Hayvancılık Destekleri

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvan Kredisi Haziran 2021

Hayvan destek kredisi Ziraat Bankasından! Devletin hazine destekli tarımsal finansman imkanları Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasınca veriliyor. Geçen yıl başlatılan bu uygulama 2021 yılında da sağlanmaya devam ediliyor. Yıl başında yayınlanan yönetmelik gereğince Ziraat  bankası çiftçilerimize en düşük faizli ve en uzun vadeli tarımsal kredileri sunmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Bankası hayvan kredisi nedir, nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, gerekli evraklar ve faiz oranları hakkında bilgileri öğrenerek başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvan Kredisi

Düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullanımına ilişkin karar ile Ziraat bankası farklı vadeler krediler kullandırmaktadır. Bunun en çok dikkat çeken vadeli kredisi olan 7 Yıl Ödemeli Hayvancılık Kredisi de Ziraat bankası tarafından verildiği söylenmektedir. Burada 7 yıllık süreden kasıt 2 yılı geri ödemesiz dönem, 5 yılı ödemeli dönem olmasıdır. Bazı vatandaşlarımız bu 7 seneyi hiç ödemeye yapılmayan tamamen hibe verilen veya yılda bir kez 7 ye bölünen taksit olarak düşünebiliyor. Aslen bu detaylar Ziraat şubelerinde ortaya çıkıyor. İster koyun, ister inek yetiştirin, gebe düve veya kuzulu koyun almak isteyin başvurularınızı tarımsal finans danışmanları inceleyip değerlendiriyor. Kredinin faizleri ve başvuru şartları, çiftçinin mali duruma, kefalet sunma olanağına ve kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Ziraat Bankası Düşük Faizli Hayvancılık Kredisi Resmi Gazete Kararları 2020

Ziraat bankası TKK tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında verilecek olan hayvancılık kredilerine ilişkin Resmi Gazete kararları aşağıda linklerde belirtilmiştir.

3 Ocak 2020 tarihinde hayvacılık kredileri ile ilgili olarak işletme ve yatırım kredilerinin faiz oranları ile özellikli kriterlerin belirlendiği Resmi Gazete tebliğini bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200103-8.pdf

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulama esasları tebliği de 25 Mart 2020 tarihinde yayınlandı. Bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-10.htm

2020-2021 Yılında Ziraat Bankasının Verdiği Kredilerin Faizleri

2020-2021 Yılında Ziraat Bankası tarafından kullandırılacak olan hayvancılık kredilerinin faiz indirim oranlarından çıkarılarak indirimli şekilde kullandırılacak kredilerin faizleri aşağıdaki gibidir;

 • Arıcılık sektörüne %50,
 • Büyükbaş besiciliğine %50,
 • Damızlık düve yetiştiriciliğine %25,
 • Damızlık kanatlı yetiştiriciliğine %25,
 • Geleneksel yaygın hayvansal üretime 100 bine kadar faizsiz 100 binin üzerine %50 faizli,
 • Kanatlı yetiştiriciliğine %75-%50
 • Küçükbaş hayvancılığa %25,
 • Sığır yetiştiriciliğine %50,
 • Su ürünleri sektörüne %50 faizli kredi veriyor.

Bu oranlar yukarıda yer alan Resmi Gazete tebliğ namede belirtilen indirimlerden düşülerek hesaplanmıştır. Vadeler, faiz oranları çiftçinin çekeceği kredinin türüne ve miktarına göre değişiklik gösterebilir.

Özellikli kriterlerden üreticilere sunulacak olan kredinin faiz indirim oranı % 100’ü bulabilir ancak indirimlerle kullandırılacak kredi faiz indirimi % 100’ü geçmeyecektir. En net hesaplama ve oranlar Ziraat Bankası şubelerinden öğrenilebilir.

Hayvan Kredisi Faizleri

Çiftçilerin özellikli indirim koşullarını yerine getirmeleri halinde her üretim konusu olarak % 10 oranında işletme ve yatırım kredileri için faiz indirimi uygulanmaktadır. Ancak özellikli indirimlerin hakkında detaylı bilgilendirme kriterlerin ne olduğu ne anlama geldiğine dair yönlendirme yapılmamış olup gerekli bilgilendirme ile özellikli kriterlerin tanımı şu şekilde olacaktır;

 • Öncelikli Bölge Yatırımı
 • Atıl İşletme Alımı
 • Yurt İçinde Doğan Hayvan Alımı
 • Jeotermal/ Yenilebilir/ Atık Enerji Kullanımı
 • Kendi Yemini Üretme/ Mera Kullanımı
 • Genç Çiftçi/ Girişimci
 • Kadın Çiftçi/ Girişimci
 • Organik Tarım/ İyi Tarım Uygulamaları
 • Sözleşmeli Üretim
 • Su Ürünleri Yetiştirme

2021 Yılının Tarımsal Kredi Faizleri (Hayvancılık Hariç)

 • Seralara %50,
 • Yem bitkisi üretimi yapan çiftçiye %25,
 • Sertifikalı tohum üretene sıfır faizli,
 • Süs bitkisi üretenlere %50,
 • Stratejik bitkisel üretime %25,
 • Meyve yetiştirenlere ve bağcılığa %25,
 • 50 bine kadar geleneksel bitkisel üretime sıfır faizli,
 • Römork pulluk tarım makinesi alımına %50,
 • Traktör almak isteyenlere %75,
 • Sulama sektörüne %25,
 • Tarla birleştirmeye %75,

Faizli kredi vermektedir. Yine traktör almak isteyen, yem kredisi, ilaçlama desteği gibi finansmana ihtiyaç duyan çiftçilerimiz Ziraat Bankası şubelerine şahsen başvuru yaparak net oranları öğrenebilirler.

Sıfır Faizli Hayvan Kredisi Şartları

Resmi Gazete’de belirtildiği üzere, çiftçinin sıfır faiz avantajından yararlanmak için aşağıda belirtilen faiz indirim oranlarında ki şartları taşıması gerekir. Bu şartları aşağıda ki görselden inceleyelim.

 • Öncelikli bölgede yatırım yaparsanız, %10
 • Atıl bir işletmeyi devir alırsanız, %10
 • Yurdumuzda doğan hayvanlardan satın alırsanız, %10
 • 40 yaşından küçük genç girişimci iseniz, %10
 • Kadın çiftçi iseniz, %10
ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORANI (%)
Yatırım Kredisi İşletme Kredisi
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ 75 75
Öncelikli bölge yatırımı 10 10
Atıl işletme alımı 10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10
Kendi  yemini üretme/mera kullanımı 10
Genç çiftçi/girişimci ( ≤ 40 yaş ) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ 50 50
Öncelikli bölge yatırımı 10 10
Atıl işletme alımı 10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10
Kendi  yemini üretme/mera kullanımı 10
Genç çiftçi/girişimci ( ≤ 40 yaş ) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 90 100
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 75 75
Öncelikli bölge yatırımı 10 10
Atıl işletme alımı 10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10 10
Kendi  yemini üretme/mera kullanımı 10
Genç çiftçi/girişimci ( ≤ 40 yaş ) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
Tüm bu %10 indirim dilimlerini topladığınızda sıfır faizli hayvan kredisi çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvancılık Kredisi Şartları Nelerdir?

2 yıl ödemesiz 7 yıl vade imkanı ile hayvan kredisi için Ziraat Bankasına başvuran çiftçilerden talep edilen Ziraat Bankası küçükbaş ve büyükbaş hayvan kredisi ön başvuru şartları şunlardır;

 • Başvuru sahibinin çiftçi olması ve ÇKS belgesi bulunması,
 • Eğer ÇKS kaydı yok ise, kayıt yaptırması,
 • Kredi notunun yeterli olması,
 • Hazırladığı bir proje ile birlikte bankaya başvurması (küçükbaş, arıcılık, büyükbaş vs.)
 • Satın almak istediği hayvanların %25’ini karşılayacak kadar sermayesi olması gerekiyor.

Bu şartları taşıyan vatandaşların şahsen Ziraat Şubelerine giderek başvurmaları gerekiyor. Ön başvurusunu yapan kullanıcı müşteri temsilcisi tarafından karşılanıyor ve hangi alanda ne tür kredi almak istediği soruluyor. Finansman konusunda mutabık olan müşteriden banka yetkilisi gerekli evrakları talep ediyor. Burada net olarak şu evrak, şu gerekir, şu kadar kredi için bunu yapmalısınız demememizin nedeni, bu şartlar başvuranın durumuna ve talep ettiği hayvan kredisi miktarına göre değişiyor.

Hayvan Kredisi 2 Yıl Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Kredisi için Gereken Evraklar

Tüzel kişiler olması durumda;

 • ÇKS Çiftçi Kayıt Belgesi
 • İşletme/ firmaya ait Vergi levhasının aslı ve fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu odaya ait kaydını ispatlayan belge
 • Tüzel kişilere ait Ticaret Sicil Gazetesi
 • Tüzel kişilerden temsile yetkili olanların olduklarına dair belge
 • Temsile yetkili olan kişilerden alınacak imza sirküleri
 • Kredi kullanımında teminatla ilişkin belgeler
 • İşletme faaliyetlerinin bilanço esasına göre olması durumunda son 3 yılı kapsayan bilanço ve gelir tablosu temin edilmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Hayvansal ve Bitkisel Üretim Faizli Kredi Açıklaması

Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında finansman desteği sağlanacak. Aynı zamanda düşük faizli kredi kullanım limiti de 2.500.000 TL olacaktır.

Geleneksel yaygın hayvansal üretim yapan işletmeler için kullandırılacak krediler içinde, faaliyette bulunan üreticilere 100.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi kullandırılacak olup 100 bin lira ve üstü kredi kullanımlarında % 50 oranında faiz finansman desteği sağlanacak. Ayrıca geleneksel hayvansal üretim için belirlenen kredi üst limiti de 1.500.000 TL olacaktır.

Yeni Hayvan Kredisi Faiz Oranları Hesaplama

7 yıl geri ödemeli kredi her çiftçiye aynı oran ve vadelerle verilmiyor.

 • Yukarıda anlatıldığı gibi başvuranın risk durumu önemli bir durum teşkil ediyor.
 • Eğer hiçbir sıkıntı yoksa Ziraat Bankası şu avantajları sağlayabiliyor. (BU ŞARTLARIN SAĞLANMASI BANKAYA BAĞLIDIR!)
 • Bu konuda herhangi bir garanti vermiyoruz.
 • Kredinin kullandırılmasına ilişkin karar bankada saklıdır.

Hayvan Kredisi Faiz Oranları ve Kullanımı (Ziraat Bankası)

 • Çekilen kredi için 2 yıl ödeme alınmıyor. Çiftçi 2 sene kendini toparlıyor ve 2 sene sonra ödemeye başlıyor.
 • 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz hayvan kredisinden 18 ay boyunca faiz alınmıyor.
 • 1 buçuk yıl faiz ödenmeyen kredinin diğer dönemlerinde ise faiz alınıyor.
 • Güncel kura göre hesaplama yapılsa da, Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranı Yıllık %5,7 olarak hesaplanıyor.
 • Aylık hesaplamaya göre ise %0,45 bulunuyor.
 • Bankada satın alınacak hayvan başına bir bedel belirleniyor ve buna göre hesap yapılıyor. (hayvan başına 5.000 TL. gibi)
 • Ziraat satın alınmak istenen hayvanların %75 oranına kredi veriyor.
 • Hiç parası olmayan vatandaş ise diğer bankalardan veya Ziraat’ten bireysel tüketici kredisi kullanabiliyor.
 • Ancak bu bireysel tüketici finansmanı için Kooperatif ve hazine destekli düşük faiz sağlanmıyor. (Ortalama faiz aylık %1-%1,5)
  • Örnek olarak; Eğer çiftçinin cebinde 50 bin liralık yatırım için 12.500 TL. para varsa sorun yok.
 • Bu kez çiftçi rahat rahat başvuru yapabiliyor.
 • Başka bankalara veya peşinat sermayesine ihtiyaç duymuyor.
 • Bazı vatandaşlar Ziraat’e peşinatları olmadığını, peşinat yerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği 30 bin lira hibeyi saymalarını önerseler de, Banka bunu kabul etmiyor, unutun gitsin!
 • Kredinin taksitleri, aylık, üç aylık, altı aylık veya yılda bir kez hasat ödemeli olarak vadelendirilebiliyor.
 • Genelde çiftçiler yılda bir kez ödemeli olanı tercih ediyorlar. Vadelerin uzaması faizlere etki edebiliyor.

2 Yıl Ödemesiz 60 Ay Vadeli Hayvan Kredisi Hesaplama Tablosu

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi hesaplamasını ve faiz oranlarını inceleyelim;

Kredi Tutarı Vadesi Faiz oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
7.500 TL. 5 YIL 0,41% 144,66 TL 8.679,72 TL
10.000 TL 60 ay 0,41% 192,88 TL 11.572,92 TL
20.000 TL 60 ay 0,41% 385,76 TL 23.145,83 TL
30.000 TL 60 ay 0,41% 578,65 TL 34.718,75 TL
40.000 TL 60 ay 0,41% 771,53 TL 46.291,67 TL
50.000 TL 60 ay 0,41% 964,41 TL 57.864,58 TL
60.000 TL 60 ay 0,41% 1.157,29 TL 69.437 TL
70.000 TL 60 ay 0,41% 1.350,17 TL 81.010 TL
80.000 TL 60 ay 0,41% 1.543,06 TL 92.583 TL
90.000 TL 60 ay 0,41% 1.735,94 TL 104.156 TL
100.000 TL 60 ay 0,41% 1.928,82 TL 115.729 TL

2020-2021 Yılı Faiz Oranları Güncellendi (Tablo Halinde)

ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORANI(%)   KREDİ ÜST
LİMİTİ (TL)
Yatırım
Kredisi
İşletme
Kredisi
SÜTÇÜ KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurt içinde doğan hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/ mera kullanımı
Jeotermal/ yenilenebilirlik/ atık enerji kullanımı
Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları
Genç çiftçi/ Girişimci (
Kadın çiftçi/ girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
10

10


10
10
100

50
10

10
10
10

10
10
10
100

25000000
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğam hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Genç çiftçi/ girişimci (
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
75
10
10


10
10
100
75
10

10
10
10
10
100
10000000
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğam hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Genç çiftçi/ girişimci (
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10


10
10
90
50
10

10
10
10
10
100
10000000
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğam hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Genç çiftçi/ girişimci (
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
75
10
10
10

10
10
100
75
10

10
10
10
10
100
15000000
ARICILIK
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
Genç çiftçi/ girişimci (
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50

10
10
70
50
10
10
10
80
2.500.00
KANATLI SEKTÖRÜ
Atıl işletme alımı
Sözleşmeli üretim
Genç çiftçi/ girişimci (
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
25
10

10
10
55
50

10
10
10
80
5000000
KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 75 75 10000000
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
Su ürünleri yetiştirme
Genç çiftçi/ girişimci (
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
10
80
50
10
10
10
80
10000000
GELENEKSEL(YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM
100.000 TL’ ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil)
100 100 1500000
100.000TL’nin üzerindeki krediler
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğan hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Sözleşmeli üretimi
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
Genç çiftçi/girişimci (
Kadın çiftçi/ girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
1010
10
90
50

10
10
10
10
10
10
100

ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORANI(%)   KREDİ ÜST
LİMİTİ (TL)
Yatırım
Kredisi
İşletme
Kredisi
KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI 50 50 25000000
Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı 20 20
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı 20 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci ( 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ 75 75 5000000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı 10
Yurt içi sertifikalı tohum,fide,fidan kullanımı 20
Sözleşmeli üretim 20
Genç çiftçi/girişimci ( 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 95 100
YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM,FİDE,FİDAN ÜRETİMİ 100 100 20000000
SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ 50 50 10000000
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM 75 75 10000000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı 10
Yurt içi sertifalı tohum, fide, fidan kullanımı 20 20
Sözleşmeli üretim 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci ( 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK 75 75 10000000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı 10
Yurt içi sertifalı tohum, fide, fidan kullanımı 20 20
Sözleşmeli üretim 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci ( 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM
50.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000TL dahil)
100 100 2500000
50.000TL’nin üzerindeki krediler 50 50
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı 10
Yurt içi sertifikalı tohum, fide , fidan kullanımı 20 20
Sözleşmeli üretim 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci ( 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 90 100
TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık) 50 2500000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 75
TRAKTÖR 25 500000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 50
MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI 75 5000000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100
TARIM MAKİNELERİ PARKI 75 5000000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100
ARAZİ ALIMI (BİRLEŞTİRME) 25 2500000
LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI 50 50000000
ELÜS KARŞILIĞI KREDİ 100 5000000
SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI 50 10000000
TARIMSAL ÜRÜNLERN İŞLENMESİ 50 50 10000000
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi) 50 50000000
Yurt içi sertifikalı tohum,fide,fidan kullanımı 20
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 80
ÖZEL ORMANCILIK 50 50 10000000

Çekeceğiniz kredi miktarı düşükse fazla teminat istenmeyebilir. Bu yüzden hazırlamanız gereken evraklar ve teminatlar hakkında net bilgi alın. Geçen yıl başlatılan 300 koyun projesi ve 250 bin düve projesine de finansman sağlanıyor. Ziraat Bankası bazı kategorilerde sıfır faizli hayvan kredisi veriyor. Şartlar ise şöyle sıralanıyor;

 • Başvuru sahibinin gerçek çiftçi olması
 • Hayvanlara bakacak yeterli büyüklükte ağıla sahip olmak,
 • Çekilecek kredi miktarı kadar ipotek tesis edebilmek,
 • Başvuru sahibi çiftçinin KKB notunun düzgün olması,
 • Küçükbaş veya büyükbaş hayvancılık konusunda daha önce faaliyet göstermek ve bilgili olmak gerekiyor.

Devlet bu desteği köye dönmek isteyenlere değil, köyde hayvancılık yapan vatandaşlara kredi vererek küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısının çoğaltılmasını hedefliyor.

İş Bankası Hayvancılık Kredisi

İş Bankası tarafından da çeşitli vadelerle aşağıda yer alan kategorilerde hayvancılık kredileri verilmektedir. Bu krediler şunlardır;

 • Büyükbaş süt hayvancılığı kredisi; Süt üreten çiftçilerimiz için.
 • Büyükbaş besi hayvancılığı kredileri; Her türlü makine ve techizat alımı için 18 ay vadeli kredidir.
 • Arıcılık kredisi; Nakliye ve diğer masraflar için verilir.
 • Broiler Et Tavukçuluğu Kredisi; Etlik piliç üretenler için verilmektedir.
 • Damızlık koyun kredisi; Küçükbaş hayvancılık alanında verilmektedir.
 • Büyükbaş düve alımı kredisi; Süt hayvancılığı yapanlar için 1,5 ila 2 yaş arasında hayvan alımına finansman sağlanır. 3 yıl vade yapılabilir.
 • Büyükbaş hayvancılık için süt ekipmanı kredileri; Süt sağımında kullanılan makine ve techizatın alımı için verilmektedir.

Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu