Yeni İş Fikirleri

Zabıt Katibi Nasıl Olunur? 2 Temmuz 2021 (Şartları ve Maaşları )

Adliyelerde görmeye alışkın olduğumuz Zabıt Katipliği sınavlarına girmeden önce bu mesleğin gerektirdiği özelliklerin neler olduğunu, nasıl sistemi olduğu ve hangi okul mezunu olduğunu bilmek gerekir. Üniversite, lise mezunları katip olabilir mi? sınavları ne zaman, ne iş yapar, başvuru işlemleri ve şartları, maaşları ne kadar, nasıl olunur, katip olmak için hangi bölümleri okumak gerekir, şartları nelerdir, Zabıt Katibi alımı ve mübaşir nedir, nasıl olunur? İle ilgili tüm merak ettikleriniz burada! Sizler için araştırdık.

2021 Yılı Zabıt Katibi Alım İlanı (GÜNCEL)

Zabıt katibi alımları için başvurular başladı. Son duyuruya göre Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı yapacağını duyurmuştur. 3 bin personelin icra ve zabıt katibi olması beklenmektedir. 

 • Personel alım ilanları her yıl yeniden yapılır.
 • En az lise mezunu, T.C. vatandaşı olmak, lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS sınavına girmiş ve alım tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkekler için askerlik ilişiği bulunmamak,
 • Lise mezunları için, lise ve meslek liseleri adalet veya denkliği kabul edilen program ve alandan mezun olanlar, 
 • Önlisans ve lisans mezunları için, Hukuk fakültesi, Adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet ön lisans veya Ceza İnfaz Güvenlik programlarından mezun olanlar,
 • İlgili alan için açıklanan yeterli KPSS puanı ile başvuruda bulunabilirler. 
 • 2021 yılı için Adalet Bakanlığı’nın güncel ilanı için tıklayınız.

Zabıt Katibi Nedir?

Bölge idare mahkemelerinde, adliyelerde, seçim kurullarında, icra dairelerinde ve duruşma tutanaklarını düzenleyen ve yazan kişiye denmektedir.

 • İcra takip işlemlerini yapmakta ve buna göre kararları, tutanakları usule uygun yazmaktadırlar.
 • Davalara ait yazdıkları yazıları ilgili yerlere gönderirler.
 • Gelen cevap yazılarında ise istenen belgelerin olmadığını tespit ettiğinde ilgili makamlara iletmektedir.
 • Duruşma günlerinden önce gerekli yazıları da yazma görevine sahiptir.
 • Serbest bırakma ve tutuklama yazılarının hüküm özetlerini de vaktinde yazarak ilgili makama ulaştırma görevinde bulunurlar.

Zabıt katibi olmak için hangi okullardan mezun olmanız gerektiği, şartlarını ve kimlerin başvuru yapabileceğini ve görevlerini araştırdık. Zabıt Katibi olmak için bazı şartlar vardır. Bunların arasındaki en belirgin özellik bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmak gelmektedir. Bu meslek ile ilgili üniversite veya lise mezunu olan kişilerin ekstra bir belgeye ihtiyaçları yoktur. Dilerseniz ilk olarak Zabıt Katibi olmak için hangi okullardan mezun olunması gerektiği ile başlayalım.

Katip Alımı için Özel Şartlar Nelerdir? 

Bu özel şartların arasında eğitim bulunmaktadır.

 • Yüksek okul veya Fakültelerin bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulları bölümlerinden mezun olmaları gerekir.
 • Bunun dışında lise ya da dengi okullardan mezun olması gerekir.
 • Daktilo ve bilgisayar dersinin başarılı bir şekilde tamamladığının belgelenmesi gerekir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan kurslar neticesinde verilen bilgisayar belgesine sahip olunması gerekir.
 • Sözlü ve yazılı sınavlardan verilen oranda başarılı olunması ve mübaşir pozisyonunda görev almak için ise en az lise veya dengi bir okuldan mezun olunması gerekir.

Zabıt Katibi Olmak İçin Mezun Olunması Gereken Okullar

Katip olmak için hangi bölümleri okumak gerekir? Zabıt Katibi olmak için kimler başvurabilir? sizin için araştırdık. Aşağıda tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Lise ya da dengi okullardan bilgisayar veya ticaret bölümlerinden mezun olunması,
 • Adalet meslek lisesi mezunu,
 • Meslek yüksek okullarının adalet ve bilgisayar bölümü mezunu,
 • Fakülte ve yüksek okullardan bilgisayar bölümü mezunu,
 • Bunların yanı sıra herhangi bir liseden mezun olan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı ya da kamu kurum, kuruluşları tarafından düzenlenmiş kurslarından verilmiş olan bilgisayar kursu belgesine sahip olunması gerekir

Zabıt Katibi Sınavı Nasıl Yapılır? KPSS Puanı

Zabıt katipliği için KPSS şart mı? diye düşünüyorsanız cevap evettir. Zabıt katibi sınavı için ilk olarak öncelik KPSS’ye girmektir. KPSS sınavından P3, ön lisans mezunlarının P93, lise mezunlarının P94 türlerinde en az 70 ve üzeri puan alması gerekir. Bunun dışında, uygulamalı ve sözlü olmak üzere 2 farklı sınavı da yapılır.

Uygulamalı yazı sınavında en önemli şey kişinin hızlı yazı yazmasıdır. 3 dakika süre içerisinde komisyon tarafından verilmiş bir metni eksiksiz en az 90 kelime ve üzerinde yazması gerekir. Ve bu metinlerin daktilografya metinlerinden seçilmesi gerekir. Bu metinlere sınav komisyonu karar vermektedir. Sözlü sınavda ise sorulan belirli konular vardır. Bu konular;

 • Atatürk ilke ve inkılap: 20 puan 
 • Genel kültür: 20 puan
 • Konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği: 20 puan
 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektiği mesleki bilgiler ise: 40 puan değerinde olmaktadır.

Başvuru İşlemleri Nelerdir?

Öncelikle zabıt katibi başvurusu yapabilmek için uygulamalı ve sözlü sınavı için başvuruların Adliye komisyonlarından geçmesi ve onaylanması gerekir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek puan alanların sıralaması yapılır. Ve bu puan sıralamasında alınacak kadro miktarının 20 katı aday listesi oluşturulur. Ardından adaylar sınav için çağrılır. Bunun dışında gereken belgeler ve şartlar ise şöyledir;

 • Görevi devamlı olması halinde engel teşkil edebilecek hiç bir akıl, ruh hastalığı olmaması,
 • Sınav başvurusu yaparken 30 yaşını aşmamak,
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Askerliği tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Arşiv araştırma sonucunun olumlu olması,
 • 657 sayılı kanuna göre belirtilen suçlardan mahrum olmak gerekmektedir.

Kimler Zabıt Katibi Olabilir?

Zabıt katibi nasıl olunur? Tüm gerekli şartlardan sizlere bahsettik. Bunlar dışında birde belirli ve değişmeyecek bazı durumlar vardır. Öncelikle;

 • KPSS’den 70 ve üzeri puan almaları gerekir.
 • En az lise mezunu olmak gerekir.
 • Lise mezunu olan kişilerin ise bilgisayar veya daktilo sertifikasına sahip olması gerekir.
 • Lisans mezunları KPSS puanı üzerinden değerlendirilirler.
 • Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sınava girmeleri ve geçmeleri gerekir.
 • Daktilo sınavında F ya da Q klavye kullanılabilir olmaları gerekmektedir.
 • 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi hatasız yazmaları gerekir.
 • Sözlü sınava girerek başarılı olan kişiler zabıt katibi olarak göreve hak kazanmış olacaklardır.

Zabıt Katibi Maaşları 2021

Zabıt katibi maaşlarını sizin için araştırdık. Maaşlar hizmet yılına ve kademeye göre değişiyor. Alınan maaşlara etki olarak memurun medeni durumu, çocuk sahibi olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. Aile yardımları ve asgari geçim indirimi de maaşlara eklenmektedir. Zabıt katiplerinin maaşlarını aşağıda listeledik. Devam ederek tüm hepsini görebilirsiniz.

 • İşe ilk başlayan zabıt katipler: 3.568 TL
 • hizmet yılı 1 yıl ve üzeri olan zabıt katipleri: 3.571 TL
 • Hizmet yılı 2 yıl olan katipler: 3.574 TL
 • Hizmet yılı 3 yıl olan zabıt katipleri: 3.646 TL
 • Hizmet yılı 4 sene olan katipler: 3.650 TL 
 • Hizmet yılı 5 yıl olan zabıt katipleri: 3.653TL 
 • Hizmet süresi 6 sene olan katipler: 3.657 TL
 • Hizmet süresi 9 yıl ve üzeri olanlar: 3.657 TL 
 • Hizmet yılı 13 yıl ve üzeri olan zabıt katipleri: 4.110 TL
 • Hizmet yılı 25 ve üzeri olan zabıt katipleri ise: 4.722 TL maaş almaktadırlar.

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı Personel İstihdamı sınav ilanında alacağı memurların nasıl olduğuna da değinecek olursak;

Mübaşir Nedir? Nasıl Olunur?

Mübaşir nedir, nasıl olunur, görevleri nelerdir, maaşları ne kadar, kaç saat çalışır? Tüm bilgileri araştırdık.

Mübaşir, mahkemelerde duruşma esnasında davalı/davacı kişilere ve tanıklara çağrıda bulunan, hakimin beyan ve emirlerini bildiren, gerekli evraklar ve dokümanların takibini yapan kişilerdir. Bir diğer adı ise ”Çağrıcı” olarak bilinir.

Mübaşirin Görevleri Nelerdir?

Mübaşirin Görevleri;

 • Duruşmada konuşacak kişinin, beyanlarını ayakta vermesini sağlamak.
 • Hakim karar aşamasına geldiğinde beyan ettiğinde salondaki herkesi ayağa kalkmaları için uyarmak.
 • Ertelenen duruşma olması halinde, taraflara ertelenen tarihi bildiren belgeyi hazırlamak ve iletmek.
 • Yazı işleri müdürünün denetimi altında kalem işlerinde çalışmak.
 • Kapalı duruşma yapılması halinde salonu boşaltmak ve duruşmanın gizliliğini belirten yazıyı duruşma salonunun kapısına asmak ve bildirmek.
 • Evrak tarama işleminin tamamlanmasından sonra evrak ile ilgili dosyayı yerleştirmek.
 • Posta zimmet işlerini yürütmek.
 • Dosyaların giriş çıkışlarını kontrol etmek.
 • Daire başkanı veya yazı işleri müdürünün atadığı görevleri yerine getirmek.

Kimler Mübaşir Olabilir? Şartları Nelerdir?

Mübaşirlerin atamaları Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak Adli Yargı Komisyonları tarafından yapılmaktadır.

 • Mübaşir olmak için en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekir.
 • Lise, önlisans ve lisans mezunu olarak KPSS’den en az 70 puan almak gerekir.
 • Adalet Bakanlığı tarafından sözlü mülakata tabi tutulurlar.

Mübaşir Maaşı Ne Kadar?

Çalışacak olan zamana, tecrübeye ve beceriye göre mübaşir maaşları farklılık gösterir. Mübaşir maaşı ortalama en düşük 2.500 TL, 4.500 TL ve en yüksek 7 bin TL lira olarak söylenebilir.

Mübaşirler, haftanın 5 günü 8 saat çalışırlar.

Gardiyan Nasıl Olunur?

Gardiyan nasıl olunur?, 2021 şartları nelerdir? Maaşları ne kadar? Hemen öğrenebilirsiniz.

İnfaz Koruma Memuru veya gardiyan olmak için Adalet Bakanlığının internet sitesinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bölümünde yayınlanan gardiyan alımlarını takip edebilirsiniz. Adayların başvurabilmesi için birtakım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Genel ve özel şartlar, başvuru tarihleri ve gerekli tüm evraklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Gardiyan olmak için gerekli şartlar;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 48.maddede yer alan nitelikleri taşıyor olmak,
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • KPSS’den en az 70 puan almış olmak,
 • En az lise diplomasına sahip olmak,
 • Kadınlar için en az 1,60 boy,
 • Erkekler için ise en az 1,70 boya sahip olmak,
 • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuçlar almak
 • Belirtilen kilo ve boy endeksine sahip olmak
 • 30 yaşını aşmamış olmak gerekmektedir.

Gardiyan Maaşları Ne Kadar? 2021

Gardiyanlığa yeni atanmış olanlar ve kıdemli olanların maaşları arasında farklılıklar görülür. Bunların yanında kademe, evlilik durumu ve derecede önemlidir. Gardiyan maaşları 4.000 TL ve 6.000 TL arasında değişir. Kıdeme göre de yükseklik de gösterir.


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu