anlaşmazlıkların giderilmesi ve işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik kurumsal ve hukuki düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Mirasçılara Ucuz Tarla Kredisi Avantajları

Bu destek sayesinde, tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak. Tarım arazilerinin satış ve devir işlemlerine ilişkin tüm uygulamalar ülke genelinde Tapu müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı iş birliğinde gerçekleştirilecektir. Bunun için gerekli tüm eğitim çalışmaları tamamlanarak tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla varislerin finansman desteği sunulacak.

Tarla Kredisi Hesaplama

Dedesinden ve babasından miras kalan tarlası olan ve bu arazi topraklarını paylaşmakta güçlük çeken varisleri yani mirasçıları rahatlatmak için kredi desteği sağlanacaktır. Toprakları bölünerek paylaşılan ve diğer hak sahiplerinin paylarını da almak isteyen mirasçılar düşük faizli ve uzun vadeli krediler ile desteklenecek. Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesi önlemek amacıyla mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacaktır.

Tarım arazisi varislerine ucuz kredi müjdesi 2021

2021 yılından itibaren ucuz mirasçı kredisi devreye almış olup, 2021 Yıllık programın tarımla ilgili hedefler bölümünde, ‘Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde kredi desteği verilecektir’ ifadesi yer aldı. 2021 Yıllık Programında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ortaklaşa görev alacakları bu programda, arazilerin miras yoluyla bölünmesini engellemek için varislerin kredi desteğine ulaşabilmeleri sağlanıyor.

Ziraat Bankası Arazi Alım Kredisi

Kamu bankalarından tarım arazisi almak için nakit başvurusu yaptığımız en önemli banka Ziraat’tır. Bu tarım arazilerinin üretim için tekrar işlenebilmesi, yeniden düzenlenebilmesi için üretim nerede yapılacaksa o arazi alımları için kredi imkanı sunuluyor. Gerçek kişi veya tüzel kişi olarak başvurularınızı tüm şubelerden gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası yatırım kredisi avantajları ve başvuru özellikleri;

 • Hisseli tarım arazilerinde hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından hisse paylarının alınması için,
 • Bitişik olan araziler hisseli olmasa bile satın alınması,
 • Hem hisseli hem de bitişik parsellere ayrılmış olmayan arazilerin satın alınması için kredi desteğinden yararlanabilirsiniz.

Yatırım kredisi kriterleri size uyduğu takdirde ve yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanmış olan koşulları taşıyorsanız, sübvansiyonlu düşük faizli kredi imkanından faydalanırsınız. Dönüm başına ne kadar kredi veriliyor sorusu ve faiz oranları için tüm yanıtları banka şubelerinden alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarla Kredisi Hesaplama (Sübvansiyonlu)

2021 yılında yüzde 25 oranında faiz desteği sağlayan bankalardan biri de Ziraat Bankası’dır. Alınan faiz indirimi kararı ile belirlenen üst limit 2.500.000 TL’dir. Arazi alım desteğinde hesaplamalar yıllık cari faiz oranına göre yapılmaktadır. Arazi alırken yüzde 2,5 destekten yararlanarak alınacak oran %10-%2,5’tan yüzde 7,5 oranına denk gelmektedir. Yıllık faiz oranı (7,5*12)’den %0,62 olarak bulunur.

Ziraat Bankası Arazi Alım Kredisi Faiz Oranı

Toplam 60 ay vadeli, Faiz Oranı %0,62 Olan Sübvansiyonlu Arazi Alım Kredisi Hesaplama Tablosu:

 • 50 bin TL alındığında aylık 1,036,17 TL taksit ile toplam ödeme 62.170,26 TL olmaktadır.
 • 100.000 TL kullanırsanız, aylık 2.072,34 TL ve 124.340,57 TL geri ödemeniz olur.
 • Çektiğiniz miktar 150.000 TL ise Aylık 3.108,51 liralık taksitler ile, toplamda 186.510,86 lira ödersiniz.
 • 200 bin lira kredi kullanmanız durumunda ödeyeceğiniz tutar 60 ayda 248.681,15 TL olmaktadır.

Miras Tarla Kredisi Başvurusu Gerekli Evraklar

Devlet destekli olarak sübvansiyonlu kredi kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki belgeleri hazırlayarak en yakın Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunabilir.

 • T.C. Kimlik Belgesi
 • e-Devlet aracılığı ile de alınan ÇKS kayıt belgesi
 • Mevcut tarlanın tapu fotokopisi
 • Kullanacak vatandaşa karşılık teminat belgeleri
 • Mali gelir tablosu (3 aylık)
 • Borcu yoktur yazısı

Miras Tarla Ucuz Kredi Desteği Başvurusu

Miras olarak kendisine kalan tarım arazileri en fazla 20 dönüme kadar olan bölünebilme ve 20 dönümün altında daha küçük parçalara bölünmesine izin verilmediğinden dolayı, atasından dedesinden miras olarak kalan tarım arazisi olan mirasçılar kendi haklarını alabilmek ya da diğer pay sahiplerine haklarını devredebilmek için devir ve satış işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Ancak son dönemlerde tarım arazilerinin değerlerinin yükselmesi ve büyük değer kazanması gibi nedenlerle mirasçılar tek başına diğer hisseleri almakta zorlandığından devir ve satış  işlemlerini gerçekleştirebilmek için kamu bankalarından finansman desteği alabilecekler.

 • Tarım arazilerinin üzerinden belirsizliklerin ve pay edilmesi önündeki zorlukların kaldırılması amacıyla miras kalan tarım arazilerini almak isteyenler için finansman desteği ihtiyaçlarının karşılanması için 2021 yılından ucuz kredi desteği kamu bankalarına aktarılarak, mirasçılara destek sağlanacaktır. Ayrıntılar.
 • Mirasçılara sağlanmak üzere kamu bankalarına aktarılacak olan destek devletin kesesinden verilecek.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine kamu bankalarına ‘görev zararı’ adı altında ödeme yapacak olup krediye uygulanacak olan faizin bir kısmını devlet bütçesinden karşılayacak. Yine kamu bankaları kendi kar-zarar hesabı yaparak ucuz krediyi mirasçılara dağıtacak. Ne olursa olsun mirasçılara kullandırılacak olan mirasçı kredisinin maliyeti halk tarafından ödenecek.

AVRUPA ÜLKELERİNDE BÜYÜKLÜK 175 DEKAR

Avrupa Birliği ülkelerinde 175 dekar olan ortalama toprak büyüklüğü Türkiye’de 59 dekarda kalıyor. Toprak reformu kapsamında miras yoluyla bölünen toprakların yeterli büyüklükte parsel değilse ortak kullanımı teşvik ediliyor.

Tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyet kaynaklı ihtilaflarına giderilmesi, işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik kurumsal, hukuki çalışmalar sürüyor. Tarım arazilerinin ve nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılması için teşvik edici uygulamalara gidiliyor.

Yeni Tarımsal Kalkınma Programları

2021 Yıllık program kapsamında sağlanacak uygulamalar ile tarım toprakları etütleri de yapılacak, detaylı etüt çalışmaları ile arazilerin haritalanması ve sınıflandırılması sağlanarak detaylı toprak etütleri devletin veri tabanına kayıt ettirilecektir. Bu kapsamda 2 milyon hektar tarım alanının detaylı toprak etütleri Ulusal Toprak Veri Tabanı’na işlenecek.

Toprak Bilgi Sistemi’ne dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacak. 2,5 milyon hektar tarım alanının arazi kullanım planlaması yapılacak.

Önümüzde ki yıllarda tarım arazileri kentleşme ve sanayileşme gibi tarım dışı sektörlerden de gelen talepler göz önünde bulundurularak arazi ihtiyaçları gün geçtikçe artmakta olup, orman, çayır mera ve tarım alanlarının korunması ve kullanım dengesinin sağlanabilmesi amacıyla arazi kullanım planları hazırlıklarına start verildi.

 • Tarım sektöründen çıkan atıl durumda olan ve artık tarım için kullanılmayan tarım arazilerinin ve nadasa bırakılan tüm alanların tarımsal üretime kazandırılması amacıyla başlatılması planlanan teşvik edici uygulamaların yanında hazine arazilerinin kiralanması için gerekli çalışmalar yapılmıştı.
 • Toprağı arazisin olmayan ya da yeterli miktarda toprağı bulunmayan çiftçilere hazine arazilerinin kiraya verilecek tarım da verimliliğin artırılması ve hazine arazilerinin tarıma kazandırılması ile ilgili detaylara buradan göz atabilirsiniz.
 • Tarım Arazilerinin tarım dışında başka amaçlarla kullanılması ve kullanım baskısının azaltılması amacıyla denetimlere artırılığ gerekli tüm düzenlenmeler de 2021 yılında tamamlanacaktır.
 • Bu şekilde tespit edilen ovalara büyük ova koruma alanı olarak ilan edilip, ova sınırları yeniden güncellenmesi planlanmaktadır.
 • Atıl durumda olan ve tarım arazisi olarak kullanılmayan arazilerin tarıma yeniden kazandırılması amacıyla arazi bankacılığı sistemi kurulacak.
 • Tarım arazisi piyasasının geliştirilmesi amacıyla kurulacak olan arazi bankacılığı düzenlemeleri önümüzde ki yıl tamamlanacak. Böylelikle sözleşmeli üretim desteklenerek, çiftçilerin sözleşmeli üretime katılmaları özendirilecektir.
 • 2021 yılında kurulması planlanan arazi bankacılığı sistemine dair tüm hukuki ve kurumsal düzenlemelerin de tamamlanarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Arazi toplulaştırma çalışmalarına sulama yatırımları birlikte devam ettirilip, tescil işlemleri hızlandırılacak. 200.000 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları başlatılması ve 1,2 milyon hektar alanda tescil işlemleri tamamlanması da uygulamalar arasında yer almaktadır.

Bana Kalan Mirası Nasıl Öğrenebilirim? Tıkla hemen öğren.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu