Devlet Tarım Destekleri

Tarımsal Sulama Hibe Desteği 30 Haziran 2021 (Başvuru Şartları ve Gerekli Evraklar)

Son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle tarım arazilerinin faaliyetleri için modern basınçlı sulama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerin kullanımını daha da yaygınlaştırma hedefiyle 1.000.000 TL’ye kadar sulama yatırımına %50 sulama hibe desteği verilmektedir. Daha kaliteli üretim ve pazarlama istekleri için özellikle kırsal alandaki çiftçilere sunulan imkanlar geliştiriliyor. Tarım üreticilerinin bireysel sulama imkanlarına destek vererek, çiftçinin gelir düzeyini arttırmak amaçlanmaktadır. Tarımsal sulama hibe desteğinin, 2021 yılında su ve sulama adımlarında büyük bir hamle atacağı bir yıl olacağı bilinmekte. Tarımda sulama “kuraklık nedeniyle” daha da fazla önem kazanmıştır. Böylece;

 • Sulama tesisi sayısı 3.221’e çıkarılması planlanmaktadır.
 • Sulamaya açılan alanların 6.7 milyon hektara ulaştırılacaktır.
 • İçme suyu miktarı 4.7 milyon hektara,
 • Toplulaştırma proje sayısı ise 263’e çıkarılacaktır.
 • Tescilli yapılan toplulaştırma sahası 4.8 milyon hektar,
 • Biriktirilen içme ve atık suyu tesisi sayısı 367’ye yükseltilecek.
 • Taşkın koruma tesis sayısı ise 10.107’ye çıkarılacak.

2021 yılında tarımsal sulama hedefleri bu şekildedir. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl yaklaşık olarak 2,4 kat daha fazla destek yapılacaktır. Yayımlanan Tarımsal Sulama hibe Desteği Uygulama Rehberi 2021’e göre ÇKS kayıtlı olma şartının yanında 200 milyon civarında bireysel sulama desteği yapılacaktır. 2021-2025 yılları arasında 4.dönem kırsal kalkınma tarımsal sulama destekleri alanında %50 hibe desteği uygulanacaktır.

Sulama Hibesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Sulama hibesi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, hangi şartların olduğunu merak ediyor. Tarımsal sulama hibesinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuruda bulunurken dikkat etmesi gereken şartlar şu şekildedir;

 • ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıt oluşturmak.
 • İstenilen konular doğrultusunda başvuru yapıyor olmak.
 • Şahsi olarak araziye sahip olmayan vatandaşların yatırım konularına göre 3 ya da 5 yıl süreyle arazi kiralayarak başvuru yapabilme şansını elde edebilir.
 • Sulama kooperatifleri, sulama birliği ve kooperatifler kendilerine ait arazilerde başvuru yapabilirler.
 • Kamuya ait olarak 10 yıl kiralanan araziler için de başvuru yapılır.
 • Fakat, anlaşmada tarımsal üretim yaptıklarını veya yapacaklarını gösteren açıklama gösterilmelidir.
 • Daha önce hibe desteğinden yararlanan vatandaşların yatırım konu başlıklarına göre son sene ya da 10 yıl öncesine kadar destek almamış olması gerekir.
 • Arazi parselinin bir bölümü için destek alınmış diğer bölümü için alınmamış olabilir.
 • Böyle bir durumda kalan her parsel için ayrı proje ve keşif kriterleri hazırlanmalıdır.
 • Ancak sınırları bitişik olan arsa parselleri için tek bir proje kriteri ile başvuru tamamlanabilir.

Sulama desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların yukarıdaki şartları taşıması gerekmektedir. Aksi durumda başvuruları geçersiz sayılıp olumsuz sonuçlanacaktır. 2021 yılı için başvurular 1 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayarak 30 gün sürecektir. Son başvuru tarihinde mesai bitimine kadar başvurular kabul edilecektir. Diğer yıllar için 1 Ocak gününden başlayarak 60 gün sürecektir. Başvuruda bulunacak kişilerin bizzat kendileri tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne tek dosya olacak şekilde teslim etmeleri ve işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

2021 Tarım Hibe Destekleri Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirilen açıklamada desteklerin toplamı 374 milyon TL olarak belirlenmiştir. Tarım hibe destekleri listesi şu şekildedir;

 • Su ürünleri
 • Arıcılık
 • El sanatları
 • Ürün yetiştiriciliği ve projeleri
 • Bireysel sulama sistemleri
 • Üretim için makine
 • Tıbbi destekler

Tarımsal alandan tıbbi yardıma kadar pek çok alanda hibe desteği verilmeye başlanacaktır.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği

Hibe Destekleri Ne Zaman Başlıyor?

2021 yılı hibe desteklerinin ne zaman başlayacağı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirildi. Yapılan açıklamaya göre tarım ve hayvancılık kapsamında yapılacak olan destekler toplamda 374 milyon TL’yi bulacak. Destek ödemesi ise 5 Haziran 2021 tarihinde itibaren hak sahiplerine yapılmaya başlayacaktır.

Sondajla Sulama Nasıl Yapılır?

Arazi üzerinde çeşitli alanlarda delikler açarak sulama yapılma tekniğidir. Sondaj delikleri, zemin özelliğine göre farklı makineler sayesinde yapılmaktadır. Bu sulama tekniği sayesinde tarım alanının her yeri eşit oranda sulanmış olacaktır. Özellikle kurak bölgelerde tercih edilerek ürün miktarında ve kalitesinde artış istenir.

Sondaj Hibe Desteği 2021

Çoğu çiftçi, sondaj hibe desteğinden yararlanmak ister. Devlet destekli sondajlı sulama hibe kredilerinden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte bu şartlar!

 • Başvuru yapılmak istenen arazinin kredi talebinde bulunan kişiye ait olması gerekir.
 • Kişiye ait değilse de en az 3 yıllık kiralanmış olmalıdır.
 • Sulama kooperatifleriyle daha öncesinde yapılmış olan sözleşmelerde tarımsal üretim ibaresi belirtilmedilir.
 • Geçmiş zaman içerisinde arazi sahipleri hibe desteğinden yararlanmış olsalar bile, 1 yıl içinde destekten faydalanmamış olması gerekir.

Devlet destekli şeklinde sunulan sondajlı sulama desteği, belirlenen maliyetin sadece %50’lik bir kısmını kapsar ve destek o şekilde verilir. Bu oranlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenir ve çiftçilerin kullanımına sunulur.

Ziraat Bankası Sondaj Kredisi (Sulama Kredisi)

Çiftçilere sunulan sulama hibe desteklerinin yanında bazı bankalar da kredi vermektedir. Tarımsal arazi sahiplerini yakından ilgilendiren bu kredi türü için başvurularınızı yapabilirsiniz.

Sulama konusunda devletin verdiği hibe ve desteklerin yanı sıra bankalar tarafından verilen kredilere de başvurabilirsiniz. Kaynağından alınan suyun tarla içine devletdestekli.com dağıtılması damla, yağmurlama yada mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması için çiftçilere sunulan kredi türüdür.

 • Bitkilerin gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanmayan su ihtiyacının sağlanması,
 • Bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemlerin satın alınmasına,
 • Modern basınçlı sulama kredileri kapsamında,
 • Modern basınçlı sulama sistemini tercih eden üreticilerin, bu sistemle bağlantılı olarak derin kuyu açılması, elektrik temini, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına yönelik, yatırım giderlerinde krediden yararlanabilirsiniz.

Hayvancılık hibe desteği nasıl alınır? Hemen öğrenebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz!

Damlama Sulama Sistemi Nedir?

Damla sulama sistemi kuraklığın ardından en çok tercih edilen sulama yöntemidir. Topraktaki verimsizliğin önüne geçmek için suyun filtre edilmesiyle süzülmesini sağlar ve damlalar halinde toprağın içinin ve üst yüzeyinin sulanmasını sağlar. Sulama tekniğinin doğru seçilmesi tarım arazilerinden alınan verimin artmasını sağlar. Devlet, tarımı ve çiftçiyi desteklemek için sulama hibe desteği sunmaktadır.

Damlama Sulama Hibe Desteği (2021)

Tarımsal sulama hibe destek şansından gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir. Tarımsal üreticiye destek tutarı yatırımın %50’si olarak belirtilmiştir. Ayrıca KDV ödemeleri de üretici tarafından karşılanmaktadır. Damlama sulama desteğinden yararlanmak için sadece tarımcılık yapma şartını karşılamak yetmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere sunmuş olduğu şartları da eksiksiz tamamlamak gerekiyor. Ancak tüm şartları taşıyan vatandaşlar sulama hibe desteğini kullanabilir.

Damlama Sulama Kredisi Yatırım Konuları

Tüzel ve gerçek kişilerin şahsına ait arazileri için başvuruları alınmaktadır. Ayrıca şahsına ait yoksa en az 3 yıllık kiralık arazisi ile de başvurusu kabul edilecektir. Center, Lineer, Pivot ve Tamburlu gibi sulama sistemlerinde arazinin büyüklüğü 20 dekar ve daha fazlası olması gerekir. Damla sulama kredi başvurusunun 7 konusu;

 • Tarla içi damla sulama sisteminin kurulması
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sisteminin kurulması
 • Tarla içi yüzey altı damla sulama sisteminin kurulması
 • Tarla içi yağmurlama sulama sisteminin kurulması
 • Güneş enerji ile sulama sisteminin kurulması
 • Tamburlu sulama sisteminin kurulması
 • Lineer veya Center Pivot sulama sisteminin kurulması

Tarımsal sulama hibe desteği uygulama rehberi programı tüm illerde geçerlidir. Malın alım tutarı 1.000.000 TL‘yi geçmemelidir. Başvuru yapmayı düşünenler başvuru formu ile bulundukları il veya ilçe Tarım Müdürlükleri’ne bizzat giderek başvuruda bulunabilirler.

Ziraat Bankası Damlama Sulama Kredisi İçin Gerekli Evraklar

2021 yılı için belirlenen koşulları sağlayan vatandaşlar kredi başvurusu yapabilir. Kamu bankalarından Ziraat Bankası şubelerine uğrayarak kredi başvurusu yapacak olan çiftçilerden istenen bazı belgeler bulunmaktadır. Finansal ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından nakit desteği verilmektedir.

Sulama Kredisi Başvurusu için Arazi sahiplerinden istenen evraklar;

 • Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı)
 • ÇKS Belgesi (Çiftçi Kayıt Sistemi)
 • Arazi Tapu kaydı
 • Kira kontratı (sözleşmesi)
 • Tarımsal işletmesini teşvik edici dosyalar
 • Krediye karşılık olarak sunulacak güvenceler
 • Krediye karşılık olarak sunulacak teminatların belgeleri
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerin son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosuna ait belge

Ziraat Bankası’ndan kredi başvurusunda bulunacak çiftçilerden yukarıda sıraladığımız evraklar istenmektedir. Hazırladıkları belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayan vatandaşlar en yakın Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunarak hem detaylı bilgi alabilir hem de kişiye özel olarak yapılandırılacak en uygun faizli kredi fırsatlarından yararlanabilir.

Destekten Yararlanan Çiftçilerin Ödemesi Gereken Giderler 2021

Tarımsal sulama hibe desteğinden yararlanacak çiftçiler başvuru öncesinde kendi ödemesi gereken giderleri bilmesi gerekir. Hibeden yararlanacak başvuru sahiplerinin ödemesi gereken giderler;

 • Ayni katkı
 • Referans fiyat farkı
 • Mal alımının tutarının %50’si oranındaki katkı payı
 • Toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendilerine ait kaynaklardan karşılamak zorundalar.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği Uygulama Rehberi 2021

Uygulama rehberindeki mal alımları dosyada belirtilen şekilde yapılarak projeye uygun halde sunulmalıdır. Yapılması gereken tüm işlemler belgelerle hazırlanmalıdır. Tüm bu evrakları ve ÇKS belgenizi hazırlayarak Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Tarımsal sulama destekleri kapsamında bu yılda da daha fazla hibe desteği sağlanması bekleniyor. Aşağıdaki rehberden ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği Uygulama Rehberi

Güneş Enerjisi Hibe Desteği

Güneş panelleri ile üretilen enerji destekleri 2021 yılında da devam ediyor. Devlet destekli Güneş paneli destekleri yani GES teşvikleri sayesinde bu faaliyetlere yatırım yaparak kazanç sağlayan girişimci vatandaşlar için hibe desteği şartları belirlenmiştir. Buna göre;

 • KOSGEB aracılığı ile, Kobiler için Enerji Verimliliği Destekleri yürütülen projeler bulunmaktadır.
 • Ayrıca, bu desteği sağlayan diğer kurumlar da bulunuyor.
  • TKDK yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
  • TURSEF Yenilenebilir Enerji Destekleri hakkında tüm bilgileri web sayfalarından alabilirsiniz.

Elektrik Üretimine verilen devlet desteği hakkında tüm aşamaları yazımızda inceleyebilirsiniz.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu