Devlet Tarım Destekleri

Tarla Ne Zaman Sürülür? Ürüne Göre Nadas Programı Eylül 2021

Çiftçilik faaliyetlerinde deneyimli çiftçiler elbette ki tarla ne zaman sürülür konularına sonuna kadar hakim. Ancak çiftçiliğe yeni başlayacak olanlar Tarla Ne Zaman Sürülür konuları ile ilgili bilgi almak istiyor. Tarla Ne Zaman Sürülür? Ürüne Göre Nadas Programı adlı başlığımızda çiftçilere rehberlik edecek tarla sürüm zamanı ene nadas uygulamaları yapılma amaçlarını ve daha birçok detaylı bilgiler vereceğiz.

Tarla Ne Zaman Sürülür?

Tarladan yüksek verim almak için her zaman için güz sürümü yapılmalıdır. Yazlık ekilecek ürünler için tarla kesinlikle güzden sürmelidir. Güz sürümü tarlanın suyu tutma açısından daha yüksek verimli olmasını sağlar hem ot için de tarlaya bakıp ot kapatmadan sadece 2-3 kere kazayağı çekerek iş bitirilir.

Ülkemizde her bölgenin iklim koşulları farklı olması nedeniyle Tarla ziraatı çalışma ve faaliyetleri de bölgelere göre hava sıcaklığı ve toprak sıcaklığı göz önüne alınarak yapıldığından hasat ve ekim zamanlar farklılık göstermektedir. Tarla Ne Zaman Sürülür? konusu ile araştırma yapıldığında örneğin Sonbahar da tarla sürümü yapılması halinde ilk bahar ile birlikte tarlada yabancı ot çok çıkması ve sürekli otla mücadele etmek için tarla ikilemesi gibi faaliyetler yapılmakta ve uğraştırıcı olmaktadır. Bunun yerine İlkbahar da tarla sürümü yapıldığında ise tarlanın her yeri aynı olmadığı için, bazı yerlere pulluk batmamakta, bazı yerler de ise çamurlu olmaktadır. Bu durumda keseği eritmek için uğraşılmaktadır. Tarla sürümünü (nadas) İlkbahar da mı, yoksa Sonbahar da mı yapılmalıdır. Verim hangi sürümde daha iyi olur? merak ediliyor.

Tarla sürümü yapılarak toprağın veriminin daha fazla olması isterseniz, tarla taban suyu alsın diye sürümün sonbaharda yapılması gereklidir. Bu şekilde hem sap kalıntıları daha çabuk çürür hem de baharda yapılan sürümde kesek çıkar çamur olur onu ekime hazırlamak ise zor olacağından yağmurun yağmasını beklemek gerekmektedir.

Sonbahar aylarında yani güzde tarla sürülürse bahara kadar tarla otlanacaktır ancak bunun da çözümü oldukça kolaydır. 2 kez kaz ayağı çekince birşye kalmaz ve yeşillenen otlarda tarlaya azot bırakacak ve ikilemenin maliyeti dönüme 0.5 litre oda 2 lira yanı 3 kilo buğday parası 300 kilo verim aldığını düşünürsek %1 lik bir oran 2 kere yapsa %2 hem tarla tavında hazır olacak hem taban suyunu alacaktır. Bu şekilde güz sürümü yapıldığında istenen zaman da kuru da yada yaşta ekim yapma şansı olacaktır.

Yani sonbahar da verimi için tarla sürümü daha iyidir diyebiliriz. Sonbahar aylarında sürüm yapılıp üzerinden kış ve don geçtiğinden tarlada ki kesekleri kabartır ve ufalar, baharın tekerin çiğnediği yerler çok sertleşir.

Tarla Ne Zaman Sürülür? en kesin yanıtı ise;

 • Baharda yeşil bitki ekilecek tarlalar için Güz sürümü
 • Nadasa bırakılacak tarlalar için Bahar Sürümü yapılmasıdır.

Ancak tarla sürme zamanı ile ilgili genelleme yapacak olursak; Ocak ayında Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Diğer aylarda yapılan tarla sürüm faaliyetleri ise;

Aylar Tarla Zirai Sürüm Faaliyetleri
Ocak Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle
birlikte gübre verilmemiş tarlalara gereken gübreler verilir.
Şubat Bazı ılık bölgelerde ilkbahar ekimleri için toprak işlemesi ce sürümü yapılır.
Mart Toplu meyvecilik kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir.
Her türlü tarla ziraati için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır.
Nisan Nadas için toprak işleme nisan ayında başlar, ekim ayına kadar sürer.
Mayıs Bahçelerde toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder.
Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir.
Bağlarda toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder.
Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir.
Bahçede her türlü bakım, taçlandırma, budama, uç alma, çap ve sulama işleri yapılır.
Haziran Haziran ayında artık toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Fakat anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlığı yapılmalıdır.
Temmuz Hububat hasadı yapılmasının akabinde gölge tavında tarlaların sürümüne başlanması gereklidir.
Ağustos Ağustos ayında hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilmelidir.
Eylül Eylül’ de artık her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır.
Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.
Hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilir.
Ekim Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.
Sürme ve Zabrus için tohumluk ilaçlamaları yapılır.
Kasım Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
Aralık Bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
Sürüm zamanı

Tavsiye edilen ise kışa girmeden hemen hasat sonrasında toprağın sürülmesidir.

Toprak işleme ve sürme zamanı ekim nöbeti sistemine ve amacına göre değişir. Nadas uygulanan yerlerde ilk sürüm erken ilkbaharda toprak tava gelir gelmez yapılır. Aynı şekilde bir üründen hemen sonra tahıl ekilecekse bu ürünün hasadından hemen sonra sürüm yapılarak tohum yatağı hazırlığı yapılmalıdır. Nadas ise toprağın bir yıl ekilip, diğer yıl toprağın nemlendirilmesi ve rekoltesini artırmak gibi çeşitli amaçlar ise boş bırakılarak işlem yapılmamasıdır Nadas ülkemizde yağışların yetersiz olduğu yerlerde yapılır.

Ürüne Göre Nadas Programı

Nadas; tarlalara bir yılda düşen yağışın, her yıl ürün almaya yetmeyecek kadar az olduğu yerlerde toprağın 1 yıl boş bırakma işlemidir. Kuru tarım bölgelerinde uygulanmaktadır. Tarladan yüksek verim alabilmek için iki yılda bir ürün alınır ve iki ekim yılı arasına bir “nadas yılı” koymak zorunludur. Ülkemizde nadas uygulaması 2 yılda bir ürün yerine 3 yılda bir , 3 yılda 2 ürün düzenlemesi yapılarak uygulanmaktadır. Nadas zamanı geldiğinde bazı yem bitkilerinin (macar fiği, kışlık mercimek, yem bezelyesi gibi.) ekimi yapılabilir.

Nadas ülkemizde kuru tarım bölgelerinde uygulanır. Ülkemizde yağış şartlarına göre, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde nadasa ihtiyaç olmaz ancak kuru tarım yapılan İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sulama veya nadas yöntemi zorunludur. Verimli bir ekim alanı oluşturmak kuru tarımda oldukça önemlidir. Su kaynaklarının ve yağışın kısıtlı ve az olduğu bölgelerde ve alanlarda tarım yapılmasına olan k sağlayan kuru tarım yöntemleri saga çok tercih edilir.

Kuru tarım için seçilen;

 • Darı,
 • Balkagil,
 • Mısır,
 • Tahıl çeşitleri
 • Bezelye,
 • Fasulye,
 • Bamya,
 • Karpuz gibi bitkilerden yüksek verim alabilmek için erkenci türleri seçmek gereklidir.

Nadas uygulamaları ile yukarıda ki başta baklagil ve tahıl çeşitleri olmak üzere pek çok kuru tarım ürünü en yüksek kalitede yetiştirilebilir. Yağış oranının çok düşük olduğu bölgelerde her yıl kuru tarımda nadas bazen iki yılda bir, bazen de 4-5 yılda bir arazinizi nadasa bırakmayı tercih edilir.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde uygulanan bitki yetiştirme sistemi olan Nadas bilindiği üzere ekilecek tarlayı, zararlı otlardan temizlemek, verimini artırmak amacıyla, sürüp dinlenmeye bırakmak işlemidir. Nadas uygulaması toprağın nemini artırmak amacıyla yapılır. En birincil amacı toprağın nemini artırmaktır ancak diğer nadas uygulamasının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Toprakta bulunan organik madde miktarını artırmak,
 • Bitki besin maddelerinin alınabilirliğini sağlamak,
 • Toprakta bulunan zararlı ve yabancı otları yok etmek,
 • Yabancı ot kontrolü yanında zararlı ve hastalıklarla da mücadele etme fırsatı sunar.
 • Nadas yapılarak bir sonraki yıl toprağın rekolte miktarı artırılmaktadır.
Ülkemizde nadas tarımının en fazla uygulandığı bölge İç Anadolu Bölgesidir.
Ülkemizde nadas tarımının en az uygulandığı bölge Karadeniz bölgesidir.
Değişen oranlarda (%0-40) nadas uygulaması Sahil bölgelerimizin iç kesimleridir.

Bölgesel olarak yıllık 400 mm’nin altında yağış alan ve yağış oranların yoğun olarak kış ve ilkbahar aylarında düştüğü, yaygın olarak serin iklim tahılları yetiştiriciliğinin yapıldığı Orta Anadolu, Geçit Bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde her yıl 4 milyon hektara yakın bir alan nadasa bırakılmaktadır. Kurak bölgeler olarak bilinen bu bölgelerde ardarda tahıl üretimi yağış eksikliği nedeni ile yapılamaz, üst üste tahıl üretimi yapılamadığından dolayı da, araya bir yıl nadas sokularak nadası takip eden yılın ekim ayına kadar iyi bir çıkış için toprakta nem biriktirilmeye çalışılır.

Bu şekilde kurak bölgelerde tahıl hasadının yapıldığı Haziran-Temmuz aylarından itibaren tarla 14-15 ay süreyle nadasa bırakılır, ancak takip eden yılın Eylül-Ekim ayında tekrar tahıl ekimi yapılır.

Nadas yılında tarlaya düşen toplam yağışın ekime kadar ancak yüzde 20’si toprakta tutulur. (Buna örnek olarak ise 500 mm yağış düşmüşse, bunun nadas süresince ancak 100 mm kadarı toprakta birikir). Yine de tutulan su çoğu zaman iyi bir çıkışa olanak sağlamaktadır.

Kuru tarım alanlarından uygulanan nadasın tipleri yapılma zamanına ve şekline göre aşağıdaki isimlerle adlandırılır:

 • Güz nadası,
 • Yarım nadas,
 • Tam nadas,
 • Kara nadas ve
 • Anızlı nadas gibi çeşitleri vardır.

Kara nadas için toprak işleme mart veya nisan ayında başlar, ekim ayına kadar sürer. Hasattan sonra gölge tavının oluşmadığı bu alanlarda anız bozma uygulanmaz. Kurak yörelerde uygulanır. İlkbaharda tarla 2/3 otlandıktan sonra ilk işleme pulluk ile yapılır.

Nadas yapılacak olan tarlaların ürüne göre hangi aylarda yapılacağını ise Ürüne Göre Nadas Programında inceleyebilirsiniz.

Nadas Çeşitleri Nadas Programı
Kara nadas Ülkemizde en yaygın uygulanan Kara Nadas için toprak işleme Mart veya Nisan ayında başlar, ekim ayına kadar sürer. Tarla hasattan ertesi yıl sonraki ekim zamanına kadar yaklaşık 15 ay boş bırakılır. İlk sürün erken ilkbaharda yapılır.
Tam nadas İlk toprak işlemenin sonbaharda yapılması hariç kara nadasa benzemektedir. Kara nadasa benzeyen tam nadas uygulaması ülkemizde yaygın değildir.
Yarım nadası Tarla hasattan, ilkbahara ekimine kadar boş bırakılır. Nadas için ilk işleme sonbahardadır.
Güz nadası Anız bozmadan, kış ekimine kadar tarlanın birkaç ay boş olduğu, kısa süreli bir nadas türüdür
Anızlı nadas Erozyonu önlemek ve fazla su biriktirmek için daha fazla anız ve saman bırakılarak yapılır. İlk işleme ilkbahara ve sonbaharda yapılır. Kuru tarım sisteminde kış sonu tarlaya girilebildiği zaman Mart sonu, Nisan başı gibi yapılır. Yabancı otlar büyüdükçe ikileme, üçleme yapılır. Anızlı nadas kara nadasa göre daha faydalıdır.
Bostan nadası Tam ya da kara nadas uygulanan tarlaya kavun karpuz ekilerek hem
topraktan istifade edilir, hem de gelecek ürün için ot savaşı yapılır. Tarla hasattan ertesi yıl
bostan ekimine kadar boş kalır.

Ülkemizde yıllık yağışın 400 mm’yi geçtiği yerlerde nadas uygulamasının verimi artırmadığından dolayı böyle yerlerde nadas yerine ekim nöbeti, örneğin buğday-baklagil döngüsü daha yararlıdır.

Birim alandan elde edilecek verim, nadas uygulamaları sayesinde daha yüksek oranlarda olmaktadır. Bundan dolayı ihtiyaç duyulduğunda arazinizin ekim nöbetini iki yıldan dört yıla kadar uzatabilirsiniz. Ayrıca tarlaya belirlediğiniz zamanlarda dönem dönem baklagil çeşitleri ekerek toprak kalitesinin artırabilirsiniz.

Yağış oranın az olduğu bölgelerimizde tercih edilen Kuru tarımda sürülen tarlalar ekilmez. Kuru tarım ve nadas uygulamasında tarlalar boş kaldığında tarla sürümleri yapılır, boş kalan arazide yabani ot mücadelesi yapılır, toprağa karışan otlar humusa dönüşür.

Sebze tarımında 5 yıllık bir ekim nöbeti örneği;

Bölgenin iklim ve toprak özelliklerine bakılarak, en yüksek ve en kaliteli üretimi sağlamak için değişik kültür bitkilerinin birbirlerini karşılıklı olarak destekleyebilecek ve tamamlayabilecek şekilde ardı ardına yetiştirilmesine ekim nöbeti denir.
Ekim nöbeti kavramı için;

 • Münavebe,
 • Nöbetleşme,
 • Ekim sırası,
 • Rotasyon gibi deyimlerde kullanılmaktadır.
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL
SEBZE TÜRLERİ Havuç Soğan Silaj bitkisi (yulaf+fiğ) Pırasa Lahana Pancar, tatlı mısır
Soğan Patates Havuç Lahana Nadas, Baklagil, üçgül
Kırmız pancar
Ispanak
Marul Ayçiçeği Hıyar Ispanak

Eğer bir tarım arazisinde sürekli olarak aynı kültür bitkisi yetiştirilirse buna monokültür (tek bitki tarımı) denir.

Tek bitki tarımında yıllarca aynı bitkinin değiştirilmeden yetiştirilmesi sonucunda toprak yorgunluğu görülür ve verim düşmeye başlar. Verimin artırılması için de tarla nadas bırakılmalı yada rekoltesinin yükseltilmesi için ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu