Sağlık

SGK Sağlık Kurulu Ne Zaman Toplanır?

SGK Sağlık Kurulu toplanma zamanları, 31 Mayıs 2006 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 2 Temmuz 2013 tarihinde güncellenmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kanununda yer alan Madde11’e göre belirlenmektedir. Bu maddeye göre SGK Sağlık Kurulu haftada en az 1 defa toplanmaları gerekmektedir.

SGK Sağlık Kurulu Nedir?

SGK Sağlık Kurulu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile verilmiş olan görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş olup, branşları SGK tarafından belirlenen uzman hekimlerden oluşmaktadır. SGK Sağlık Kurulu, Yüksek Sağlık Kurulu ve Bölge Sağlık Kurulu olmak üzere iki temel kuruldan oluşmaktadır. Yüksek Sağlık Kurulu Ankara’da yer almaktadır. Bölge Sağlık Kurulu ise Türkiye’nin 13 ayrı ilinde yer almaktadır. Türkiye’deki her il çevre bölgedeki en yakın Bölge Sağlık Kurulu’na bağlıdır. SGK Sağlık Kurulu’nun görevleri, yetkileri ve işleyişi Resmî Gazete’de yayımlanmış 5510 sayılı kanun ile belirlenmiştir. SGK Sağlık Kurulu görevleri arasında, bir hastalığın meslek hastalığı sayılmasına ilişkin onay vermek, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirmek gibi görevler yer almaktadır.

SGK Sağlık Kurulu Kimlerden Oluşmaktadır?

SGK Sağlık Kurulu Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 5510 sayılı kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere branşları kurum tarafından belirlenecek olan uzman hekimlerden oluşmaktadır. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu:

 • Millî Savunma Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Yüksek Öğretim Kurulu
 • En fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Kurumları tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşmaktadır. Seçilmiş olan uzman hekimler, 5510 sayılı kanunda yer alan görevlere ve yaptırımlara tabi tutulmaktadırlar.

SGK Sağlık Kurulu Hangi Zamanlarda Toplanır?

SGK Sağlık Kurulu, 5510 sayılı kanuna göre toplanmakta ve kararlarını almaktadırlar. Kanunda, kurulun toplanma zamanları haftada en az bir defa olmak üzere en az 7 üye toplanılacağı yer almaktadır. Kamu çalışanlarının, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bazı işlemlerini karara bağlamak amacı ile oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde bulunan “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu” toplantılarına katılanlara kanun gereğince huzur hakkı ödenmektedir.

SGK Sağlık Kurulu’nda görev alacak olan uzman hekimler 3 yıl süre ile görev yapmakta ve görev süreleri bitenler yeniden görevlendirilebilmektedirler. SGK Sağlık Kurulu toplantılarına bir takvim yılında mazeretsiz olacak şekilde birbirini izleyen beş toplantıya katılmayan veya bir takvim yılında toplamda on toplantıya katılmayan uzman hekim üyesinin üyeliği kendiliğinden sona ermekte ve yerine bir başka uzman hekim aynı usul ve şartlar altında görevlendirilmektedir.

SGK Sağlık Kurulunun Görevleri Nelerdir?

SGK Sağlık Kurulunun görev kapsamı ve sınırları 5510 sayılı kanunda açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. SGK Sağlık Kurulunun görevleri bu kanuna göre şunlardır:

 • SGK Sağlık Kurulu, sigortalılar hakkında vazife malûllük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar.
 • SGK Sağlık Kurulu sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır.
 • SGK Sağlık Kurulu sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır.
 • SGK Sağlık Kurulu, bu Kanunda yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir.

SGK Sağlık Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli sekretarya işlemleri Kurumca yerine getirilir.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu