İhtiyaç Kredisi

Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? (Güncel) Temmuz 2021

Sübvansiyonlu kredi hakkında bir çoğumuzun bilgisi bulunmamaktadır. Tarımsal destekler söz konusu olduğundan merak edilen sübvansiyonlu kredilere değinerek kısa ve net bilgilerde bulunacağız. Sübvansiyon nedir? Üretimi desteklenen sübvansiyonlar nelerdir? Sübvansiyonlu kredi nedir? hesaplama nasıl yapılır? adlı başlıklara değinerek kafalarımızda oluşan soru işaretlerinin cevaplarını vermeye çalışacağız.

Sübvansiyon Nedir?

Sübvansiyon Nedir?

Üreticilerin ve tüketicilerin yapmış oldukları atılımlarda devletimizin sağlamış olduğu karşılıksız mali yatırımlar olarak açıklaması yapılmaktadır. Devletimizin yapmış olduğu karşılıksız destek olarak bilinmektedir. Tarımsal üretimlere destek vermek amacıyla ekonomik veya sosyal yardımlaşma olarak bir çok sektör desteklenmektedir.

Kredilerin faizlerinin düşürülmesi, çok fazla tüketilen ürünlerin fiyatlarının düşürülmesi için devlet bütçesinin zararına yapılan alımlar şeklinde de destekler verilmektedir. Tüm bu konular ise ”Sübvansiyon” başlığı altında ele alınmaktadır. Kısacası faiz indirimi olarak ta tanımlanabilir.

Üretimi Desteklenen Sübvansiyonlar Nelerdir?

Makalemizde değerlendirmeye almak istemiş olduğum bu başlık ise üretimi desteklenen sübvansiyonlar ile alakalıdır. Aşağıda maddeler halinde bu konunun alt başlıklarına değinerek sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 • Maliyeti düşürmek için ucuz girdi sağlanması
 • Üretilen mal başına yardım sağlanması
 • Vergi muafiyetinde avantaj sağlanması
 • İhracatı desteklemek amacıyla döviz girdisi başına ödemelerin yapılması
 • Üreticiye düşük faizli kredi verilmesi

Sübvansiyonlu Kredi Kullanım Şartları

Devlet destekli sübvansiyonlu krediler, tarım arazilerinin üretime kazandırılması, çiftçilerin kullanacağı kredide işletme kurmak ve mevcut işletmenin kapasitesini genişletmek amacıyla verilir.

Ziraat Bankası tarafından kullandırılan devlet destekli krediler ve faiz indirimli krediler arasında yer alan arazi alım kredisiyle bitişik arazilerin satın alımı, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alımı ile sübvansiyonlu krediden yararlanılabilir.

3 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce düşük faizli kredi kullanımından faydalanmak için bazı şartları sağlıyor olmanız gereklidir. 

Resmi Gazete’de ilgili tarihte Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan şartlara uygunluk sağlayanlar düşük faizli kredi çekebilirler.

Gerçek ve Tüzel kişilerin yararlanabileceği düşük faizli sübvansiyonlu kredi kapsamında gereken evraklar ise;

 • T.C Kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Başvuru sahibine ait Çiftçi Kayıt Belgesi/ ÇKS Belgesi
 • Kullanılacak olan krediye karşılık teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre son 3 aylık mali bilanço ve gelir tablosu
 • Alınacak olan tarlaya ait tapu belgesi
 • Vergi dairesinden alınacak vergi borcu yoktur ibareli yazı

Tüzel kişilerden istenecek ilave evraklar;

 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Temsile yetkin kişilerin noter onaylı kararı

25 Mart 2021’de Uygulama Esasları Tebliği’nde ise faizsiz kredi konularına ilişkin gerekli koşullar, ilave indirimler yer almıştır.

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi Nasıl Hesaplanır?

Sübvansiyonlu kredi nedir, faiz indirimli kredinin hesaplaması nasıl yapılır? Sübvansiyonlu krediler, devletin vermiş olduğu desteklerle de alakalı olarak çekilen kredilerin faiz oranlarının düşürülmesi ile de tanımlanmaktadır.

Son dönemlerde oldukça dikkat çeken (faiz indirimli) sübvansiyonlu tarım kredileri gündemde yerini alırken bu konu hakkında şu şekilde açıklama yapmamız daha doğru olacaktır.

Tarım ile uğraşan üreticilerin yapmış oldukları üretimlerde gerekli olan finansman ihtiyaçlarının uygun bir şekilde karşılanması için Ziraat Bankasının, aynı zamanda tarım kredi kooperatiflerinin kredi kullanımı usule uygun olarak verilmesi öngörülmüştür. Sübvansiyonlu tarım kredileri için aşağıdaki maddelerdeki açıklamalara da dikkat çekmek istiyorum.

 • Mevcut işletmelerin satın alınmasına ilişkin satın alınacak olan işletmenin kredi olanları ve indirim oranları dikkate alınmalıdır.
 • Bankacılık kanunun risk grubu tanımına giren işletmelerin kullanmak istedikleri kredi toplamları kredi üst limitini aşamaz.
 • İndirim oranları özellikli kriterleri yerine getirme şartı ile uygulanmaktadır.
 • Bitkisel ve Hayvancılık üretim konularında finansman desteğine ihtiyaç duyan ve kredi kullanmak isteyen üreticiler için uygulanacak olan indirim oranları Tebliğ ile belirlenen özellikli kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla verilmektedir. Bunlar ilave faiz indirimleri uygulanarak maksimum % 100′ ü aşmayacak şekilde faizsiz olarak kullandırılmaktadır.
 • Birden fazla üretim yapan ve birden fazla kredi talebinde bulunan üreticilere verilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu olan tarımsal ürünlerin en yüksek kredi limitine sahip olan ürünlere göre belirlenir.

Bu tutarlar üzerinden yola çıkarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Tarım kredi kooperatiflerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının şubelerinden yararlanabilirsiniz. Sübvansiyonlu kredi kullanımına ilişkin aşağıdaki videoyu görüntüleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sübvansiyonlu Kredi Yapılandırma

Ziraat bankası tarafından sübvansiyonlu olarak kullandırılan tarım kredileri yapılandırma imkanı sunulmaktadır. Her yıl Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı kapsamına giren doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin, yalnızca faiz indirimli (sübvansiyonlu) olarak kullandıkları kredileri 1 yıla kadar ertelenebilmekte ya da azami 5 yıla kadar taksit imkanı sunulmaktadır.

Ziraat bankasından sübvansiyonlu olarak tarımsal kredi kullanan ve bankaya borcu olan çiftçiler Tarım sektörüne özel yapılandırma imkanından yararlanmak için Ziraat Bankası şubelerine giderek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu